หมายเลข ID หัวข้อ : 00179067 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/03/2021

การตั้งค่าของนาฬิกา/เวลา มีการเปลี่ยนไปเอง.

  ตรวจเช็คดูที่ การตั้งค่า Setting Clock Time (CT) ของเมนู.

  ถ้าหากฟังก์ชัน Setting Clock Time (CT) มีการ ONไว้, เวลาจะมีการตั้งค่าตามข้อมูลที่ได้รับจากสถานีวิทยุ โดยไม่คำนึงถึงว่าจะถูกต้องหรือไม่.

  ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของวิธีการตั้งค่านาฬิกา.
  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.

  1. กดที่ HOME, จากนั้นแตะที่ Settings.
  2. แตะที่รูปภาพประกอบ จากนั้นแตะที่Clock Adjust. หน้าจอการตั้งค่าจะแสดงขึ้นมา.
  3. แตะที่ รูปภาพประกอบ เพื่อตั้งชั่วโมงและนาที.
  4. หลังการตั้งค่าชั่วโมง และนาที ให้แตะที่ Set.
  5. การตั้งค่าจะเสร็จสิ้น และนาฬิกาจะเริ่มเดิน.