รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • DPF-D72

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ข้อสำคัญ:
 • บริการดาวน์โหลดนี้ได้มีการหยุดให้บริการไปแล้ว. (เพิ่มเข้ามาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562)

หน้านี้ได้จัดเตรียมคำแนะนำเอาไว้ให้สำหรับโปรแกรมการอัพเดตเฟิร์มแวร์ (เวอร์ชั่น: 1.52) ของ Digital Photo Frame 'S-Frame' DPF- D72 ที่ได้มีการนำออกจำหน่ายเมื่อเดือนเมษายน 2552
ให้อ่านคำอธิบายต่อไปนี้ ก่อน แล้วจึงทำการติดตั้งการอัพเดต
เฟิร์มแวร์ที่ใช้กันได้

 • เวอร์ชั่น: 1.46 หรือต่ำกว่า

การพิจารณาว่า จำเป็นต้องทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้หรือไม่ :

 1. เปิดเครื่อง Digital Photo Frame โดยการกดที่ปุ่ม (power)
 2. กดที่ปุ่ม MENU 
 3. เลือกที่แทป Settings โดยใช้ ปุ่มเลือกทิศทาง  
 4. เลือกที่ System Information โดยใช้ปุ่มเลือกทิศทาง แล้วทำการกดที่ปุ่ม (ENTER)
 5. ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์นั้น

  - ถ้าเวอร์ชั่นนั้นแสดงเป็น 1.46 หรือต่ำกว่า ให้ทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ตามขั้นตอนด้านล่างนี้
  - ถ้าหากเวอร์ชั่นนั้นแสดงเป็น 1.52 หรือสูงกว่า ท่านไม่มีความจำเป็นต้องทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้
 6. กดที่ปุ่ม (ENTER) หลังจากที่ท่านได้ตรวจเช็คเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์นี้แล้ว
 7. กดที่ปุ่ม MENU
 8. ปิดเครื่อง Digital Photo Frame.

 

ฟังค์ชั่นที่ได้รับการแก้ไข

 1. ในโหมดของ Time machine slide show การแสดงโซนเวลา สำหรับรูปภาพที่มีการถ่ายไว้ระหว่าง 12:00-12:59 ในตอนกลางวัน จะได้รับการแสดงอย่างถูกต้องเป็น “PM”

  ตัวอย่าง : ก่อนการแก้ไข 12:15AM → หลังจากการแก้ไข 12:15PM

การเตรียมตัวสำหรับทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์

ก่อนการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์นี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ของท่านทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการหนึ่งของต่อไปนี้ และให้ทำการเตรียมสื่อสำหรับบันทึกหนึ่งในต่อไปนี้ด้วย

 

ความต้องการของคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

 • Windows® Vista พร้อมด้วย Service Pack 1 (SP1)
 • Windows® XP พร้อมด้วย Service Pack 3 (SP3)
 • Windows® 2000 Professional พร้อมด้วย Service Pack 4 (SP4)
 • Mac OS X 10.4 หรือใหม่กว่า

สื่อสำหรับจัดเก็บ
หนึ่งในชนิดของสื่อสำหรับจ้ดเก็บต่อไปนี้

 • Memory Stick/Memory Stick Duo ขนาด 16MB หรือใหญ่กว่า
 • การ์ดหน่วยความจำ SD ขนาด 16MB หรือใหญ่กว่า
 • การ์ด xD-Picture ขนาด 16MB หรือใหญ่กว่า
 • การ์ด CompactFlash ขนาด 16MB หรือใหญ่กว่า

หมายเหตุ : ให้อ้างอิงกับ "เรื่องการ์ดหน่วยความจำ " ในคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์นั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสื่อสำหรับจัดเก็บที่ใช้งานร่วมกันได้

หมายเหตุที่สำคัญ : ให้ทำการอ่านอย่างถี่ถ้วน

คำเตือน:

