หมายเลข ID หัวข้อ : SX078824 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/02/2016

ฉันไม่สามารถปลดล็อคหน้าจอของฉันได้ (Android เวอร์ชัน 4.4 หรือต่ำกว่า)

  คุณสามารถรีเซ็ตการล็อคหน้าจอได้หลายวิธี วิธีที่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับประเภทการล็อคหน้าจอและเวอร์ชัน Android™ ที่อุปกรณ์ Xperia™ ของคุณใช้ บางวิธี เช่น ผู้ที่ใช้บริการ my Xperia หรือตัวจัดการอุปกรณ์ Android™ จำเป็นต้องให้คุณเปิดใช้งานบริการบนอุปกรณ์ของคุณแล้วและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานจะถูกเปิดใช้งาน ปริมาณของข้อมูลที่เก็บรักษาไว้หลังจากขั้นตอนการรีเซ็ตจะขึ้นอยู่กับวิธีการรีเซ็ตที่เลือกโดยได้ระบุไว้ด้านล่างตามขนาดที่ลดลง เริ่มต้นด้วยวิธีที่เก็บรักษาข้อมูลได้มากที่สุด:

  ก. เฉพาะรูปแบบการปลดล็อคหน้าจอ: การใช้คำถามรักษาความปลอดภัยของ Google™ เพื่อรีเซ็ตรูปแบบการปลดล็อคหน้าจอ (ใช้ได้เฉพาะกับ Android เวอร์ชัน 2.1, 2.3, 4.0 หรือ 4.1) – ข้อมูลทั้งหมดในอุปกรณ์ Xperia™ ของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้หลังจากคุณปลดล็อคอุปกรณ์

  ข. เฉพาะรูปแบบการปลดล็อคหน้าจอ: การใช้บัญชี Google™ หลักเพื่อรีเซ็ตรูปแบบการปลดล็อคหน้าจอ (ใช้ได้เฉพาะกับ Android เวอร์ชัน 2.1, 2.3, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 หรือ 4.4) – ข้อมูลทั้งหมดในอุปกรณ์ Xperia™ ของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้หลังจากคุณปลดล็อคอุปกรณ์

  ค. การใช้บริการ my Xperia เพื่อรีเซ็ตการล็อคหน้าจอ (ใช้ได้เฉพาะกับ Android เวอร์ชัน 4.2, 4.3 หรือ 4.4) – ข้อมูลทั้งหมดในอุปกรณ์ Xperia™ ของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้หลังจากคุณรีเซ็ตการล็อคหน้าจออุปกรณ์ของคุณ

  ง. การใช้ตัวจัดการอุปกรณ์ Android™ เพื่อรีเซ็ตอุปกรณ์ Xperia™ ของคุณ (ใช้ได้เฉพาะกับ Android เวอร์ชัน 2.3, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 หรือ 4.4) – การรีเซ็ตครั้งเดียวเท่านั้นจะลบข้อมูลทั้งหมดในหน่วยความจำภายในและการ์ด SD ของอุปกรณ์ Xperia™ ที่เป็นไปได้ โปรดทราบว่าในบางกรณีข้อมูลในการ์ด SD อาจไม่ถูกลบ

  จ. การใช้คุณลักษณะการซ่อมของโทรศัพท์ / แท็บเล็ตเพื่อรีเซ็ตอุปกรณ์ Xperia™ ของคุณ (ใช้ได้เฉพาะกับ Android เวอร์ชัน 2.3, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 หรือ 4.4) – การรีเซ็ตครั้งเดียวเท่านั้นจะลบข้อมูลทั้งหมดในหน่วยความจำภายในของอุปกรณ์ Xperia™ ที่เป็นไปได้ ข้อมูลในอุปกรณ์ Xperia™ จะไม่ถูกเก็บรักษาไว้ ข้อมูลในการ์ด SD ภายนอกจะไม่ถูกลบ

  ก. การใช้คำถามรักษาความปลอดภัยของ Google™ เพื่อรีเซ็ตรูปแบบการปลดล็อคหน้าจอ

  วิธีการรีเซ็ตนี้ใช้ได้เฉพาะกับอุปกรณ์ที่ใช้ Android™ 2.1, 2.3, 4.0 หรือ 4.1. เพื่อรีเซ็ตรูปแบบการล็อคหน้าจอด้วยความช่วยเหลือของคำถามรักษาความปลอดภัย Google™ ของคุณ คุณต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่ (Wi-Fi® หรือเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่) บนอุปกรณ์ของคุณ

