หมายเลข ID หัวข้อ : 00198794 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/08/2019

ขั้นตอนการจับคู่สำหรับ Sony Android TV

  หน้านี้จะแนะนำคำสั่งต่าง ๆ สำหรับการจับคู่ Bluetooth สำหรับ Sony Android TV ของท่าน

  ข้อสำคัญ: 

   การจับคู่กับ Sony Android TV

  1. เปิดทีวีขึ้นมา
  2. กดที่ปุ่ม HOME
  3. เลือกที่Settings
  4. เลือกที่การตั้งค่า Bluetooth.
  5. เลือกที่ Add device เพื่อให้ทีวีเข้าสู่โหมดการจับคู่ รายการของอุปกรณ์ ที่ใช้ได้ จะแสดงหลังจากผ่านไปสองสามนาที
  6. เลือกอุปกรณ์ออดิโอที่ใช้ร่วมกันได้จากเมนู Bluetooth และดำเนินการลงทะเบียนการจับคู่