หมายเลข ID หัวข้อ : 00237507 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

อุปกรณ์ของฉันค้างหรือแอปพลิเคชันปิดอย่างกะทันหัน

  คำชี้แนะ

  ขั้นตอนต่อไปนี้อาจแตกต่างกันใน Android เวอร์ชันต่างๆ หากต้องการทราบว่าอุปกรณ์ของท่านใช้ Android เวอร์ชันใด ให้ค้นหาและแตะ การตั้งค่า (Settings) > เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone) > เวอร์ชันของ Android (Android version) หากท่านไม่พบ เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone) ใน การตั้งค่า (Settings) ให้แตะที่ ระบบ (System)

  • แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดสามารถทำให้อุปกรณ์ของท่านทำงานอย่างที่ไม่ได้คาดไว้หรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ใช้เซฟโหมดเพื่อตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดเป็นสาเหตุของปัญหาหรือไม่ ในเซฟโหมด อุปกรณ์ของท่านจะเริ่มทำงานด้วยซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันเฉพาะที่ติดตั้งไว้เมื่อท่านซื้ออุปกรณ์เท่านั้น

  วิธีเปิดใช้โหมดปลอดภัย

  • หากประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดีขึ้นในเซฟโหมด มีแนวโน้มว่าแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดหลังจากซื้ออุปกรณ์อย่างน้อยหนึ่งตัวส่งผลกระทบในเชิงลบกับอุปกรณ์ ท่านสามารถออกจากเซฟโหมดและเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ใหม่เพื่อถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ท่านสงสัยว่าเป็นสาเหตุของปัญหาได้ หากปัญหาเพิ่งเกิดขึ้นและท่านไม่แน่ใจว่าแอปพลิเคชันใดที่เป็นสาเหตุของปัญหา ท่านสามารถเริ่มได้โดยถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดล่าสุด

  วิธีถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันจากหน้าจอแอปพลิเคชัน (Android 11/Android 10)

  วิธีถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันจากหน้าจอแอปพลิเคชัน (Android 9/Android 8)

  • อัปเดตอุปกรณ์ของท่านเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะได้รับประสิทธิภาพสูงสุดและการปรับปรุงล่าสุด
  • ดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ในบางครั้ง นี่คือวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดหากอุปกรณ์ของท่านทำงานไม่ถูกต้อง แต่โปรดทราบว่าวิธีนี้จะลบเนื้อหาส่วนบุคคลทั้งหมดที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำภายในของอุปกรณ์ของท่าน ตรวจสอบว่าได้สำรองข้อมูลที่ท่านต้องการเก็บไว้แล้ว

  วิธีสำรองข้อมูลของท่านโดยใช้คอมพิวเตอร์

  วิธีสำรองข้อมูลและซินโครไนซ์แอป การตั้งค่าโทรศัพท์ และประวัติการโทร

   ถ้าต้องการ รีเซ็ตให้กลับเป็นค่าจากโรงงาน (Android 11/Android 10) 

  วิธีดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (Android 9)

  วิธีดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (Android 8)