  Android 2.3, 4.0 หรือ 4.1

  การปลดล็อคอุปกรณ์โดยใช้คำถามรักษาความปลอดภัย Google™

  1. หลังจากความพยายามปลดล็อคอุปกรณ์ที่ล้มเหลวหลายครั้ง ให้แตะ ลืมรูปแบบ?
  2. แตะ ตอบคำถาม
  3. พิมพ์คำตอบ จากนั้นแตะ ปลดล็อค
  4. แตะ ใช่ หากคุณต้องการสร้างรูปแบบการปลดล็อคใหม่ หรือแตะ ไม่ใช่ หากคุณไม่ต้องการใช้การล็อคหน้าจอ

  Android 2.1

  การรีเซ็ตรูปแบบการปลดล็อคหน้าจอโดยใช้คำถามรักษาความปลอดภัยของ Google™

  1. หลังจากคุณป้อนรูปแบบการปลดล็อคผิดห้าครั้ง ให้รอ 30 วินาที จากนั้นแตะ ลืมรูปแบบ?
  2. ป้อนคำถามรักษาความปลอดภัยของคุณ
  3. วาดรูปแบบการปลดล็อคใหม่ แล้ว แตะ ดำเนินการต่อ
  4. วาดรูปแบบการปลดล็อคใหม่อีกครั้งและแตะ ดำเนินการต่อ

  ข. การใช้บัญชี Google™ หลักเพื่อปลดล็อครูปแบบของหน้าจอ

  วิธีการรีเซ็ตนี้ใช้ได้เฉพาะกับอุปกรณ์ที่ใช้ Android™ 2.1, 2.3, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 หรือ 4.4 หากคุณป้อนรูปแบบการปลดล็อคผิดห้าครั้งหรือสิบครั้งติดกัน อุปกรณ์จะล็อค คุณสามารถรีเซ็ตรูปแบบการปลดล็อคโดยใช้บัญชี Google™ หลัก เพื่อรีเซ็ตรูปแบบการล็อคหน้าจอด้วยความช่วยเหลือของข้อมูลบัญชี Google™ ที่คุณได้ซิงค์กับอุปกรณ์ คุณต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่ (Wi-Fi® หรือเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่) บนอุปกรณ์ของคุณ

  Android™ 4.4

  การรีเซ็ตรูปแบบการปลดล็อคหน้าจอ

  1. หลังจากคุณป้อนรูปแบบการปลดล็อคผิด 5 หรือ 10 ครั้ง ให้แตะ ลืมรูปแบบ?
  2. ลงชื่อเข้าใช้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบัญชี Google หลัก™ ของคุณ

  Android™ 2.3, 4.0 4.1, 4.2 หรือ 4.3

  การรีเซ็ตรูปแบบการปลดล็อคหน้าจอ

  1. หลังจากคุณป้อนรูปแบบการปลดล็อคผิดห้าครั้ง ให้รอ 30 วินาที จากนั้นแตะ ลืมรูปแบบ?
  2. ลงชื่อเข้าใช้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบัญชี Google หลัก™ ของคุณ
  3. วาดรูปแบบการปลดล็อคใหม่ แล้ว แตะดำเนินการต่อ
  4. วาดรูปแบบการปลดล็อคใหม่อีกครั้งและแตะดำเนินการต่อ

  Android™ 2.1

  การรีเซ็ตรูปแบบการปลดล็อคหน้าจอ

  1. หลังจากคุณป้อนรูปแบบการปลดล็อคผิดห้าครั้ง ให้รอ 30 วินาที จากนั้นแตะ ลืมรูปแบบ?
  2. ลงชื่อเข้าใช้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบัญชี Google หลัก™ ของคุณ
  3. วาดรูปแบบการปลดล็อคใหม่ แล้ว แตะ ดำเนินการต่อ
  4. วาดรูปแบบการปลดล็อคใหม่อีกครั้งและแตะ ดำเนินการต่อ

  ค. การใช้บริการ my Xperia เพื่อรีเซ็ตการล็อคหน้าจอ

  วิธีนี้จำเป็นต้องมีบริการ my Xperia ที่เปิดใช้งานก่อนหน้าบนอุปกรณ์ Xperia™ ของคุณ นอกจากนี้ อุปกรณ์ Xperia™ ยังต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่ (Wi-Fi® หรือเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่) วิธีนี้ใช้ได้เฉพาะกับอุปกรณ์ที่ใช้ Android™ 4.2, 4.3 หรือ 4.4

