หมายเลข ID หัวข้อ : 00159672 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/08/2020

ฉันสามารถใช้หูฟัง ลำโพง และ Soundbar แบบ Bluetooth กับ Android Tv™ได้หรือไม่?

  ขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวีและอุปกรณ์ Bluetooth นั้น
  สำหรับรุ่นของทีวีที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ผ่านทาง Bluetooth ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้

  รุ่นของทีวีที่ใช้ได้
  อุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้ได้


  รุ่นของทีวี ที่ใช้ได้

  หูฟังและเครื่อง Soundbar Bluetooth ที่สามารถจะ ใช้ได้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้เท่านั้น กรุณามั่นใจว่ารุ่นของท่านมีอยู่ในรายการนี้

  เครื่องรุ่นปี 2563

  • Z9H ซีรีส์
  • Z8H ซีรีส์
  • A9S ซีรีส์
  • A8H ซีรีส์
  • X95H ซีรีส์ (49/85)
  • X95H ซีรีส์ (55/65/75)
  • X90H_X91H ซีรีส์
  • X85H ซีรีส์

  หมายเหตุ: เสียงอาจจะมีการกระโดดเมื่อทีวีรุ่นปี 2563 เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth เข้ากับเครื่อง Soundbar HT-Z9F ถ้าหากทีวีนั้นใช้ Android™ 8.0 OS เพื่อแก้ปัญหานี้ ให้ทำการ อัปเดตทีวีไปเป็น Android 9.0 OS สำหรับวิธีการ อัปเดต ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์

  เครื่องรุ่นปี 2562

  • Z9G ซีรีส์
  • A9G ซีรีส์
  • A8G ซีรีส์
  • X95G ซีรีส์
  • X90G ซีรีส์
  • X85G ซีรีส์ (KD-43/49)
  • X85G ซีรีส์ (55/65/75/85)

  หมายเหตุ:  เสียงอาจจะมีการกระโดดเมื่อทีวี X85xxG ซีรีส์ (55/65/75/85) เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth เข้ากับเครื่อง Soundbar HT-X9000F ถ้าหากทีวีนั้นใช้ Android™ 8.0 OS เพื่อแก้ปัญหานี้ ให้ทำการ อัปเดตทีวีไปเป็น Android 9.0 OS สำหรับวิธีการ อัปเดต ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์

  เครื่องรุ่นปี 2561

  • Z9F ซีรีส์
  • A9F ซีรีส์
  • A8F ซีรีส์
  • X90F ซีรีส์
  • X85F ซีรีส์
  • X83F ซีรีส์
  • X78F ซีรีส์

  เครื่องรุ่นปี 2560

  • A1 ซีรีส์
  • X95E ซีรีส์
  • X93E_X94E ซีรีส์
  • X90E ซีรีส์
  • X85E ซีรีส์

  หมายเหตุ:

  • ท่านสามารถจะทำการตรวจเช็คดูเครื่องรุ่นที่ใช้ด้วยกันได้ในหน้าเว็บสนับสนุนของเรา หรือในการตั้งค่าของทีวีนั้น
   • ในหน้าเว็บสนับสนุนของเราให้ไปที่หน้าของผลิตภัณฑ์ของท่านและอ้างอิงกับส่วนของรายละเอียดสเปกต่าง ๆ ถ้าหากเครื่องรุ่นของท่านรองรับ หูฟัง Bluetooth A2DP จะแสดงในส่วนของ Bluetooth profile
   • สำหรับเมนูการตั้งค่า ไปที่ HOME — Settings — Sound
    OR
    HOME — Settings — Display & Sound — Audio output ถ้าหากรุ่นเครื่องของท่านรองรับหูฟัง Bluetooth ได้ A/V Sync จะแสดงขึ้นมา

  อุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้ได้

  หูฟัง Bluetooth เหล่านี้ และเครื่อง Soundbars จะได้รับการรองรับ สำหรับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น ๆ, ถ้าหากอุปกรณ์นั้นรองรับ A2DP, มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถใช้ได้ อย่างไรก็ตาม, โซนี่ไม่ได้รับประกันว่าการทำงานจะเป็นไปตามที่ผู้ผลิตรับรอง

