หมายเลข ID หัวข้อ : 00198789 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/05/2018

ขั้นตอนการจับคู่สำหรับอุปกรณ์ iOS (iPhone, iPad, ฯลฯ.)

  หน้านี้จะแนะนำคำสั่งสำหรับการจับคู่อุปกรณ์ iOS ของท่าน(iPhone, iPad ฯลฯ.) กับอุปกรณ์ Bluetooth audio ของท่าน.
   
  วิธีการ จับคู่กับอุปกรณ์ iOS (iPhone, iPad)

  1. แตะที่ Settings.
  2. แตะที่ Bluetooth.
  3. แตะที่ Bluetooth settings และตั้งค่า Bluetooth ไปที่ ON. ถ้าหากฟังก์ชัน Bluetooth ตั้งไว้เป็น ONเรียบร้อยแล้ว, ให้ตั้งไปที่ OFF ก่อน และจากนั้นให้ตั้งกลับมาที่ ON อีกครั้ง.
  4. ดูรายการอุปกรณ์ใน OTHER DEVICES และเลือกอุปกรณ์ออดิโอที่สอดคล้องกัน.

  หมายเหตุ: ถ้าหากต้องมีการใส่รหัสผ่าน (หรือ passcode, PIN code, PIN number, password, ฯลฯ.) ให้ใส่"0000".