  โปรดทราบ! ข้อมูลสำคัญ หากคุณใช้ Xperia™ M4 Aqua, Xperia™ M4 Aqua Dual, Xperia™ C4 or Xperia™ C4 Dual ก่อนรีเซ็ตการล็อคหน้าจอ ให้แน่ใจว่าคุณรู้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบัญชี Google™ ของคุณ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของคุณ อุปกรณ์ Xperia™ ของคุณอาจล็อคหลังจากรีเซ็ตการล็อคหน้าจอ ดังนั้นคุณต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน Google™ ของคุณเพื่อใช้งานอุปกรณ์ หากคุณจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบัญชี Google™ ของคุณไม่ได้ คุณจะไม่สามารถปลดล็อคอุปกรณ์ด้วยตัวคุณเองได้ แต่คุณสามารถกู้คืนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบัญชี Google™ ของคุณได้โดยใช้หน้าการกู้คืนบัญชี Google ที่ https://www.google.com/accounts/recovery/?hl=en หากคุณยังไม่สามารถเปิดใช้งานอุปกรณ์ของคุณใหม่ได้ ติดต่อเรา

  Android™ 4.2, 4.3 หรือ 4.4

  การรีเซ็ตการล็อคหน้าจอโดยใช้บริการ my Xperia

  1. ไปที่ myxperia.sonymobile.com จากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เช่น คอมพิวเตอร์
  2. ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชี Google™ เดียวกันหรือบัญชี Sony Entertainment Network ที่คุณได้ตั้งค่าในอุปกรณ์ของคุณ
  3. คลิกที่ภาพอุปกรณ์ Xperia™ ของคุณภายใต้ อุปกรณ์ของคุณ
  4. เลือก ล็อค หรือ เปลี่ยนแปลง PIN เพื่อแทนที่การล็อคหน้าจอปัจจุบันด้วยรหัส PIN ใหม่
  5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอที่ให้ไว้โดยบริการ my Xperia

  ง. การใช้ตัวจัดการอุปกรณ์ Android เพื่อรีเซ็ตอุปกรณ์ Xperia™ ของคุณ

  วิธีนี้จำเป็นต้องมีตัวจัดการอุปกรณ์ Androidmy Xperia ที่เปิดใช้งานก่อนหน้าบนอุปกรณ์ Xperia™ ของคุณ นอกจากนี้ อุปกรณ์ Xperia™ ยังต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่ (Wi-Fi® หรือเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่) การรีเซ็ตเป็นข้อมูลจากโรงงานเต็มรูปแบบจะถูกดำเนินการเมื่อคุณเลือกวิธีนี้ เนื้อหาทั้งหมดในอุปกรณ์ Xperia™ จะถูกลบ ในบางกรณี ข้อมูลในการ์ด SD อาจไม่ถูกลบระหว่างการรีเซ็ตตัวจัดการอุปกรณ์ Android

  หากการ์ด SD ของคุณไม่ได้เข้ารหัส คุณสามารถเอาออกก่อนทำการรีเซ็ตเพื่อป้องกันข้อมูลไม่ให้ถูกลบ แต่หากคุณใช้อุปกรณ์ Xperia™ ของคุณในสภาพแวดล้อมของบริษัท แผนก IT อาจจะบังคับให้ใช้การเข้ารหัสในการ์ด SD ในอุปกรณ์ของคุณ ในกรณีนี้ ข้อมูลของการ์ด SD จะถูกลบหรือทำให้ไม่สามารถอ่านได้เมื่อคุณทำการรีเซ็ตแม้ว่าคุณจะเอาการ์ดออกแล้วก่อนหน้าก็ตาม

  โปรดทราบ! ข้อมูลสำคัญ หากคุณใช้ Xperia™ M4 Aqua, Xperia™ M4 Aqua Dual, Xperia™ C4 or Xperia™ C4 Dual ก่อนรีเซ็ตอุปกรณ์ของคุณ ให้แน่ใจว่าคุณรู้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบัญชี Google™ ของคุณ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของคุณ อุปกรณ์ Xperia™ ของคุณอาจล็อคหลังจากรีเซ็ต จากนั้นคุณต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบัญชี Google™ ของคุณเพื่อใช้งานอุปกรณ์ หากคุณจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบัญชี Google™ ของคุณไม่ได้ คุณจะไม่สามารถปลดล็อคอุปกรณ์ด้วยตัวคุณเองได้ แต่คุณสามารถกู้คืนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบัญชี Google™ ของคุณได้โดยใช้หน้าการกู้คืนบัญชี Google ที่ https://www.google.com/accounts/recovery/?hl=en หากคุณยังไม่สามารถเปิดใช้งานอุปกรณ์ของคุณใหม่ได้ ติดต่อเรา

