หมายเลข ID หัวข้อ : 00159430 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/04/2019

ไม่สามารถจับคู่หูฟังหรือลำโพง Bluetooth กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: ไม่ได้มีหูฟังหรือลำโพงของ Sony ครบทั้งหมดทุกรุ่น ที่สามารถจะใช้ Bluetooth ได้. เพื่อตรวจสอบดูว่าเครื่อง Sony ของท่านมีฟังก์ชันนี้หรือไม่ ให้ตรวจเช็คกับรายละเอียดสเปคในคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.

ตามการเซ็ตอัปเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน (ระบบปฏิบัติการ, การกำหนดค่าให้ลำโพง ฯลฯ.), ขั้นตอนที่ท่านจะต้องทำเพื่อที่จะจับคู่หูฟังหรือลำโพงของท่านกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านและรับฟังเสียงได้สำเร็จ จะแปรผันไปตามนั้น.

การเตรียมพร้อม

 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ปรับเพิ่มระดับของโวลลุ่มในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นแล้ว.
 • วางอุปกรณ์ของท่านไว้ในระยะหนึ่งเมตรจากเครื่องคอมพิวเตอร์.
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านรองรับโปรไฟล์ Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) Bluetooth ได้.
 • ไดร์ฟเวอร์ที่จำเป็นต้องใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของท่านกับเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีอยู่ในระบบปฏิบัติการนั้นแล้ว.
  • ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านถามหาไดร์ฟเวอร์ Bluetooth, ให้ติดต่อกับผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
  • ถ้าหากท่านใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO, จะมีไดร์ฟเวอร์ Bluetooth ให้ในออนไลน์. ดาวน์โหลดจะมีโพสต์ไว้ในหน้าสนับสนุนรุ่นเครื่องของท่านแล้ว.

จับคู่หูฟังหรือลำโพงของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

เลือกระบบปฏิบัติการของท่านด้านล่างสำหรับวิธีการจับคู่อุปกรณ์ของท่านกับเครื่องคอมพิวเตอร์.


Microsoft Windows 10

 1. ในอุปกรณ์ออดิโอของท่าน กดที่ปุ่ม POWER เพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่.
  • กดที่ปุ่มนี้ไว้นานสองวินาที ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์นี้เป็นอุปกรณ์ Bluetooth ตัวแรกที่ท่านกำลังจับคู่ให้กับอุปกรณ์ของท่าน.
  • กดที่ปุ่มนี้ไว้นานเจ็ดวินาที ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์นี้เป็นอุปกรณ์ Bluetooth ตัวที่สองที่ท่านกำลังจับคู่ให้กับอุปกรณ์ของท่าน.
    
 2. ในเครื่องคอมพิวเตอร์ กดที่ Windows Key.
 3. คลิกที่ Settings.
 4. คลิกที่ Devices.

  Devices Windows 10

 5. คลิกที่ Bluetooth & other devices และจากนั้นคลิกที่ตัวเลื่อนใน Bluetooth เพื่อปรับ Bluetooth On.

  เปิด Bluetooth ขึ้นมา

 6. ใน Bluetooth & other devices, คลิกที่ Add Bluetooth or other device.

  เพิ่ม Bluetooth หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ

 7. ในหน้าต่างของ Add a device ที่จะแสดงขึ้นมา คลิกที่Bluetooth.

  หน้าต่างเพิ่มอุปกรณ์

 8. คลิกที่หมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ของท่าน.
  ในตัวอย่างนี้ เราใช้หูฟัง Bluetooth รุ่น DR-BTN200 ประกอบการอธิบาย.

  คลิกที่ชื่ออุปกรณ์ BT

 9. หน้าต่างจะแสดงขึ้นมา แสดงให้ทราบว่าการเชื่อมต่อของ Bluetooth ทำได้สำเร็จแล้ว.

  Connection successful

หมายเหตุ:

 • ถ้าหากมีการถามถึงรหัสผ่าน ให้ป้อน 0000.
 • ในบางอุปกรณ์, ท่านได้ยิน Bluetooth is connected หลังจากที่การเชื่อมต่อของ Bluetooth ทำได้เสร็จสิ้นแล้ว.
 • ถ้าหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ของท่านไม่แสดงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ลองใหม่อีกครั้งจาก ขั้นตอนที่ 6.
   

Microsoft Windows 8.1 หรือ 8

 1. ในอุปกรณ์ออดิโอของท่าน กดที่ปุ่ม POWER เพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่.
  • กดที่ปุ่มนี้ไว้นานสองวินาที ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์นี้เป็นอุปกรณ์ Bluetooth ตัวแรกที่ท่านกำลังจับคู่ให้กับอุปกรณ์ของท่าน.
  • กดที่ปุ่มนี้ไว้นานเจ็ดวินาที ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์นี้เป็นอุปกรณ์ Bluetooth ตัวที่สองที่ท่านกำลังจับคู่ให้กับอุปกรณ์ของท่าน.
    
