หมายเลข ID หัวข้อ : 00198794 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/12/2019

ขั้นตอนการจับคู่สำหรับ Sony Android TV™

  หน้านี้จะแนะนำคำสั่งต่าง ๆ สำหรับการจับคู่ Bluetooth สำหรับ Sony Android TV ของท่าน

  ข้อสำคัญ: 

   การจับคู่กับ Sony Android TV

  1. เปิดทีวีขึ้นมา
  2. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME)
  3. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings).
  4. เลือกที่ รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessories)
   หมายเหตุ: ถ้าหาก รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessories) ไม่แสดงออกมาให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
  5. เลือกที่การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings)
  6. เลือกที่ เพิ่มอุปกรณ์ (Add device) เพื่อให้ทีวีเข้าสู่โหมดการจับคู่ รายการของอุปกรณ์ ที่ใช้ได้ จะแสดงหลังจากผ่านไปสองสามนาที
  7. เลือกอุปกรณ์ออดิโอที่ใช้ร่วมกันได้จากเมนู Bluetooth และดำเนินการลงทะเบียนการจับคู่