 1. ก่อนที่จะเริ่มลงมือทำการอัพเดตนี้ เราขอแนะนำให้ท่านทำการแบ็คอัพไปเก็บยังเครื่องคอมพิวเตอร์หรือการ์ดหน่วยความจำ สำหรับข้อมูลรูปภาพ ที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำภายในของ Digital Photo Frame นั้นคลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดวิธีการแบ็คอัพข้อมูลรูปภาพ
 2. ในระหว่างการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวเครื่อง Digital Photo Frame และตัว AC adaptor ได้วางอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคง ซึ่งตัว AC adaptor จะไม่หลุดออกออกมา และตัว Digital Photo Frame จะไม่ถูกปิดไป
  การสูญเสียกำลังงานในระหว่างการอัพเดตอาจจะทำให้ตัวเครื่อง Digital Photo Frame ทำงานผิดปกติได้
 3. ไฟล์นี้เป็นไฟล์อัพเดตเฉพาะสำหรับ DPF-D72 เท่านั้น ท่านไม่สามารถใช้ไฟล์นี้กับเครื่อง Digital Photo Frame อื่น ๆ ของ Sony ได้
 4. เฟิร์มแวร์สำหรับอัพเดต Digital Photo Frame นี้ และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้ เป็นสิ่งที่ถาวร จะไม่สามารถกลับคืนสู่เฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ได้ หลังจากที่ทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ไปแล้ว โดยการดำเนินการต่อไปกับขบวนการอัพเดตนี้ การดาวน์โหลด และการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ ท่านได้รับทราบดีแล้วว่า ได้ตระหนักถึงและเข้าใจแล้วว่าการอัพเดตนี้ไม่สามารถทำการติดตั้งกลับคืนได้

หมายเหตุ:

 • แนะนำให้ท่านทำการพิมพ์คำแนะนำเหล่านี้ไว้สำหรับทำการอ้างอิงในระหว่างขบวนการติดตั้งนี้
 • กรุณาติดต่อกับ สำนักงานของ Sony ในพื้นที่ ถ้าท่านประสพปัญหาในระหว่างที่ทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้

 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้
 อัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ DPF-D72 เวอร์ชั่น 1.52 สำหรับ Windows / Mac OS
ชื่อไฟล์ : D72_V152.zip
ขนาดดาวน์โหลด: 4.78 MB (5,018,129 bytes)
ปรับปรุงเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2552

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัพเดตเฟิร์มแวร์ เวอร์ชั่น 1.52 สำหรับ Windows / Mac OS

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.52

ขนาดของไฟล์

 • 4.78MB

วันที่ออก

 • 2016-05-06

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

ดาวน์โหลดไฟล์อัพเดต

 • ทำการเก็บบันทึกไฟล์ D72_V152.zip (4.78 MB (5,018,129 bytes)) ไปยังเดสทอปของท่าน

ทำการขยายไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา

เมื่อคอมพิวเตอร์ของท่านทำงานกับ Windows Vista®

 1. คลิกขวาไฟล์ zip ที่ดาวน์โหลดมา D72_V152.zip
 2. คลิกที่ Extract All
 3. คลิกที่ Extract ในหน้าต่างของ "Extract Compressed (Zipped) Folders" ที่ได้เปิดไว้ ในตอนนี้โฟลเดอร์ D72_V152 จะเปิดอยู่ที่หน้าเดสทอปบนคอมพิวเตอร์ของท่าน

เมื่อคอมพิวเตอร์ของท่านทำงานอยู่กับ Windows® XP

 1. ให้คลิกขวาไฟล์ zip ที่ดาวน์โหลดมา D72_V152.zip
 2. คลิกที่ Extract All
 3. คลิกที่ Next ใน "Welcome to the Compressed (zipped) Folders Extraction Wizard"
 4. คลิกที่ Next
 5. คลิกที่ Finish โฟลเดอร์ D72_V152 ในตอนนี้จะเปิดขึ้นมาที่หน้าเดสทอปของคอมพิวเตอร์ของท่าน