  การรีเซ็ตอุปกรณ์ Xperia™ โดยใช้ตัวจัดการอุปกรณ์ Android

  1. หากการ์ด SD ของคุณไม่ได้เข้ารหัสหรือใช้ในสภาพแวดล้อมของบริษัท ให้เอาออกก่อนทำการรีเซ็ต ปิดอุปกรณ์ Xperia™ ก่อนเอาการ์ด SD ออก เปิดอุปกรณ์เมื่อคุณเอาการ์ด SD ออกแล้ว
  2. ในคอมพิวเตอร์หรือเบราว์เซอร์บนมือถือ ไปที่ www.google.com/android/devicemanager
  3. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ที่คุณได้เพิ่มลงในอุปกรณ์ก่อนหน้า
  4. หากคุณมีอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่อง ให้เลือกลูกศรที่อยู่ถัดจากชื่อของอุปกรณ์ที่คุณปลดล็อค
  5. เลือก ลบ โปรดทราบว่าการดำเนินการนี้จะลบข้อมูลของคุณทั้งหมดอย่างถาวร เช่น แอป ภาพถ่ายและเพลงของคุณ หลังจากที่คุณลบข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณ ตัวจัดการอุปกรณ์ Android จะไม่ทำงานอีกต่อไป
  6. หลังจากที่คุณลบข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกล คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณอีกครั้งด้วยบัญชี Google ของคุณและการล็อคหน้าจอใหม่

  จ. การใช้คุณลักษณะการซ่อมโทรศัพท์เพื่อรีเซ็ตการล็อคหน้าจอ

  คุณสามารถรีเซ็ตการล็อกหน้าจอของคุณโดยใช้คุณลักษณะการซ่อมโทรศัพท์ / แท็บเล็ตได้ในแอปพลิเคชัน PC Companion (สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows®) หรือแอปพลิเคชัน Sony Bridge for Mac (สำหรับคอมพิวเตอร์ Apple® Mac®)

  โปรดทราบ! คุณลักษณะการซ่อมโทรศัพท์ / แท็บเล็ตจะแทนที่ซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณจะหายไป ข้อมูลในการ์ด SD ภายนอกจะไม่ถูกลบ อุปกรณ์ Xperia™ จะต้อง มีระดับการชาร์จอย่างน้อย 80% ก่อนที่คุณจะสามารถทำการซ่อมซอฟต์แวร์ได้

  โปรดทราบ! ข้อมูลสำคัญ หากคุณใช้ Xperia™ M4 Aqua, Xperia™ M4 Aqua Dual, Xperia™ C4 or Xperia™ C4 Dual ก่อนที่คุณจะใช้คุณลักษณะการซ่อมโทรศัพท์ / แท็บเล็ต ให้แน่ใจว่าคุณรู้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบัญชี Google™ ของคุณ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของคุณ อุปกรณ์ Xperia™ ของคุณอาจล็อคหลังจากกระบวนการซ่อมแซม จากนั้นคุณต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบัญชี Google™ ของคุณเพื่อใช้งานอุปกรณ์ หากคุณจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบัญชี Google™ ของคุณไม่ได้ คุณจะไม่สามารถปลดล็อคอุปกรณ์ด้วยตัวคุณเองได้ แต่คุณสามารถกู้คืนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบัญชี Google™ ของคุณได้โดยใช้หน้าการกู้คืนบัญชี Google ที่ https://www.google.com/accounts/recovery/?hl=en หากคุณยังไม่สามารถเปิดใช้งานอุปกรณ์ของคุณใหม่ได้ ติดต่อเรา

  การซ่อมแซมซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์โดยใช้ PC Companion

  1. หากยังไม่ได้ติดตั้ง ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม PC Companion จาก www.sonymobile.com/us/tools/pc-companion/ และติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows®
  2. คอมพิวเตอร์: เริ่มต้นโปรแกรม PC Companion
  3. ใน Support Zone คลิก เริ่มต้น 
  4. ใน การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ / แท็บเล็ต คลิก เริ่มต้น จากนั้นคลิก ซ่อมโทรศัพท์ / แท็บเล็ตของฉัน และทำตามคำแนะนำลบหน้าจอ

  การซ่อมแซมซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์โดยใช้ Bridge for Mac

  1. หากยังไม่ได้ติดตั้ง ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Sony Bridge for Mac จาก www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/ และติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ Mac®
  2. คอมพิวเตอร์: เริ่มต้นโปรแกรม Sony Bridge for Mac
  3. เลือก Xperia™ > ซ่อมอุปกรณ์ Xperia™ และ ทำตามคำแนะนำลบหน้าจอ