หมายเลข ID หัวข้อ : SX024724 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/05/2022

อุปกรณ์มีการปิดหรือไม่เริ่มทำงานอย่างถูกต้องอย่างไม่แน่นอน – ฉันจะทำอะไรได้บ้าง?

  ข้อมูล / วิธีแก้ปัญหา

  ท่านอาจพบว่าอยู่ดีๆ อุปกรณ์ก็ดับเองและดับต่อเนื่อง 

  ลองวิธีเหล่านี้ทีละข้อ ตรวจสอบหลังดำเนินการแต่ละวิธีว่าแก้ปัญหาได้หรือไม่ก่อนลองวิธีถัดไป

  • หากเปิดอุปกรณ์ได้ ให้อัปเดตอุปกรณ์เพื่อใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่โดยใช้ Xperia™ Companion
  • ถอด SIM การ์ด แล้วลองรีสตาร์ท ถ้ารีสตาร์ทได้หลังจากถอด SIM การ์ดแล้ว แสดงว่า SIM การ์ดอาจชำรุด เปลี่ยน SIM การ์ด
  • ถอด SD การ์ด และจากนั้นลองทำการบังคับอุปกรณ์ของท่านให้เริ่มทำงานใหม่ ถ้ารีสตาร์ทได้หลังจากถอด SD การ์ดแล้ว แสดงว่า SD การ์ดอาจชำรุด เปลี่ยน SD การ์ด
  • เริ่มการทำงานอุปกรณ์ Xperia ของท่านใหม่ในเซฟโหมด เมื่ออยู่ในเซฟโหมด อุปกรณ์จะทำงานโดยใช้ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันที่ติดตั้งมากับเครื่องได้เท่านั้น หากประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดีขึ้นในเซฟโหมด มีแนวโน้มว่าแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดหลังจากซื้ออุปกรณ์อย่างน้อยหนึ่งตัวส่งผลกระทบในเชิงลบกับอุปกรณ์ ดำเนินการต่อโดยถอนการติดตั้งแอปที่ขัดขวางการทำงาน
  • ดำเนินการรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานหรือถ้าหากท่านไม่สามารถทำการเข้าใช้งานอุปกรณ์ได้ ให้ดำเนินการตรวจซ่อมซอฟต์แวร์โดยใช้ Xperia Companion ก่อนซ่อมซอฟต์แวร์ ต้องแน่ใจก่อนว่าท่านมีข้อมูลสำหรับเข้า Google™ แล้ว ท่านอาจต้องกรอกข้อมูลเพื่อเริ่มการทำงานของอุปกรณ์หลังจากซ่อมซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความปลอดภัย 

  หมายเหตุ! ให้ทำการ สำรองข้อมูลส่วนบุคคลให้ก่อนทำการ รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงานเสมอ ข้อมูลทั้งหมดใน หน่วยความจำภายในจะถูกเขียนทับในระหว่างการรีเซ็ตข้อมูลกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน ส่วนเนื้อหาใน SD การ์ดแบบถอดจากตัวเครื่องได้จะยังอยู่เหมือนเดิม