หมายเลข ID หัวข้อ : 00203788 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/01/2019

รายละเอียดการรับประกัน

    สำหรับรายละเอียดในการรับประกันของ Sony, กรุณาอ้างอิงกับเว็บไซต์ในพื้นที่ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก