• ขนาดจริงในการแสดงภาพ

    154.08 x 85.92 มม.

   • อัตราส่วนภาพ

    16:10

   • ขนาดหน้าจอแอลซีดี

    7 นิ้ว

   • แบบ Clear Photo LCD

    มี

   • ความละเอียด

    WVGA 800 x 480

   • RAW

    SRF, SR2, ARW

   • BMP

    1, 4, 8, 16, 24, 32bit Windows

   • JPEG

    DCF Ver2.0, Exif Ver2.21

   • TIFF

    Exif Ver. 2.21

   • Motion-JPEG

    มี

   • LPCM

    มี

   • จำนวนภาพที่สามารถเก็บในหน่วยความจำในเเครื่อง

    4000 ภาพ

   • ความจุ

    2GB

   • เล่นภาพนิ่ง

    ได้ (ทั้งแบบเต็มจอ และแบบเต็มภาพ)

   • เล่นภาพแบบดัชนี

    ได้ (3 รูปแบบ)

   • แบบนาฬิกา และปฏิทิน

    ได้ (14 รูปแบบ)

   • การกลับภาพ

    ได้ (แบบอัตโนมัติ/แบบปรับเอง)

   • การเล่นภาพแบบสไลด์โชว์

    ได้ (10 รูปแบบ)

   • Memory Stick (MS)

    MS, MS Duo, MS PRO, MS PRO Duo, HighSpeed MS, HighSpeed MS Duo, MS Micro (M2) (with optional adaptor), MagicGate MS, MagicGate MS Duo, MS PRO-HG Duo

   • SD Card

    SD Card, SDHC Card. To be used with optional adaptor - Mini SD Card, Micro SD Card, Mini SDHC Card, Micro SDHC Card

   • MMC

    MMC, RS-MMC, MMC Plus

   • USB สำหรับเชื่อมต่อกับ PC

    แบบ USB Mini B-type (ความเร็วสูง)

   • ช่องต่อ USB สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

    แบบ USB A (ความเร็วสูง)

   • น้ำหนัก (ไม่รวมแท่นชาร์จไฟ)

    ประมาณ 405 กรัม

   • ขนาดกรอบรูป (กว้าง x สูง x ลึก)

    202 x 141 x 28.2 มม.

   • เมื่อรวมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก)

    202 x 141 x 107.74 มม.

   • ขาตั้ง

    มี

   • AC Adaptor

    มี

   • รีโมทควบคุมแบบไร้สาย

    มี