หมายเลข ID หัวข้อ : 00275898 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/02/2022พิมพ์

SIM การ์ดถูกล็อก ฉันจะทำอะไรได้บ้าง?

  ถ้าหากท่านป้อนรหัส PIN (Personal Identification Number) ผิดหลายครั้ง SIM การ์ดนั้นจะถูกล็อก ท่านจะต้องใช้รหัส PUK (Personal Unblocking Key) เพื่อทำการปลดล็อกอุปกรณ์นั้น รหัส PIN และ PUK จะใช้สำหรับป้องกันการสมัครใช้งานและ อุปกรณ์ของท่านจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อขอรับความช่วยเหลือในเรื่องรหัส PIN และ PUK กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน

  วิธีปลดล็อก SIM การ์ดที่บล็อกโดยใช้รหัส PUK

  1. ป้อนรหัส PUK เข้าไป และแตะที่ ตกลง (OK) หรือที่ลูกศร
  2. ป้อนรหัส PIN ใหม่เข้าไป และแตะที่ ตกลง (OK) หรือลูกศร
  3. ป้อนรหัส PIN ใหม่เข้าไปอีกครั้ง และแตะที่ ตกลง (OK) หรือที่ลูกศร

  หมายเหตุ! ถ้าป้อนรหัส PUK ไม่ถูกต้องหลายครั้งเกินไป ท่านต้องติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อรับ SIM การ์ดใหม่

  การป้องกัน SIM การ์ด

  ท่านสามารถล็อกและปลดล็อก SIM การ์ดแต่ละใบที่ท่านใช้ในอุปกรณ์ด้วยหมายเลข PIN (Personal Identity Number) เมื่อล็อก SIM การ์ดแล้ว ระบบจะป้องกันการใช้บริการที่ผูกอยู่กับการ์ดนั้นๆ อย่างผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งหมายความว่าท่านต้องกรอก PIN ทุกครั้งที่เริ่มใช้อุปกรณ์

  Android 8.0

  ถ้าต้องการล็อกหรือปลดล็อก SIM การ์ด

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) หน้าจอขณะล็อกและความปลอดภัย (Lock screen & security) การล็อก SIM การ์ด
  2. แตะที่สวิตช์ข้าง การล็อก SIM การ์ด (Lock SIM card) เพื่อล็อกหรือปลดล็อก SIM การ์ดนั้น
  3. ป้อนรหัสPIN ของ SIM การ์ดนั้นเข้าไป จากนั้นแตะที่ ตกลง (OK)

  Android 7.0

  ถ้าต้องการล็อกหรือปลดล็อก SIM การ์ด

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) หน้าจอขณะล็อกและความปลอดภัย (Lock screen & security) ตั้งค่าล็อก SIM การ์ด
  2. แตะที่่ตัวเลื่อนที่อยู่กับ การล็อก SIM การ์ด (Lock SIM card) เพื่อล็อกหรือปลดล็อก SIM การ์ดนั้น
  3. ป้อน PIN ของ SIM การ์ดแล้วแตะ ตกลง (OK)

  Android 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.0, 5.1 หรือ 6.0

  ถ้าต้องการล็อกหรือปลดล็อก SIM การ์ด

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) ความปลอดภัย (Security) ตั้งค่าล็อก SIM การ์ด
  2. ใส่หรือลบเครื่องหมายในกล่องเลือกของ การล็อก SIM การ์ด (Lock SIM card)
  3. ป้อน PIN ของ SIM การ์ดแล้วแตะ ตกลง (OK)

  Android 4.0

  ถ้าต้องการล็อก SIM การ์ด

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) ความปลอดภัย (Security) ตั้งค่าการล็อก SIM การ์ด การล็อก SIM การ์ด (Lock SIM card)
  2. ป้อน PIN ของ SIM การ์ดแล้วแตะ ตกลง (OK)

  Android 2.3

  ถ้าต้องการล็อก SIM การ์ด

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) ตำแหน่งและความปลอดภัย (Location & security) ตั้งค่าการล็อก SIM การ์ด กล่องเลือก การล็อก SIM การ์ด (Lock SIM card)
  2. ป้อน PIN ของ SIM การ์ดแล้วแตะ ตกลง (OK)

  Android 8.0

  วิธีเปลี่ยน PIN ของ SIM การ์ด

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) หน้าจอขณะล็อกและความปลอดภัย (Lock screen & security) การล็อก SIM การ์ด
  2. แตะที่ เปลี่ยนรหัส Sim (Change SIM PIN)
  3. ป้อนรหัส PIN ของ SIM การ์ดตัวเก่า, จากนั้นแตะที่ ตกลง (OK)
  4. ป้อนรหัส PIN ของ SIM การ์ดตัวใหม่, จากนั้นแตะที่ ตกลง (OK)
  5. ป้อนรหัส PIN ของ SIM การ์ดตัวใหม่เข้าไปอีกครั้ง, จากนั้นแตะที่ ตกลง (OK)

  Android 7.0

  วิธีเปลี่ยน PIN ของ SIM การ์ด

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) หน้าจอขณะล็อกและความปลอดภัย (Lock screen & security) ตั้งค่าล็อก SIM การ์ด
  2. แตะที่ เปลี่ยนรหัส Sim (Change SIM PIN)
  3. ป้อน PIN ของ SIM การ์ดเดิม แล้วแตะ ตกลง (OK)
  4. ป้อน PIN ของ SIM การ์ดใหม่ แล้วแตะ ตกลง (OK)
  5. ป้อน PIN ของ SIM การ์ดใหม่อีกครั้ง แล้วแตะ ตกลง (OK)


  Android 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.0, 5.1 หรือ 6.0

  วิธีเปลี่ยน PIN ของ SIM การ์ด

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) ความปลอดภัย (Security) ตั้งค่าล็อก SIM การ์ด
  2. แตะที่ เปลี่ยนรหัส Sim (Change SIM PIN)
  3. ป้อน PIN ของ SIM การ์ดเดิม แล้วแตะ ตกลง (OK)
  4. ป้อน PIN ของ SIM การ์ดใหม่ แล้วแตะ ตกลง (OK)
  5. ป้อน PIN ของ SIM การ์ดใหม่อีกครั้ง แล้วแตะ ตกลง (OK)

  Android 2.3

  วิธีเปลี่ยน PIN ของ SIM การ์ด

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) ตำแหน่งและความปลอดภัย (Location & security) ตั้งค่าล็อก SIM การ์ด
  2. แตะที่ เปลี่ยนรหัส Sim (Change SIM PIN)
  3. ป้อน PIN ของ SIM การ์ดเดิม แล้วแตะ ตกลง (OK)
  4. ป้อน PIN ของ SIM การ์ดใหม่ แล้วแตะ ตกลง (OK)
  5. ป้อน PIN ของ SIM การ์ดใหม่อีกครั้ง แล้วแตะ ตกลง (OK)