หมายเลข ID หัวข้อ : 00266672 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/11/2021

VoLTE คืออะไร และมีข้อดีอะไรบ้าง

  ข้อมูล / วิธีแก้ปัญหา

  VoLTE ย่อมาจาก "Voice over LTE” และทำให้สามารถใช้การโทรด้วยเสียงผ่านเครือข่ายมือถือ LTE/4G ได้

  เพื่อที่จะให้สามารถโทรผ่านเครือข่าย LTE/4G ได้ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขบางอย่าง:

  หมายเหตุ! ติดต่อกับผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านเพื่อตรวจดูว่าใช้ได้กับอุปกรณ์ Xperia รุ่นของท่านหรือไม่

  • ท่านจะต้องใช้ โทรศัพท์ที่รองรับ VoLTE ได้
  • ผู้ให้บริการของท่านและสมัครใช้งาน (รวมถึง การ์ดซิม (SIM card)) จะต้องรองรับ VoLTE กับรุ่นของ อุปกรณ์ที่ท่านใช้อยู่ด้วย
  • ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ โทรศัพท์ของท่านบางครั้งอาจจะต้องเป็นยี่ห้อของผู้ให้บริการ และ/หรือใช้ ซอฟต์แวร์ระบบที่ผู้ให้บริการปรับใช้
  • โทรศัพท์ของท่านจะต้องอยู่ในพื้นที่ของเครือข่าย LTE/4G

  ข้อดีของ VoLTE มีอะไรบ้าง?

  • คุณภาพเสียงที่ดีกว่า
  • การเซ็ตอัปการโทรออก (Call setup) รวดเร็วกว่า
  • โทรศัพท์จะยังคงอยู่ในเครือข่าย LTE/4G ในระหว่างการโทรด้วยเสียง
  • ท่านสามารถใช้บริการข้อมูล LTE/4G เช่นการท่องเว็บและการแชร์เน็ต และการโทรออกและรับสายพร้อมกันได้