หมายเลข ID หัวข้อ : 00259673 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/04/2021

หน้าจอไม่ปิดในระหว่างการโทรศัพท์ เมื่อท่านถือโทรศัพท์ไว้ใกล้กับใบหน้าของท่าน (Android 8.x หรือ ที่ต่ำกว่า)

  อุปกรณ์ของท่านมีตัว เซนเซอร์ที่จะตรวจจับการเข้าใกล้ เซนเซอร์ระยะใกล้นี้จะปิด หน้าจอสัมผัสในระหว่างการโทรด้วยเสียงเมื่อหูของท่านอยู่ใกล้กับหน้าจอ เป็นการป้องกันท่านจะการเปิด ฟังก์ชันอื่นโดยไม่ตั้งใจใน อุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านกำลังโทรศัพท์ เซนเซอร์ระยะใกล้จะอยู่ที่ส่วนบนของด้านหน้าของ โทรศัพท์ (เหนือหน้าจอ) เวลาที่ต้องใช้สำหรับ เซนเซอร์ในการเปิดหรือปิดหน้าจอก่อนและหลังการโทรศัพท์จะคงที่ จะใช้เวลาสองสามวินาทีในการเปิดหรือปิดหน้าจอ

  เซนเซอร์ระยะใกล้อาจจะไม่ทำงานตามที่ตั้งไว้ในกรณีต่อไปนี้:

  • ท่านอาจจะลืมถอดแผ่นฟิล์มใสป้องกันชั่วคราวที่ปิดที่ หน้าจอสัมผัสออกเมื่อท่านซื้อมาในครั้งแรก แผ่นฟิล์มดังกล่าวออกแบบมาเพื่อป้องกันหน้าจอระหว่างการจัดส่งเท่านั้น และลอกออกได้ง่าย บ่อยครั้งท่านจะรับรู้ได้จากปลายที่ยื่นออกมา
  • ถ้าอุปกรณ์ของท่านมีฟิล์มสำหรับป้องกัน ตรวจสอบให้มั่นใจเป็นของที่ใช้สำหรับเครื่อง Xperia™ โดยเฉพาะ เป็นเรื่องสำคัญที่ฟิล์มดังกล่าวจะมีรูสำหรับ เซนเซอร์ระยะใกล้ และกล้องด้านหน้าที่มีตำแหน่งถูกต้อง
  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่า เซนเซอร์ระยะใกล้สะอาด ปัญหาจำนวนมากที่เกี่ยวกับ เซนเซอร์ระยะใกล้นี้อาจจะแก้ไขได้โดยการทำความสะอาด
  • ถ้าหากท่านใช้เคส หรือปิดคลุม ที่ไม่พอดีกับโทรศัพท์ อาจจะส่่งผลกระทบต่อการทำงานของ เซนเซอร์ระยะใกล้นี้ได้ ตัวเคสอาจจะปิดคลุมตัว เซนเซอร์อยู่
  • อาจจะมีสาเหตุอื่นที่ทำให้ เซนเซอร์ไม่ทำงานตามที่ตั้งไว้

  โปรดลองวิธีเหล่านี้ทีละข้อ ตรวจสอบหลังดำเนินการแต่ละวิธีว่าแก้ปัญหาได้หรือไม่ก่อนลองวิธีถัดไป