เมื่อคอมพิวเตอร์ของท่านทำงานอยู่กับ Windows® 2000

 1. ให้ใช้เครื่องมือคลายการบีบอัดทำการ ขยายไฟล์ D72_V152.zip ที่เก็บบันทึกไว้ ไปยังหน้าเดสทอปของท่าน หลังจากที่ท่านทำการขยายไฟล์นั้นออกมาแล้ว จะมีโฟลเดอร์ D72_V152 ถูกสร้างขึ้นมาบนหน้าเดสทอปของท่าน

เมื่อคอมพิวเตอร์ของท่านทำงานอยู่กับ Mac OS

 1. ให้ทำการดับเบิลคลิกไฟล์ D72_V152.zip ที่เก็บบันทึกเอาไว้ จะมีโฟลเดอร์ D72_V152 ถูกสร้างขึ้นมาบนหน้าเดสทอปของท่าน

โฟลเดอร์ D72_V152 ที่ได้รับการขยายออกมาจะประกอบไปด้วยไฟล์ต่อไปนี้

 • DFD72V02.VUP
  * ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของการปฏิบัติงานของท่าน บางนามสกุลของไฟล์ (*.VUP หรือ *.vup) อาจจะไม่ได้รับการแสดงออกมา

หมายเหตุ

 • ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของท่าน ไฟล์นั้นอาจจะได้รับการขยายออกมาโดยอัตโนมัติเมื่อทำการดาวน์โหลดมา ท่านอาจจะไม่สามารถทำการขยายไฟล์นั้นได้โดยใช้วิธีการดังอธิบายข้างต้นได้ ขี้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้อยู่ ในกรณีหลัง ให้ใช้เครื่องมือในการคลายการบีบอัดช่วยแทน

เตรียมสื่อสำหรับเก็บบันทึก

ในส่วนนี้จะอธิบายวิธีการอัพเดตโดยใช้ Memory Stick/Memory Stick Duo.

ถ้าท่านใช้การ์ดหน่วยความจำ SD, การ์ด CompactFlash หรือการ์ด xD-Picture ให้ทำการแทน Memory Stick/Memory Stick Duo ด้วยการ์ดหน่วยความจำของท่านในคำอธิบายต่อไปนี้

เตรียมการเตรียมพร้อมใช้งาน (ฟอร์แมท) Memory Stick/Memory Stick Duo. สำหรับรายละเอียดวิธีการเตรียมพร้อมใช้งาน (ฟอร์แมท) ให้ดูที่คู่มือการใช้งานสำหรับกล้องถ่ายภาพดิจิตอลของท่าน

หมายเหตุ

 • ให้ใช้แต่ Memory Stick/Memory Stick Duo ที่ได้รับการเตรียมพร้อมใช้งาน (ฟอร์แมท) โดยกล้องถ่ายภาพดิจิตอลของท่าน หรือ ได้ผ่านการเตรียมพร้อมใช้งาน (ฟอร์แมท) โดยซอฟต์แวร์สำหรับทำการฟอร์แมท Memory Stick "Memory Stick Formatter" โดยเฉพาะ
 • ให้ใช้การ์ดหน่วยความจำ SD, การ์ด CompactFlash หรือ การ์ด xD-Picture ที่ได้รับการเตรียมพร้อมใช้งาน (ฟอร์แมท) โดยกล้องถ่ายภาพดิจิตอลของท่านแล้ว
 • เราไม่แนะนำให้ท่านทำการเตรียมพร้อมใช้งาน (ฟอร์แมท) โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยที่เครื่อง DPF-D72 อาจจะไม่รองรับสื่อสำหรับเก็บบันทีกนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของรูปแบบของการเตรียมพร้อมใช้งาน (ฟอร์แมท) นั้น
  ถ้าท่านไม่มีทางเลือกอื่น แต่ต้องใช้สื่อสำหรับเก็บบันทีกที่ได้รับ การเตรียมพร้อมใช้งาน (ฟอร์แมท) ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ทำการคัดลอกไฟล์ รูปภาพ JPEG ใส่เข้าไปแล้วลองดูว่า สามารถแสดงออกมาได้อย่างถูกต้องหรือไม่ในเครื่อง DPF-D72
 • การอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ อาจจะล้มเหลวถ้าหาก Memory Stick/Memory Stick Duo นั้นประกอบด้วยไฟล์อื่นปนอยู่กับ ไฟล์อัพเดตนี้ ท่านจึงควรใช้แต่ Memory Stick/Memory Stick Duo ตัวที่ผ่านการเตรียมพร้อมใช้งาน (ฟอร์แมท) มาใหม่ ๆ เท่านั้น

