หมายเลข ID หัวข้อ : 00272522 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/12/2021

จะมีวิธีนำข้อมูลที่เข้ารหัสไว้จากการ์ด SD ในโทรศัพท์ที่เสียออกมาได้หรือไม่?

    ข้อมูล

    เมื่อทำการเข้ารหัสข้อมูลใน การ์ด SD ในเมนูความปลอดภัยของโทรศัพท์ ตัว"คีย์ (key)" ที่ใช้สำหรับเข้ารหัสจะเก็บไว้ในโทรศัพท์นั้น

    ดังนั้น ด้วยเหตุผลของความปลอดภัย ข้อมูลในการ์ด SD จะไม่สามารถดึงออกมาได้ถ้าตัวโทรศัพท์เสียและไม่สามารถใช้งานได้ หรือถ้าหากคีย์ที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ไม่สามารถถอดรหัสได้ เช่นเมื่อมีการ รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน