หมายเลข ID หัวข้อ : 00178585 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/06/2017

ข้อสังเกตุในการใช้ การ์ดหน่วยความจำ SDXC และอุปกรณ์จัดเก็บต่าง ๆ ที่มีฟอร์แมท ExFAT (Digital Photo Frame)

  โปรดทราบว่า เครื่องกรอบรูปดิจิตอล Sony ไม่มีการรองรับการ์ดหน่วยความจำ SDXC *1 และอุปกรณ์จัดเก็บอื่น ๆ ที่มีฟอร์แมท exFAT 

  เมื่อการ์ดหน่วยความจำที่มีฟอร์แมท เป็น exFAT *2 ถูกเสียบเข้าไปที่ช่องใส่การ์ดหน่วยความจำของรุ่นที่ใช้กันได้  ข้อมูลของท่านในการ์ดหน่วยความจำนั้นจะเสียหายหรือสูญหายได้ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีการใช้การ์ดหน่วยความจำที่มีฟอร์แมท exFAT

  ทำนองเดียวกัน  ถ้า USB แฟลชไดร์ฟ หรืออุปกรณ์ที่ได้รับการฟอร์แมทเป็น exFAT เชื่อมต่อกับเครื่องรุ่นเหล่านี้ ด้วย พอร์ต USB Type A  ข้อมูลใน USB แฟลชไดร์ฟ หรืออุปกรณ์นั้นจะเสียหายหรือสูญหายได้*3.

  Image

  หมายเหตุ:

  *1 การ์ดหน่วยความจำ SDXC ได้รับการตั้งให้ให้มีฟอร์แมทเป็น exFAT ตั้งแต่แรกซื้ออยู่แล้ว

  *2 นอกจากการ์ดหน่วยความจำ SDXC  เครื่องกรอบรูปดิจิตอล Sony ยังไม่ทำการรองรับการ์ดหน่วยความจำอื่น ๆ และสื่อสำหรับการบันทึกอื่น ๆ ที่มีฟอร์แมทเป็น exFAT ด้วยเช่นกัน

  *3 เมื่อท่านเชื่อมต่อกล้องถ่ายภาพดิจิตอลที่ใส่การ์ดหน่วยความจำ SDXC เข้าไป (การ์ดหน่วยความจำมีฟอร์แมทเป็น exFAT) เข้ากับพอร์ต USB ของเครื่องกรอบรูปดิจิตอล ข้อมูลในการ์ดหน่วยความจำที่อยู่ในกล้องจะเสียหายหรือหายไปได้

  หมายเหตุ:

  • เฉพาะ DPF-XR100・DPF-VR100・DPF-HD1000・DPF-HD800・DPF-HD700
   การ์ดหน่วยความจำและ USB แฟลชไดร์ฟ ที่มีการฟอร์แมทเป็น FAT12, FAT16, FAT32 และ exFAT จะได้รับการรองรับ
  • ยกเว้น DPF-XR100・DPF-VR100・DPF-HD1000・DPF-HD800・DPF-HD700
   การ์ดหน่วยความจำและ USB แฟลชไดร์ฟ ที่มีการฟอร์แมทเป็น FAT12, FAT16 และ FAT32 จะได้รับการรองรับ 
   ไฟล์ฟอร์แมท exFAT ที่ใช้สำหรับ การ์ดหน่วยความจำ SDXC จะไม่ได้รับการรองรับ ห้ามใช้ USB แฟลชไดร์ฟ หรืออุปกรณ์ที่ฟอร์แมทด้วย exFAT เนื่องจาก ข้อมูลของท่านในการ์ดหน่วยความจำนั้นจะเสียหายหรือหายไปได้
  • เครื่องกรอบรูปดิจิตอลที่มีพอร์ต USB Type A :
   -
   DPF-WA700
   - DPF-W700
   - DPF-C1000
   - DPF-C800
   - DPF-C700
   - DPF-D1020
   - DPF-D1010
   - DPF-D830
   - DPF-D830L
   - DPF-D820
   - DPF-D810
   - DPF-D720
   - DPF-D710
   - DPF-D92
   - DPF-D82
   - DPF-X1000
   - DPF-X1000N
   - DPF-X800
   - DPF-V1000
   - DPF-V1000N
   - DPF-V800
   - DPF-V900
   - DPF-V700