หมายเลข ID หัวข้อ : 00166877 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/12/2016

macOS 10.12 (Sierra) ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้สำหรับกล้องr Cyber-shot

  เราได้ทำการตรวจสอบสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่แสดงในหน้านี้ ที่ออกวางจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายน 2559 หรือก่อนหน้านั้น.

  สำคัญ: การทำงานไม่มีการรับประกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

  สัญลักษณ์:
  ✓ : ใช้งานร่วมกันได้
  - : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
  ? : กำลังทดสอบ

  กล้องขนาดเล็ก
  รุ่น macOS 10.12
  (Sierra)
  DSC-G3
  DSC-H20
  DSC-H55
  DSC-H70
  DSC-H90
  DSC-H100
  DSC-H200
  DSC-H300
  DSC-H400
  DSC-HX1
  DSC-HX5
  DSC-HX5C
  DSC-HX5V
  DSC-HX7
  DSC-HX7V
  DSC-HX9
  DSC-HX9V
  DSC-HX10
  DSC-HX10V
  DSC-HX20
  DSC-HX20V
  DSC-HX30
  DSC-HX30V
  DSC-HX50
  DSC-HX50V
  DSC-HX60
  DSC-HX60V
  DSC-HX80
  DSC-HX90
  DSC-HX90V
  DSC-HX100
  DSC-HX100V
  DSC-HX200
  DSC-HX200V
  DSC-HX300
  DSC-HX400
  DSC-HX400V
  DSC-J10
  DSC-J20
  DSC-KW1
  DSC-KW11
  DSC-RX1
  DSC-RX1R
  DSC-RX1RM2
  DSC-RX10
  DSC-RX10M2
  DSC-RX10M3
  DSC-RX100
  DSC-RX100M2
  DSC-RX100M3
  DSC-RX100M4
  DSC-RX100M5
  DSC-S930
  DSC-S950
  DSC-S980
  DSC-S1900
  DSC-S2000
  DSC-S2100
  DSC-S3000
  DSC-S5000
  DSC-T77
  DSC-T90
  DSC-T99
  DSC-T99C
  DSC-T99D
  DSC-T99DC
  DSC-T110
  DSC-T110D
  DSC-T700
  DSC-T900
  DSC-TF1
  DSC-TX1
  DSC-TX5
  DSC-TX7
  DSC-TX7C
  DSC-TX9
  DSC-TX9C
  DSC-TX10
  DSC-TX20
  DSC-TX30
  DSC-TX55
  DSC-TX66
  DSC-TX100
  DSC-TX100V
  DSC-TX200
  DSC-TX200V
  DSC-TX300
  DSC-TX300V
  DSC-W180
  DSC-W190
  DSC-W210
  DSC-W215
  DSC-W220
  DSC-W230
  DSC-W270
  DSC-W275
  DSC-W290
  DSC-W310
  DSC-W320
  DSC-W330
  DSC-W350
  DSC-W350D
  DSC-W360
  DSC-W370
  DSC-W380
  DSC-W390
  DSC-W510
  DSC-W515PS
  DSC-W520
  DSC-W530
  DSC-W550
  DSC-W560
  DSC-W570
  DSC-W570D
  DSC-W580
  DSC-W610
  DSC-W620
  DSC-W630
  DSC-W650
  DSC-W670
  DSC-W690
  DSC-W710
  DSC-W730
  DSC-W800
  DSC-W810
  DSC-W830
  DSC-WX1
  DSC-WX5
  DSC-WX5C
  DSC-WX7
  DSC-WX9
  DSC-WX10
  DSC-WX30
  DSC-WX50
  DSC-WX60
  DSC-WX70
  DSC-WX80
  DSC-WX100
  DSC-WX150
  DSC-WX170
  DSC-WX200
  DSC-WX220
  DSC-WX300
  DSC-WX350
  DSC-WX500

  Lens Style Cameras
  รุ่น macOS 10.12
  (Sierra)
  DSC-QX10
  DSC-QX30
  DSC-QX100