หมายเลข ID หัวข้อ : 00191249 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/12/2018

วิธีการหารายละเอียดสเปคของ ผลิตภัณฑ์ของ Sony .

  ท่านสามารถหารายละเอียดนี้ได้โดยการตรวจเช็คกับหน้าข้อมูลของผลิตภัณฑ์นี้.

  ข้อสำคัญ: รายละเอียดสเปคของผลิตภัณฑ์รุ่นก่อน ๆอาจจะไม่มีแสดงไว้.

  ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างวิธีการหารายละเอียดสเปคของเครื่อง NW-WM1Z

  1. เปิดหน้าสนับสนุน Sony Support Pageและใส่ชื่อของผลิตภัณฑ์เพื่อทำการค้นหา.
   รูปภาพประกอบ
    
  2. คลิกที่ผลิตภัณฑ์ที่ท่านค้นหา. 
   รูปภาพประกอบ
    
  3. คลิกที่รายละเอียดสเปค ที่ด้านซ้ายบนของหน้านี้.
   รูปภาพประกอบ
    
  4. รายละเอียดสเปคของผลิตภัณฑ์ที่ท่านค้นหาจะแสดงขึ้นมา.
   รูปภาพประกอบ