  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ถอดแผ่นฟิล์มใสป้องกันชั่วคราวที่ปิดที่ หน้าจอสัมผัสออกเมื่อท่านซื้อมาในครั้งแรก ฟิล์มนี้จะมีปลายยื่นออกมาให้ดึง
   หมายเหตุ! ห้ามถอด ASF (ฟิล์มป้องกันกระจกแตก (anti-shatter film)) บาง ๆ ออก ถ้าหากอุปกรณ์ของท่านมีอยู่ ซึ่งใส่ไว้ป้องกันการเกิดรอยขีดข่วน
  • ตรวจดูฟิล์มป้องกันใด ๆ ที่อุปกรณ์ของท่านใช้อยู่ (ที่ไม่ได้เป็นฟิล์มบางป้องกันกระจกแตกจากโรงงาน) ว่ามีช่องสำหรับเซนเซอร์ระยะใกล้ และกล้องด้านหน้าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ตัว เซนเซอร์จะอยู่ที่ด้านบนสุดของ อุปกรณ์เหนือหน้าจอ ถ้าต้องการตรวจสอบตำแหน่งที่แท้จริงของ เซนเซอร์ระยะใกล้สำหรับเครื่อง Xperia ของท่าน ให้อ้างอิงกับคู่มือสำหรับผู้ใช้ ท่านสามารถดูภาพของ อุปกรณ์และชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์หลักได้ในหัวข้อของ เริ่มต้นใช้งาน (Getting started) ใน ภาพรวม (Overview) ถ้าหากท่านไม่สามารถตรวจดูได้ว่าฟิล์มป้องกันนี้มีการใส่ไว้อย่างถูกต้อง ถ้ามีให้ถอดออก แต่อย่าแกะฟิล์มบางป้องกันกระจกแตกจากโรงงานออก
  • ทำความสะอาดตัว เซนเซอร์ระยะใกล้
  • ถอดเคสหรือสิ่งปิดคลุมใด ๆ ที่ท่านใช้กับ โทรศัพท์ของท่านออก
  • บังคับให้โทรศัพท์รีสตาร์ท
  • ทดสอบ เซนเซอร์ระยะใกล้ใน โทรศัพท์ของท่าน
  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ของท่านมี การชาร์จไฟไว้เต็มแล้ว จากนั้นทำการอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบ ถ้าหากมีให้
  • สำรองข้อมูลสำคัญใด ๆ ที่เก็บไว้ใน อุปกรณ์ของท่าน จากนั้น ดำเนินการรีเซ็ตข้อมูลให้เป็นค่าจากโรงงาน
  • ติดต่อกับผู้จัดจำหน่ายเดิมหรือ ติดต่อกับเรา ถ้าหากท่านต้องส่งมอบ อุปกรณ์ของท่านเพื่อรับบริการตรวจซ่อม ให้สำรองของมูลทั้งหมดที่ท่านต้องการจะเก็บไว้ก่อน ข้อมูลในอุปกรณ์จะถูกลบหายไปในการตรวจสอบ ให้ลบ บัญชีผู้ใช้ Google ทั้งหมดที่ท่านมีใน อุปกรณ์ของท่านก่อนการส่งมอบ อย่าลืมนำเอกสารที่ถูกต้องเหมาะสมไปด้วย เช่นใบเสร็จและใบรับประกัน เอกสารที่ต้องใช้นั้นต่างกันไปในตลาด ประเทศ หรือภูมิภาคแต่ละแห่ง

  หมายเหตุ: ถ้าขั้นตอนต่อไปนี้ใช้ไม่ได้ หรือการทดสอบการเข้าใกล้ให้ผลเป็นลบ กรุณาติดต่อกับศููนย์บริการที่อยู่ใกล้ท่านที่สุด กรุณาตรวจสอบว่า อุปกรณ์่ของท่านไม่ได้อยู่นอกเงี่อนไขหรือไม่สามารถเข้ารับบริการตรวจซ่อมได้

  ข้อมูลโดยละเอียด

  วิธีบังคับให้อุปกรณ์เริ่มทำงานใหม่

  วิธีบังคับให้อุปกรณ์รีสตาร์ท

  1. กดค้างที่ทั้งคีย์ปรับระดับเสียงขึ้นและคีย์ปิดเปิดเครื่อง จน อุปกรณ์ของท่านสั่นสามครั้ง จากนั้นให้ปล่อยนิ้วจากคีย์ที่กด อุปกรณ์จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ
  2. หลัง อุปกรณ์ปิดตัวลงไป ให้ทำการเริ่มการทำงานใหม่กับ อุปกรณ์ของท่านโดยการกดที่คีย์ปิดเปิดเครื่อง

  ถ้าต้องการทดสอบเซนเซอร์ระยะใกล้

  Android 8.x

  ถ้าต้องการทดสอบ เซนเซอร์ระยะใกล้

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > ระบบ (System) > เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About Phone) > การสนับสนุน (Support) ถ้าเป็นการใช้การสนับสนุน (Support) นี้เป็นครั้งแรก ให้แตะที่   ยอมรับ (ACCEPT)  เพื่อตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy policy)
  2. ในแท็บ เลื่อนลงไปและแตะที่ ใกล้ใบหู (Ear proximity)และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

