หมายเลข ID หัวข้อ : 00181974 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศสำหรับท่านเจ้าของกรอบรูปดิจิตอล (Digital Photo Frame) ของ Sony รุ่น DPF-A72, DPF-D72 และ DPF-E72 - อัพเดตเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552

  2012-01-26

  เราได้เริ่มการจัดให้มีการอัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับเวอร์ชั่นล่าสุด (เวอร์ชั่น: 1.52) สำหรับเครื่องรุ่น DPF-E72 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552

  [ฟังค์ชั่นต่าง ๆ ที่ได้มีการปรับปรุงใหม่]

  • ในโหมด Time machine slide show ตัวแสดงสถานะของโซนเวลาสำหรับภาพต่าง ๆ ที่ถ่ายระหว่าง 12:00-12:59 ของเวลากลางวันจะมีการแสดงออกมาอย่างถูกต้องเป็น “PM”.
  ตัวอย่าง : ก่อนการแก้ไข 12:15AM → หลังจากทำการแก้ไข 12:15PM

  อัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ DPF-D72 เวอร์ชั่น 1.52 Update

  =====================================================================

  ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา

  โซนี่ขอมอบการอัพเดตเฟิร์มแวร์ (เวอร์ชั่น : 1.46) สำหรับเครื่องกรอบรูปดิจิตอล (Digital Photo Frames) รุ่น DPF-A72, DPF-D72 และ DPF-E72 ที่นำออกวางตลาดในเมื่อ เมษายน 2552

  [ฟังค์ชั่นต่าง ๆ ที่ได้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น]
  • ลดเวลาที่ต้องการสำหรับการเริ่มการทำงานของเครื่องกรอบรูปเมื่อ Listing Order (ลำดับของการแสดงรายการ) ถูกตั้งไว้เป็น Shoot Date (ตามวันที่ถ่าย).
  • ลดเวลาที่ต้องการในการแสดงรูปภาพต่าง ๆ ภายหลังจากที่ได้มีการลบรูปภาพออกไปเมื่อ Listing Order (ลำดับของการแสดงรายการ) ถูกตั้งไว้เป็น Shoot Date (ตามวันที่ถ่าย).
  [เฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้]
  เวอร์ชั่น: V1.37 หรือต่ำกว่า ถ้าเฟิร์มแวร์ของท่านเป็น 1.46 หรือใหม่กว่า  การอัพเดตนี้ไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้งอีก

  [วิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่น]

  - กดที่ปุ่ม MENU บนตัวเครื่องกรอบรูปดิจิตอล
  - ใช้ปุ่ม ←/→ ทำการเลือกไปที่แทป Settings 
  - ใช้ปุ่ม ↓/↑ ทำการเลือกไปที่ System Information และกดที่  (ENTER)  หมายเลขเวอร์ชั่นจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ
  - ภายหลังการตรวจสอบเวอร์ชั่น ให้กดที่ปุ่ม MENU เพื่อกลับไปยังหน้าจอเดิม

  ให้เข้าไปที่ลิ้งค์เชื่อมโยงด้านล่างนี้เพื่อทำการดาวน์โหลดตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้:
  อัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ DPF-A72/E72 เวอร์ชั่น 1.46

  อัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ DPF-A72/E72 เวอร์ชั่น 1.52 (อัพเดตเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552)

  ถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ ให้ติดต่อกับศูนย์บริการของโซนี่ในพื้นที่ของท่าน รายชื่อของศูนย์บริการของโซนี่สามารถจะดูได้จากหน้าของ ศูนย์บริการ 

  [นโยบายความเป็นส่วนตัว]
  ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ที่ได้ให้ไว้กับทางศูนย์บริการของโซนี่ จะถูกเก็บรักษาและใช้โดยโซนี่สำหรับการตอบสนองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกาศนี้เท่านั้น ในบางกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะถูกส่งมอบให้แก่บริษัทภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากโซนี่ให้เป็นผู้ปฏิบัติงานบางส่วนของงานบริการนี้ ในกรณีนี้ โซนี่จะประกันว่าบริษัทภายนอกเหล่านั้นจะปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันอย่างเคร่งครัดในการใช้ เก็บรักษาและทำลายซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  *กรุณาติดต่อศูนย์บริการโซนี่ในพื้นที่ ถ้าท่านประสงค์ที่จะสอบถาม แก้ไข ลบออกหรือหยุดใช้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้ตามประกาศนี้ (โปรดรับทราบว่า ในกรณีที่มีการขอให้ลบหรือหยุดใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โซนี่อาจจะไม่สามารถให้บริการตามวัตถุประสงค์การใช้ที่ระบุไว้ในข้างต้นได้)