หมายเลข ID หัวข้อ : 00084969 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/05/2020

ไม่สามารถเชื่อมต่อ หูฟังหรือลำโพง Bluetooth เข้ากับ อุปกรณ์ที่จับคู่กันแล้วก่อนหน้านี้ได้

  ถ้าหากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อกับหูฟังหรือลำโพง Bluetooth ที่เคยจับคู่กันแล้วได้ก่อนหน้านี้ ให้เช็คดูดังต่อไปนี้

  1. เช็คดูว่า หูฟังหรือลำโพงนั้นไม่ได้กำลังเชื่อมต่ออยู่กับ อุปกรณ์ที่จับคู่กันมาก่อนหน้านี้

   หูฟังและ ลำโพงอาจจะมีการเชื่อมต่ออัตโนมัติกับอุปกรณ์อื่นที่เชื่อมต่อกันมาก่อนหน้านี้ ให้ตัด การเชื่อมต่อ Bluetooth กับ อุปกรณ์ที่จับคู่กันมาก่อนหน้านี้ และจากนั้นลองทำการเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ที่ต้องการอีกครั้ง ถ้าต้องการตัดการเชื่อมต่อ Bluetooth ในอุปกรณ์อื่น ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานสำหรับอุปกรณ์นั้น

  2. หมายเหตุ: หูฟังและ ลำโพงสามารถที่จับคู่กับอุปกรณ์ได้หลายตัว แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองตัวหรือมากกว่าพร้อมกันได้
   หมายเหตุสำหรับอุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับ NFC :
   เมื่อใช้ อุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับ NFC ถ้าหากท่านแตะ อุปกรณ์บนตัวหูฟังหรือลำโพง อุปกรณ์นั้นจะหยุดการเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์ปัจจุบัน และเชื่อมต่อเข้ากับหูฟังหรือลำโพงนั้นแทน

   ถ้าจะทำการเชื่อมต่อ Bluetoothโดยใช้ฟังก์ชัน NFC ให้แตะที่สมาร์ทโฟนบนเครื่องหมาย N-Mark ของหูฟังหรือลำโพงนั้น ให้แตะชุดหูฟังนั้นด้วยสมาร์ทโฟนจนกระทั่งสมาร์ทโฟนนั้นตอบสนอง
   หมายเหตุ: ปลดล็อกหน้าจอของสมาร์ทโฟน ถ้าหากล็อกอยู่

    

  3. บทความที่เกี่ยวข้อง:

   เรียนรู้วิธีการจับคู่กับ หูฟัง / ลำโพง Bluetooth ของท่านด้วยอุปกรณ์อื่น:

   การแก้ปัญหา