  หูฟัง / ชุดหูฟัง:

  เครื่องรุ่นปี 2563

  • WF-SP800N
  • WI-SP510
  • WH-CH710N
  • WF-XB700

  เครื่องรุ่นปี 2562

  • WF-1000XM3
  • WH-XB900N
  • WH-XB700
  • WI-1000XM2
  • WH-H910N
  • WH-H810
  • WF-H800
  • SBH82D

  เครื่องรุ่นปี 2561

  • WH-1000XM3
  • WI-C600N
  • WH-CH700N
  • WH-CH500
  • WH-CH400
  • WI-SP600N
  • WI-SP500
  • WI-C300
  • SBH90C
  • MBH22

  เครื่องรุ่นปี 2560

  • WI-C400
  • WH-1000XM2
  • WH-H900N
  • WH-H800
  • WI-1000X
  • WI-H700
  • MDR-ZX770BN
  • MDR-100ABN
  • MDR-1000X
  • MDR-1ABT
  • MDR-XB650BT
  • MDR-XB950BT
  • MDR-XB950B1
  • MDR-XB950N1
  • MDR-ZX220BT
  • MDR-ZX330BT
  • MDR-EX750BT
  • MDR-XB80BS
  • MDR-XB50BS
  • MDR-XB70BT
  • MUC-M2BT1
  • SBH24
  • SBH56

  Soundbar

  เครื่องรุ่นปี 2563

  • HT-G700
  • HT-S20R

  เครื่องรุ่นปี 2562

  • HT-X8500
  • HT-S350

  เครื่องรุ่นปี 2561

  • HT-Z9F/ZF9 
  • HT-X9000F/XF9000 
  • HT-S200F/SF200

  หมายเหตุ:

  • เสียงอาจจะมีการกระโดดเมื่อ Soundbar HT-Z9Fเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth เข้ากับทีวีรุ่นปี 2563 ที่ใช้ Android™ 8.0 OS เพื่อแก้ปัญหานี้ ให้ทำการ อัปเดตทีวีไปเป็น Android 9.0 OS สำหรับวิธีการ อัปเดต ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์
  • อาจจะมีการดีเลย์เมื่อเครื่อง  Soundbar  HT-X9000Fเชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth เข้ากับทีวี X85xxG ซีรีส์ (55/65/75/85) ที่ใช้ Android 8.0 OS เพื่อแก้ปัญหานี้ ให้ทำการ อัปเดตทีวีไปเป็น Android 9.0 OS สำหรับวิธีการ อัปเดต ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์
  • จะมีอุปกรณ์ Bluetooth audio เพียงอุปกรณ์เดียวเท่านั้นที่สามารถจะเชื่อมต่อกับทีวีได้ในแต่ละเวลา เป็นไปได้ที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth อื่น ที่ไม่ใช่ อุปกรณ์ Bluetooth audio ได้พร้อมกัน
  • ตัว Codec ที่ใช้ในการส่งของอุปกรณ์ Bluetooth audio คือ SBC (Sub-Band Coding) (ไม่รองรับ LDAC, AAC, aptX, eSBC,ฯลฯ)
  • ขึ้นอยู่กับแอปของทีวี ที่ใช้ หรืออุปกรณ์ออดิโอ Bluetooth ที่เชื่อมต่ออยู่ การสั่งงานของแอปบางตัวที่ดำเนินการจากอุปกรณ์ออดิโอ Bluetooth นั้นอาจจะไม่ทำงาน ในกรณีเช่นนี้ ให้ใช้ตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี ทำการสั่งงานแอปนั้น
  • เพื่อให้มั่นใจว่า ซอฟต์แวร์ของทีวีของท่าน ทันสมัยแล้ว กรุณาทำการติดตั้ง การอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดสำหรับทีวีรุ่นของท่านจาก เว็บไซต์สนับสนุนของ Sony

  ข้อสำคัญ: ในกรณีที่มีปัญหา เช่นไม่มีเสียงออกมาแม้ว่าจะใช้เครื่องที่ทำงานด้วยกันได้ ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อย การแก้ปัญหาสำหรับการเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์ออดิโอใน Android TV