 2. ในเครื่องคอมพิวเตอร์ กดที่ Windows Key.
 3. พิมพ์ข้อความ Add Bluetooth device.
 4. เลือกที่ Settings category, ในด้านขวามือ.
 5. คลิกที่ Add a device, ใน หน้าต่าง Devices .

  Add a Device

 6. หาชื่อรุ่นของอุปกรณ์ของท่านจากรายการอุปกรณ์.
 7. เลือกที่หมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ของท่าน.
  • หลังจากที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้โหลดอุปกรณ์และไดร์ฟเวอร์ให้แล้ว, ท่านควรจะเห็นว่าอุปกรณ์นั้นมีการเชื่อมต่อได้สำเร็จแล้ว.

Microsoft Windows 7

ข้อสำคัญ: ถ้าอุปกรณ์ของท่านไม่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมาใหม่, ให้ดาวน์โหลดไดร์ฟเวอร์่ Bluetooth ตัวล่าสุดสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้. ติดต่อกับผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ถ้าหากท่านต้องการความช่วยเหลือในการดาวน์โหลดไดร์ฟเวอร์. 

 1. ในอุปกรณ์ออดิโอของท่าน กดที่ปุ่ม POWER เพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่.
  • กดที่ปุ่มนี้ไว้นานสองวินาที ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์นี้เป็นอุปกรณ์ Bluetooth ตัวแรกที่ท่านกำลังจับคู่ให้กับอุปกรณ์ของท่าน.
  • กดที่ปุ่มนี้ไว้นานเจ็ดวินาที ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์นี้เป็นอุปกรณ์ Bluetooth ตัวที่สองที่ท่านกำลังจับคู่ให้กับอุปกรณ์ของท่าน.
  • รอประมาณ 20 วินาที สำหรับให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำการตรวจหาอุปกรณ์ของท่าน.
  • หลังจากที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจพบอุปกรณ์ของท่าน, จะมีการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ให้ หลังจากนั้นอุปกรณ์นั้นจะได้รับการเพิ่มเข้าไปในรายการอุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์.
    
 2. ในเครื่องคอมพิวเตอร์, ดับเบิลคลิกที่ชื่อรุ่นของอุปกรณ์ของท่านที่แสดงในรายการอุปกรณ์.
  • จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาพร้อมกับตัวเลือกสองตัว:
   • Listen to the music
   • Forward VoIP Calls to Handsfree
     
 3. เลือกที่ Listen to music.
  • เครื่องหมายสีเขียวจะแสดงคู่กับข้อความการเชื่อมต่อของ Bluetooth ที่ทำได้แล้ว หลังจากที่ทำการเชื่อมต่อได้.
  • เพื่อที่จะฟังเสียงจากอุปกรณ์ของท่าน, ท่านอาจจะต้องทำการเซ็ตให้เป็นลำโพงเริ่มต้น(default speakers). ถ้าหากท่านไม่ได้ยินเสียงจากอุปกรณ์ของท่าน ให้ทำในขั้นตอนถัดไป.
    
 4. คลิกขวาที่ Volume mixer, ที่แสดงโดยไอคอนลำโพงในถาดของระบบ.
 5. เลือกที่ Playback devices.

  รูปภาพประกอบ

 6. คลิกขวาที่อุปกรณ์ของท่านในรายการของอุปกรณ์นั้น.

  รูปภาพประกอบ

 7. เลือกที่ Set as Default Device.
 8. คลิกที่ Apply.
 9. คลิกที่ OK.

Apple Mac OS

 1. ในอุปกรณ์ออดิโอของท่าน กดที่ปุ่ม POWER เพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่.
  • กดที่ปุ่มนี้ไว้นานสองวินาที ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์นี้เป็นอุปกรณ์ Bluetooth ตัวแรกที่ท่านกำลังจับคู่ให้กับอุปกรณ์ของท่าน.
  • กดที่ปุ่มนี้ไว้นานเจ็ดวินาที ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์นี้เป็นอุปกรณ์ Bluetooth ตัวที่สองที่ท่านกำลังจับคู่ให้กับอุปกรณ์ของท่าน.
    
 2. ในเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกที่ ถาดไอคอน Bluetooth.
 3. เลือกที่ Open Bluetooth Preference.
  รูปภาพด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างจาก macOS Mojave.
 4. หาชื่อรุ่นอุปกรณ์ของท่านจากรายการอุปกรณ์นั้น.
 5. คลิกที่ Connect.
  • หลังจากนั้นชั่วครู่, ท่านควรจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์มีการจับคู่ได้สำเร็จแล้ว.

หมายเหตุ: ถ้าหากท่านยังคงไม่สามารถจับคู่อุปกรณ์ของท่านกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือไม่ได้ยินเสียงออกมา, ให้จับคู่เข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth ที่แตกต่างออกไปเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือแทบเล็ตที่รองรับโปรไฟล์ A2DP ได้.