คัดลอกไฟล์อัพเดตนี้ไปยังสื่อสำหรับจัดเก็บ

ทำการคัดลอกไฟล์อัพเดตนี้ไปใส่ให้กับ Memory Stick/Memory Stick Duo โดยการใช้วิธีการหนึ่งในต่อไปนี้

ถ้าคอมพิวเตอร์ของท่านมีช่องใส่ Memory Stick

 1. ให้ใส่ Memory Stick/Memory Stick Duo ที่๋ผ่านการเตรียมพร้อมใช้งาน (ฟอร์แมท) แล้วเข้าไปในช่องใส่ Memory Stick บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
 2. เปิดโฟลเดอร์ D72_V152 ที่อยู่บนหน้าเดสทอปของท่าน และทำการคัดลอกไฟล์อัพเดตที่อยู่ในนั้นไปยัง Memory Stick/Memory Stick Duo
 3. โดยไม่ต้องทำการสร้างโฟลเดอร์ ให้ทำการลากไฟล์อัพเดตนั้นไปวางที่ไดเรกตอรี่ของ Memory Stick/Memory Stick Duo นั้น
   
  * หน้าจอที่แสดงอาจจะแปรเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของการปฏิบัติงานของท่าน

ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่มีช่องใส่ Memory Stick

 1. ให้ใส่ Memory Stick/Memory Stick Duo ที่ผ่านการเตรียมพร้อมใช้งาน (ฟอร์แมท) แล้วเข้าไปในช่องใส่ Memory Stick ที่อยู่ในกล้องถ่ายภาพดิจิตอลของท่าน
 2. ทำการเชื่อมต่อกล้องถ่ายภาพดิจิตอลของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยใช้สาย USB
 3. เปิดโฟลเดอร์ D72_V152 ที่อยู่บนหน้าเดสทอปของท่าน และทำการคัดลอกไฟล์อัพเดตที่อยู่ในนั้นไปยัง Memory Stick/Memory Stick Duo ที่ท่านได้ใส่เข้าไปในกล้องถ่ายภาพดิจิตอลของท่านนั้น
 4. โดยไม่ต้องทำการสร้างโฟลเดอร์ ให้ทำการลากไฟล์อัพเดตนั้นไปวางที่ไดเรกตอรี่ของ Memory Stick/Memory Stick Duo นั้น
   
  * หน้าจออาจจะแปรเปลี่ยนไปตามสภาวะแวดล้อมที่ท่านปฏิบัติงานอยู่

หมายเหตุ

 • ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของกล้องดิจิตอลของท่านเรื่องวิธีการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ และวิธีการคัดลอกไปยัง Memory Stick/Memory Stick Duo.

