• ความละเอียด

    QVGA 480 x 234

   • อัตราส่วนภาพ

    15:09

   • ขนาดหน้าจอแอลซีดี

    7 นิ้ว

   • ขนาดจริงในการแสดงภาพ

    154 x 86.6มม.

   • BMP

    1, 4, 8, 16, 24, 32bit Windows

   • JPEG

    DCF Ver2.0, Exif Ver2.22

   • TIFF

    Exif Ver. 2.22

   • จำนวนภาพที่สามารถเก็บในหน่วยความจำในเเครื่อง

    250

   • ความจุ

    128MB

   • เล่นภาพนิ่ง

    ใช่ (ทั้งแบบเต็มจอ และแบบเต็มภาพ)

   • เล่นภาพแบบดัชนี

    ใช่ (2 รูปแบบ)

   • แบบนาฬิกา และปฏิทิน

    ใช่ (13 ดีไซด์น)

   • การกลับภาพ

    ได้ (แบบอัตโนมัติ/แบบปรับเอง)

   • การเล่นภาพแบบสไลด์โชว์

    ใช่ (8 รูปแบบ)

   • Memory Stick (MS)

    MS, MS Duo, MS PRO, MS PRO Duo, HighSpeed MS, HighSpeed MS Duo, MS Micro (M2) (with optional adaptor), MagicGate MS, MagicGate MS Duo, MS PRO-HG Duo

   • SD Card

    SD Card, SDHC Card. To be used with optional adaptor - Mini SD Card, Micro SD Card, Mini SDHC Card, Micro SDHC Card

   • xD-picture Card

    xD-picture Card, xD-picture Card Type M, xD-picture Card Type H

   • MMC

    MMC, RS-MMC (with optional adaptor), MMC Plus

   • USB สำหรับเชื่อมต่อกับ PC

    แบบ USB Mini B-type (ความเร็วสูง)

   • น้ำหนัก (ไม่รวมแท่นชาร์จไฟ)

    ประมาณ 425 กรัม

   • ขนาดกรอบรูป (กว้าง x สูง x ลึก)

    212 x 142 x 39.3มม.

   • เมื่อรวมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก)

    212 x 142 x 115.2มม.

   • AC Adaptor

    มี

   • รีโมทควบคุมแบบไร้สาย

    มี

   • กรอบสีเปลี่ยนเองได้

    ใช่ (3 แบบ)