หมายเลข ID หัวข้อ : 00256537 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/11/2021

ข้อมูลของฉันจะหายไปหรือไม่ในระหว่าง การอัพเดตซอฟต์แวร์?

  ข้อมูล / วิธีแก้ปัญหา

  ในกรณีส่วนใหญ่ การอัพเดตซอฟต์แวร์จะไม่มีการลบข้อมูลส่วนบุคลใด ๆ จาก อุปกรณ์ Xperia™ ของท่าน

  อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำว่าให้ท่านทำการสำรอง ภาพถ่าย วิดีโอ และ เนื้อหาสส่วนบุคคลอื่น ๆ ไปที่ หน่วยความจำที่ไม่ได้อยู่ภายใน เช่น ตัวเลือกการสำรองออนไลน์ที่จะเก็บข้อมูลของท่านไปยังเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์ (คลาวด์) ท่านสามารถเรื่องนี้ได้โดยใช้ 

  Android 10 หรือ 11: การตั้งค่า (Settings) > ระบบ (System) >  สำรอง (Backup) 

  Android 9 : การตั้งค่า (Settings) > ระบบ (System) > ขั้นสูง (Advanced) > สำรอง (Backup) 

  Android™ 8.x : การตั้งค่า (Settings) > ระบบ (System) > สำรอง (Backup)

  Android™ เวอร์ชันที่ต่ำกว่า: การตั้งค่า (Settings) > สำรองและรีเซ็ต (Backup & reset)