การอัพเดตเฟิร์มแวร์

หมายเหตุ:

 • ให้ทำตามขั้นตอน 1 ถึง 5 ด้วยปุ่มที่อยู่บน Digital Picture Frame การดำเนินการไม่สามารถทำได้บนตัวรีโมทคอนโทรล
 • ในระหว่างการทำงานของกระบวนการอัพเดตเหล่านี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวเครื่อง Digital Photo Frame และตัว AC adaptor ได้วางอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคง ซึ่งตัว AC adaptor จะไม่หลุดออกมา และตัวเครื่อง Digital Photo Frame จะไม่ถูกปิดไป
 • นอกจากนี้ต้องแน่ใจด้วยว่าตัว Memory Stick/Memory Stick Slot นั้นได้ใส่เข้าไปในตัวเครื่อง Digital Photo Frame นั้นอย่างแน่นหนาแล้วและจะไม่หล่นออกมา
 • ตัว Digital Photo Frame อาจจะทำงานผิดปกติได้ ถ้าหากกำลังงานของเครื่องนั้นเกิดการสูญหาย หรือ Memory Stick/Memory Stick Duo หลุดออกมา ในระหว่างการอัพเดตนี้
 1. ตรวจสอบว่า ตัวเครื่อง Digital Photo Frame ได้ปิดอยู่ (ตัวปุ่ม (power) เป็นสีแดง)
 2. ใส่ Memory Stick/Memory Stick Duo ที่มีสำเนาของไฟล์อัพเดตนั้นอยู่เข้าไปในช่องใส่ Memory Stick บนตัวเครื่อง Digital Photo Frame
 3. เปิดเครื่อง Digital Photo Frame ขึ้นมาโดยการกดที่ ปุ่ม (power) ในขณะที่กดปุ่ม VIEW MODE ค้างไว้
  ให้กดที่ปุ่ม VIEW MODE ค้างไว้จนกระทั่งมีข้อความต่อไปนี้แสดงขึ้นมาบนจอ LCD

  หมายเหตุ ถ้าหากไม่มีการแสดงดังด้านบนออกมาบนจอ LCD หลังจากนั้น 2-3 นาที หรือการแสดงมีความผิดเพี้ยน ให้ถอดเอาตัว AC adaptor ออกจากเครื่อง Digital Photo Frame นั้น แล้วต่อเข้าไปใหม่ ต่อไปตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปุ่ม (power) เป็นสีเขียว กดที่ ปุ่ม (power) เพื่อทำการปิดเพาเวอร์ ตรวจสอบดูว่าปุ่ม (power) เป็นสีแดงแล้ว และเริ่มกระบวนการอัพเดตใหม่อีกครั้ง จาก "การอัพเดตเฟิร์มแวร์"
  ให้ติดต่อกับ ศูนย์บริการของ Sony ในพื้นที่ของท่านถ้าการแสดงดังด้านบนยังไม่ปรากฎออกมาบนหน้าจอ LCD
 4. กดที่ปุ่ม (ENTER) หลังจากนั้นประมาณ 1 นาที ให้ทำการตรวจสอบว่า มีข้อความต่อไปนี้แสดงที่หน้าจอ LCD
  หมายเหตุ
  ถ้าการแสดงดังด้านบนไม่ปรากฎออกมาบนหน้าจอ LCD หลังจากนั้นอีก 2-3 นาที หรือการแสดงมีความผิดเพี้ยน ให้ถอดเอาตัว AC adaptor ออกจากตัวเครื่อง Digital Photo Frame แล้วทำการต่อเข้าไปใหม่อีก ต่อไปให้ทำการตรวจสอบว่า ปุ่ม (power) เป็นสีเขียว แล้วทำการกดปุ่ม (power) นั้นเพื่อทำการปิดเครื่อง ตรวจสอบว่า ปุ่ม (power) นั้นเป็นสีแดงแล้ว และให้เริ่มกระบวนการอัพเดตนั้นอีกครั้ง จาก "การอัพเดตเฟิร์มแวร์"
  ให้ติดต่อปรึกษากับ ศูนย์บริการ SONY ในพื้นที่ของท่าน ถ้าการแสดงดังด้านบนยังไม่แสดงออกมาที่หน้าจอ LCD
 5. กดที่ปุ่ม (ENTER) หน้าจอ LCD จะเปลี่ยนไปแสดงดังต่อไปนี้ และโปรแกรมสำหรับอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้จะทำงาน จะใช้เวลาประมาณ 1 นาที 20 วินาทีในการเขียนเฟิร์มแวร์นี้