  Android 6.0, 7.0, 7.1 หรือ 7.1.1

  ถ้าต้องการทดสอบ เซนเซอร์ระยะใกล้

  1. แตะไอคอนหน้าจอแอปพลิเคชันจากหน้าจอหลัก
  2. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About Phone) > การสนับสนุน (Support) ถ้าเป็นการใช้การสนับสนุน (Support) นี้เป็นครั้งแรก ให้แตะที่   ยอมรับ (ACCEPT)  เพื่อตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy policy)
  3. ในแท็บเลื่อนลงไปและแตะที่ ใกล้ใบหู (Ear proximity)และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

  Android 4.2, 4.3, 4.4, 5.0 หรือ 5.1

  ถ้าต้องการทดสอบ เซนเซอร์ระยะใกล้

  1. แตะไอคอนหน้าจอแอปพลิเคชันจากหน้าจอหลัก
  2. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About Phone) > การวิเคราะห์ (Diagnostics)
  3. แตะที่ ทดสอบอุปกรณ์ (Test device) >ใกล้ใบหู (Ear proximity)และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

  การอัปเดต ซอฟต์แวร์ระบบ

  วิธีที่ง่ายที่สุดในการติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ก็คือการดำเนินการแบบไร้สายจากอุปกรณ์ แต่อัปเดตบางอย่างอาจไม่มีให้ดาวน์โหลดแบบไร้สาย ในกรณีดังกล่าว ท่านจะต้องตรวจดู ซอฟต์แวร์อันใหม่โดยใช้ สาย USB และ คอมพิวเตอร์ที่มี Xperia™ Companion

  การอัปเดตแบบไร้สาย

  Android 8.x

  วิธีดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตระบบแบบ ไร้สาย

  1. หากใช้อุปกรณ์ร่วมกับผู้ใช้หลายราย โปรดตรวจสอบว่าท่านลงชื่อเข้าใช้ในฐานะเจ้าของแล้ว
  2. ค้นหาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > ระบบ (System) > การอัปเดตซอฟต์แวร์ (Software update)
  3. ถ้ามีการอัปเดตระบบอยู่ ให้แตะที่ ดาวน์โหลด (Download) เพื่อดาวน์โหลดมาให้กับอุปกรณ์ของท่าน
  4. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้แตะ ทำต่อ (Continue)แล้วทำตามคำแนะนำในหน้าจอเพื่อติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

  Android 7.1.1 หรือที่ต่ำกว่า

  วิธีดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตระบบแบบ ไร้สาย

  1. หากใช้อุปกรณ์ร่วมกับผู้ใช้หลายราย โปรดตรวจสอบว่าท่านลงชื่อเข้าใช้ในฐานะเจ้าของแล้ว
  2. แตะไอคอนหน้าจอแอปพลิเคชันจากหน้าจอหลัก
  3. ค้นหาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone) > การอัปเดตซอฟต์แวร์ (Software update)
  4. ถ้ามีการอัปเดตระบบอยู่ ให้แตะที่ ดาวน์โหลด (Download) เพื่อดาวน์โหลดมาให้กับอุปกรณ์ของท่าน
  5. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้แตะ ทำต่อ (Continue) แล้วทำตามคำแนะนำในหน้าจอเพื่อติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

  การอัปเดตโดยใช้คอมพิวเตอร์

  วิธีอัปเดตอุปกรณ์โดยใช้คอมพิวเตอร์

  1. ถ้ายังไม่ได้ติดตั้ง ให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง แอปพลิเคชัน Xperia™ Companion จาก หน้า Xperia Companion
  2. ใช้สาย USB เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์
  3. อุปกรณ์ Xperia: ถ้ามีแจ้งขึ้นมาใน ไดอะล็อก ใช้ USB สำหรับ (Use USB for) ให้แตะที่ ถ่ายโอนไฟล์ (Transfer files) (MTP)
  4. เปิด Xperia Companion ถ้ายังไม่ได้เปิดไว้โดยอัตโนมัติ
  5. คอมพิวเตอร์: หากตรวจพบว่ามีการอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ หน้าต่างป็อปอัพจะปรากฏขึ้น ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อใช้อัปเดตซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

  ทำการรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน

  Android 8.x

  วิธีรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน

  1. ทำการสำรองข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านต้องการจะเก็บและที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำภายในของอุปกรณ์ของท่าน ภาพถ่าย วิดีโอ เพลง และข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บไว้ใน การ์ดหน่วยความจำ ภายนอกจะไม่ถูกลบออกไป
  2. โปรดเตรียมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชี Google™ ให้พร้อม หมายเหตุ! ขึ้นอยู่กับ การตั้งค่าความปลอดภัยของท่าน ท่านอาจจะต้องใส่ บัญชีผู้ใช้ Google ที่ท่านใช้ใน อุปกรณ์ Xperia ของท่านเพื่อให้สามารถใช้หลังการ รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน
  3. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > ระบบ (System) > รีเซ็ต (Reset) > รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Factory data reset)
  4. แตะ รีเซ็ตโทรศัพท์
  5. หากจำเป็น ให้วาดรูปแบบการปลดล็อกหน้าจอหรือป้อนรหัสผ่านหรือ PIN สำหรับปลดล็อกหน้าจอเพื่อดำเนินการต่อ
  6. ในการยืนยัน ให้แตะ Erase everything(ลบทุกอย่าง)

  Android 5.0, 5.1, 6.0, 7.0, 7.1 หรือ 7.1.1

  วิธีรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน

  1. ทำการสำรองข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านต้องการจะเก็บและที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำภายในของอุปกรณ์ของท่าน ภาพถ่าย วิดีโอ เพลง และข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บไว้ใน การ์ดหน่วยความจำ ภายนอกจะไม่ถูกลบออกไป
  2. โปรดเตรียมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชี Google ให้พร้อม หมายเหตุ! ขึ้นอยู่กับ การตั้งค่าความปลอดภัยของท่าน ท่านอาจจะต้องใส่ บัญชีผู้ใช้ Google ที่ท่านใช้ใน อุปกรณ์ Xperia ของท่านเพื่อให้สามารถใช้หลังการ รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน
  3. แตะไอคอนหน้าจอแอปพลิเคชันจากหน้าจอหลัก
  4. ค้นหาและแตะ การตั้งค่า > สำรองข้อมูลและรีเซ็ต > รีเซ็ตกลับเป็นข้อมูลจากโรงงาน
  5. Android 5.0/5.1: ถ้าหากท่านต้องการจะลบข้อมูลด้วยเช่น รูปภาพ และ เพลง ที่เก็บไว้ในที่เก็บข้อมูลภายในอุปกรณ์ของท่าน ให้ใส่เครื่องหมายเลือกที่กล่องเลือก ลบ ที่เก็บข้อมูลภายใน (Erase internal storage) (ไม่มีผลกับการ์ด SD)
  6. แตะที่ รีเซ็ตโทรศัพท์/แท็บเล็ต (Reset phone/tablet) หรือ ลบทุกอย่าง (Erase everything)
  7. หากจำเป็น ให้วาดรูปแบบการปลดล็อกหน้าจอหรือป้อนรหัสผ่านหรือ PIN สำหรับปลดล็อกหน้าจอเพื่อดำเนินการต่อ
  8. ในการยืนยัน ให้แตะ ลบทุกอย่าง (Erase everything)

  Android 4.2, 4.3 หรือ 4.4

  วิธีรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน

  1. ทำการสำรองข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านต้องการจะเก็บและที่เก็บไว้ใน หน่วยความจำภายในของ อุปกรณ์ของท่าน
  2. แตะไอคอนหน้าจอแอปพลิเคชันจากหน้าจอหลัก
  3. ค้นหาและแตะ การตั้งค่า > สำรองข้อมูลและรีเซ็ต > รีเซ็ตกลับเป็นข้อมูลจากโรงงาน
  4. ถ้าหากท่านต้องการจะลบข้อมูลด้วยเช่น รูปภาพ และ เพลง ที่เก็บไว้ในที่เก็บข้อมูลภายในอุปกรณ์ของท่าน ให้ใส่เครื่องหมายเลือกที่กล่องเลือก ลบที่เก็บข้อมูลภายใน (Erase internal storage) (ไม่มีผลกับการ์ด SD)
  5. แตะที่ รีเซ็ตโทรศัพท์/แท็บเล็ต (Reset phone/tablet)
  6. ในการยืนยัน ให้แตะ ลบทุกอย่าง (Erase everything)