หมายเลข ID หัวข้อ : 00264844 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/11/2021

ฉันจะทำการซ่อมแซมซอฟต์แวร์บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของฉันได้อย่างไร?

  ข้อมูล / วิธีแก้ปัญหา

  การทำการซ่อมซอฟต์แวร์

  ถ้าหากท่านมีปัญหากับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของท่าน อันดับแรกให้ทำการเริ่มการทำงานของอุปกรณ์นั้นใหม่ ถ้าหากการเริ่มทำงานใหม่ให้กับอุปกรณ์ไม่ดีขึ้น ท่านควรจะต้องทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ ถ้าหากการอัปเดตซอฟต์แวร์ไม่ช่วยแก้ปัญหา การดำเนินการต่อไปก็คือรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานหรือทำการซ่อมแซมซอฟต์แวร์

  ข้อมูลสำคัญก่อนที่ท่านจะทำการซ่อมแซมซอฟต์แวร์:

  • ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบออกไปจากหน่วยความจำในตัวของอุปกรณ์ เมื่อท่านทำการซ่อมแซมซอฟต์แวร์ เนื้อหาที่จัดเก็บอยู่ใน SD การ์ดภายนอก เช่น รูปภาพ วิดีโอ และเพลง จะไม่ลบออกไป ถ้าเป็นไปได้ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านได้ทำการสำรองข้อมูลที่เก็บไว้ใน หน่วยความจำในตัวที่ท่านต้องการเก็บไว้แล้ว ก่อนที่จะทำการซ่อมแซมซอฟต์แวร์
  • โปรดเตรียมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชี Google ของท่านให้พร้อม อุปกรณ์ Xperia™ ของท่านอาจล็อคหลังจากกระบวนการซ่อมแซม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย จากนั้น ท่านต้องกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบัญชี Google™ ของท่าน จึงจะใช้อุปกรณ์เครื่องนี้ได้
  • หากท่านจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบัญชี Google™ ไม่ได้ ท่านจะไม่สามารถปลดล็อคอุปกรณ์ด้วยตัวเองได้ ท่านสามารถทดลองกู้คืนชื่อและรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ Google ของท่านได้โดยใช้หน้า้Google Account Recovery ที่ https://www.google.com/accounts/recovery/ หากยังไม่สามารถเปิดใช้งานอุปกรณ์ได้ใหม่ โปรด ติดต่อเรา
  • จากเวอร์ชัน 1.9.2, Xperia Companion จะทำการตรวจดูว่าการสื่อสารกับอุปกรณ์ Xperia ผ่าน MTP จะเป็นไปได้หรือไม่ ถ้าทำได้ อุปกรณ์ยังคงเปิดอยู่ (และชาร์จไฟ) ในระหว่างที่ ดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์และหลังจากนั้น การอัปเดตเครื่อง/ซ่อมแซมจะเริ่มต้นขึ้น นี่เป็นการลดโอกาสที่อุปกรณ์จะแบตเตอรี่หมดในระหว่างที่กำลังทำการซ่อมแซม

  วิธีซ่อมซอฟต์แวร์

  1. คอมพิวเตอร์: ถ้าหากยังไม่ได้ติดตั้งไว้ กรุณาทำการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน Xperia Companion
  2. เปิดแอปพลิเคชัน Xperia Companion
  3. ในส่วนจัดการ Xperia ของท่าน (Manage your Xperia)ให้คลิกที่การซ่อมแซมซอฟต์แวร์ (Software repair)
  4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
  5. (ถ้าหาก อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถตรวจพบหรือไม่เริ่มทำงาน หรือเป็น Smartwatch 3 ให้เลือกกล่องที่มีข้อมูลนี้ก่อนที่ท่านจะเริ่มต้น

  คำแนะนำ: ท่านสามารถดูวิดีโอวิธีการซ่อมแซม ซอฟต์แวร์ได้ที่ https://youtu.be/2YQ23k11NFc

  จะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีในการทำการซ่อมแซมซอฟต์แวร์โดยใช้ Xperia Companion