หมายเลข ID หัวข้อ : 00180451 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/08/2017

ข้อมูลในการใช้งานร่วมกันได้ การ์ดหน่วยความจำ XQD สำหรับ Windows 8

    เกี่ยวกับเรื่องของสภาวะแวดล้อมของการใช้งาน:

    • Windows 8 จะต้องได้รับการติดตั้งมาให้จากโรงงานในเครื่องพีซีของท่าน
    • การทำงานไม่สามารถจะรับรองได้ ถ้ามีการอัพเกรดจากระบบปฏิบัติการอื่นไปเป็น Windows 8
    • การทำงานไม่ได้รับการรับประกันสำหรับเครื่องพีซีรุ่นต่าง ๆ ทั้งหมด
    • ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รองรับ Windows 8 และ Windows Pro
    • การทำงานได้รับการตรวจสอบกับโหมดเดสทอปเท่านั้น

    สัญลักษณ์:

    1. O : ใช้งานร่วมกันได้
    2.  - : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
    การ์ดหน่วยความจำ XQD  
    รุ่น ใช้งานร่วมกันได้
    MRW-E80 O
    QD-H16 O
    QD-H32 O
    QD-S32 O
    QD-S64 O


    ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น เวอร์ชั่น  ใช้งานร่วมกันได้
    XQD High Speed Driver 1.0.1 O
    XQD Device Driver 1.1.0 O


    หมายเหตุ:
    โดยทั่วไป ระบบและชื่อของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ จะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้พัฒนาหรือผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง
    อย่างไรก็ตาม เครื่องหมาย ™ หรือ ® ไม่ได้มีการนำมาใช้ในทุกกรณีในเว็บไซต์นี้