หมายเลข ID หัวข้อ : 00237528 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

ไม่มีเครือข่ายครอบคลุมการใช้งานหรือไม่มีการเชื่อมต่อเน็ตมือถือ (Mobile Data Connection)

  คำชี้แนะ

  ขั้นตอนต่อไปนี้อาจแตกต่างกันใน Android เวอร์ชันต่างๆ หากต้องการทราบว่าอุปกรณ์ของคุณใช้ Android เวอร์ชันใด ให้ค้นหาและแตะ Settings (การตั้งค่า) > About phone (เกี่ยวกับโทรศัพท์) > Android version (เวอร์ชันของ Android) หากคุณไม่พบ About phone (เกี่ยวกับโทรศัพท์) ภายใต้ Settings (การตั้งค่า) ให้แตะ System (ระบบ)

  • หากไม่มีเครือข่ายครอบคลุมการใช้งาน ให้ลองทำดังต่อไปนี้
   • ปิดอุปกรณ์ของคุณแล้วเปิดอีกครั้ง โดยการดำเนินการนี้ คุณจะปิดแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่ทั้งหมดและทำให้หน่วยความจำว่าง ซึ่งบางครั้งแก้ไขปัญหาได้โดยอัตโนมัติ
   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหมดเครื่องบิน (Airplane​mode) ปิดอยู่

  วิธีปิดโหมดเครื่องบิน (Airplane mode)

  • ตรวจสอบไอคอนความแรงสัญญาณ  ในแถบสถานะด้านบนเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้ว หากสัญญาณอ่อนหรือไม่มีสัญญาณเลย ให้ย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งซึ่งเปิดโล่งหรือใกล้กับหน้าต่าง
  • หากอุปกรณ์ของคุณไม่ได้รับสัญญาณเครือข่ายหรือสัญญาณอ่อนเกินไป ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ และตรวจสอบว่าเครือข่ายมีพื้นที่ครอบคลุมถึงจุดที่คุณอยู่
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ใช้งานประเภทเครือข่ายที่ SIM การ์ดของคุณรองรับ ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หากไม่ทราบประเภทเครือข่ายที่ได้รองรับ

  วิธีเลือกโหมดเครือข่าย

  • ตรวจสอบว่า SIM การ์ดของท่านทำงานอย่างถูกต้อง ใส่ SIM การ์ดของท่านในอุปกรณ์อื่น หากได้ผล ปัญหาอาจเกิดจากอุปกรณ์ของท่าน ในกรณีนี้ ให้ติดต่อกับศูนย์บริการ Sony ที่ได้รับอนุญาต
  • ค้นหาเครือข่ายจากอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบว่ามีเครือข่ายที่พร้อมใช้งานหรือไม่

  วิธีค้นหาเครือข่ายมือถือที่ใช้งานได้ (Android 11/Android 10/Android 9)

  วิธีค้นหาเครือข่ายมือถือที่ใช้งานได้ (Android 8)

  • หากไม่มีการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ (Mobile Data Connection) ให้ลองทำดังต่อไปนี้:
  • ปิดอุปกรณ์ของคุณแล้วเปิดอีกครั้ง โดยการดำเนินการนี้ คุณจะปิดแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่ทั้งหมดและทำให้หน่วยความจำว่าง ซึ่งบางครั้งแก้ไขปัญหาได้โดยอัตโนมัติ
  • หากอุปกรณ์ของคุณสนับสนุนโหมด STAMINA ให้ปิดใช้งานและเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ของคุณใหม่ เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ โหมด STAMINA จะปิดใช้งานข้อมูลอุปกรณ์เคลื่อนที่เมื่อปิดหน้าจอ

   ถ้าต้องการปิดโหมด STAMINA  (Android 11/Android 10)

   ถ้าต้องการปิดโหมด STAMINA  (Android 9/Android 8)

  วิธีเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ของคุณใหม่

  • ตรวจสอบว่าคุณสมัครใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายมือถือแล้ว ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณสำหรับข้อมูลอย่างละเอียด
  • ย้ายไปยังบริเวณอื่นและลองอีกครั้ง ในบริเวณที่มีการรับสัญญาณไม่ดีซึ่งอาจเป็นปัญหาจากสถานีฐานของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของคุณอาจขาดหายและดังนั้นจึงต้องย้ายไปยังบริเวณอื่น
  • เมื่อคุณใช้อุปกรณ์ขณะกำลังเคลื่อนที่ การเชื่อมต่อข้อมูลมือถืออาจขาดหายเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับเครือข่ายของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
  • ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณด้วยตนเองให้ใช้เฉพาะเครือข่าย WCDMA (3G) หรือ GSM (2G) เท่านั้น อุปกรณ์ของคุณถูกตั้งค่าไว้ให้เลือกเครือข่ายที่เร็วที่สุดที่ใช้ได้โดยอัตโนมัติ หากความแรงสัญญาณของเครือข่ายที่เร็วที่สุดไม่เสถียร อุปกรณ์อาจสลับไปมาระหว่างหลายเครือข่ายมือถือที่ซ้ำๆ ทุกครั้งที่อุปกรณ์สลับเครือข่าย การเชื่อมต่อจะถูกปิดใช้งาน หากคุณตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ใช้เฉพาะเครือข่าย WCDMA (3G) หรือ GSM (2G) เท่านั้น โปรดทราบว่าอาจใช้เวลาหลายนาทีก่อนที่อุปกรณ์ของคุณจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่เลือกได้

  วิธีเลือกโหมดเครือข่าย

  • หากวิธีการแก้ไขก่อนหน้านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ลองดำเนินการต่อไปนี้ทีละอย่าง ตรวจสอบหลังจากการดำเนินการครั้งแรกว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ ก่อนที่จะลองทำสิ่งต่อไป
   • อัปเดตอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประสิทธิภาพสูงสุดและการปรับปรุงล่าสุด
   • ดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ในบางครั้ง นี่คือวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดหากอุปกรณ์ของคุณทำงานไม่ถูกต้อง แต่โปรดทราบว่าวิธีนี้จะลบเนื้อหาส่วนบุคคลทั้งหมดที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำภายในของอุปกรณ์ของคุณ ตรวจสอบว่าได้สำรองข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้แล้ว

  วิธีสำรองข้อมูลของคุณโดยใช้คอมพิวเตอร์

  วิธีสำรองข้อมูลและซินโครไนซ์แอป การตั้งค่าโทรศัพท์ และประวัติการโทร

  วิธีดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (Android 11/Android 10)

  วิธีดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (Android 9)

  วิธีดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (Android 8)