  คำแนะนำในการแก้ปัญหา

  1. ถ้ามีข้อความแสดงดวามผิดพลาด "No update file found." แสดงขึ้นมา
   สาเหตุ: ไม่มีไฟล์นั้นอยู่ใน Memory Stick/Memory Stick Duo.
   การแก้ไข: ตรวจสอบดูว่า มีการคัดลอกไฟล์ที่ถูกต้องเข้าไปในตำแหน่งที่ถูกต้องใน Memory Stick/Memory Stick Duo หรือไม่ และทำซ้ำวิธีการใน "การอัพเดตเฟิร์มแวร์" ตั้งแต่ต้น
  2. ถ้ามีข้อความแสดงความผิดพลาดว่า "Update failed. See Explanations on program update." แสดงออกมา
   สาเหตุ: ตัว Memory Stick/Memory Stick Duo นั้นได้หลุดออกมาในระหว่างที่ทำการอัพเดตนั้น .
   การแก้ไข: คลิกที่ "คำอธิบายของโปรแกรมอัพเดต" ด้านล่างและอ่านคำแนะนำนั้น
 6. เมื่อมีข้อความแสดงความสำเร็จแสดงบนหน้าจอ LCD ให้กดที่ปุ่ม (power) เพื่อทำการปิดเพาเวอร์ของเครื่อง Digital Photo Frame.

   

 7. ถอดเอาตัว Memory Stick/Memory Stick Duo ออกจากตัวเครื่อง Digital Photo Frame.

ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ที่อัพเดตแล้วนั้น

 1. เปิดตัวเครื่อง Digital Photo Frame ขึ้นมาโดยการกดที่ปุ่ม (Power)
 2. กดที่ปุ่ม MENU 
 3. เลือกแทป Settings โดยใช้ปุ่มเลือกทิศทาง
 4. เลือก System Information โดยใช้ปุ่มเลือกทิศทาง แล้วทำการกดปุ่ม (ENTER)
 5. ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ว่า แสดงเป็น 1.52.x.xx.

 6. กดที่ปุ่ม (ENTER) หลังจากที่ท่านได้ทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์นั้น
 7. กดที่ปุ่ม MENU 
 8. ปิดเครื่อง Digital Photo Frame
 9. นี่เป็นการสิ้นสุดการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ั
  ไฟล์อัพเดตที่อยู่ในตัว Memory Stick/Memory Stick Duo ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป หลังจากการอัพเดตนี้แล้ว ไฟล์อัพเดตนี้สามารถทำการลบออกไปได้


คำอธิบายในโปรแกรมอัพเดต  

ถ้ามีข้อผิดพลาด "Update failed. See [Explanations on program update]." เกิดขึ้นในระหว่างทำการอัพเดต เฟิร์มแวร์ของ Digital Photo Frame ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ปิดเพาเวอร์ของ เครื่อง Digital Photo Frame และทำซ้ำในขั้นตอนใน "การอัพเดตเฟิร์มแวร์" ตั้งแต่ต้น

ถ้าปัญหาไม่สามารถทำการแก้ไขได้โดยการทำตามขั้นตอนด้านบน

 • ให้ทำซ้ำขั้นตอนข้างบนหลาย ๆ ครั้ง
 • ทำการเตรียมพร้อมการใช้งาน (ฟอร์แมท) การ์ดหน่วยความจำที่ท่านใช้ ทำการคัดลอกไฟล์อัพเดตนั้นไปยังการ์ดหน่วยความจำนั้นซ้ำ และลองทำตามขั้นตอนด้านบนอีกครั้ง
 • ทดลองกับการ์ดหน่วยความจำอื่นถ้าหากมี
 • ถ้าปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ติดต่อปรึกษากับ ศูนย์บริการ Sony ในพื้นที่ของท่าน