หมายเลข ID หัวข้อ : 00198774 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/05/2018

ขั้นตอนการจับคู่สำหรับอุปกรณ์ Android (โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แทบเล็ต ฯลฯ.)

  หน้านี้จะเป็นการแนะนำคำสั่งต่าง ๆ สำหรับการจับคู่อุปกรณ์ Android ของท่านกับอุปกรณ์ Bluetooth audio ของท่าน.

  วิธีการจับคู่กับอุปกรณ์ Android (โทรศัพท์สมาร์ทโฟน, แทบเล็ต)

  1. แตะที่ Settings
  2. แตะที่ Bluetooth
  3. ตั้งค่าฟังก์ชัน Bluetooth ไปที่ON. ถ้าหากฟังก์ชัน Bluetooth ตั้งไว้เป็น ONเรียบร้อยแล้ว, ให้ตั้งไปที่ OFF ก่อน และจากนั้นให้ตั้งกลับมาที่ ON อีกครั้ง.
  4. รายการของอุปกรณ์ที่ใช้งานด้วยกันได้ สำหรับทำการเชื่อมต่อจะดูได้จากเมนู Bluetooth. 
  5. เลือกอุปกรณ์ออดิโอที่ใช้ร่วมกันได้จากเมนู Bluetooth และดำเนินการลงทะเบียนการจับคู่.

  หมายเหตุ: ถ้าหากต้องมีการใส่รหัสผ่าน (หรือ passcode, PIN code, PIN number, password, ฯลฯ.) ให้ใส่"0000".