หมายเลข ID หัวข้อ : 00237504 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

แบตเตอรี่ของฉันหมดอย่างรวดเร็ว

  คำชี้แนะ

  ขั้นตอนต่อไปนี้อาจแตกต่างกันใน Android เวอร์ชันต่างๆ หากต้องการทราบว่าอุปกรณ์ของคุณใช้ Android เวอร์ชันใด ให้ค้นหาและแตะ Settings (การตั้งค่า) > About phone (เกี่ยวกับโทรศัพท์) > Android version (เวอร์ชันของ Android) หากคุณไม่พบ About phone (เกี่ยวกับโทรศัพท์) ภายใต้ Settings (การตั้งค่า) ให้แตะ System (ระบบ)

  • ปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อประหยัดพลังงานเมื่อคุณไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต การทำเช่นนั้นจะไม่ขัดขวางอุปกรณ์ของคุณจากการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สายอื่นๆ

  วิธีเปิดหรือปิดการรับส่งข้อมูล (Android 11)

  วิธีเปิดหรือปิดการรับส่งข้อมูล (Android 10)

  วิธีเปิดหรือปิดการรับส่งข้อมูล (Android 9/Android 8)

  • ปิดการเชื่อมต่อ GPS, Bluetooth และ Wi-Fi เมื่อคุณไม่ต้องการคุณสมบัติเหล่านี้
  • เพิ่มระยะเวลาการซินโครไนซ์สำหรับอีเมล ปฏิทิน และรายชื่อ

  วิธีเปลี่ยนความถี่ของการตรวจสอบอินบ็อกซ์ในแอป Sony Email

  • ติดตามการใช้แบตเตอรี่ของคุณ และดูว่าแอปพลิเคชันใดใช้พลังงานสูงสุด

  วิธีตรวจสอบและลดการใช้แบตเตอรี่ของคุณ (Android 11/Android 10)

  วิธีตรวจสอบและลดการใช้แบตเตอรี่ของคุณ (Android 9/Android 8)

  วิธีดูการใช้แบตเตอรี่สำหรับแอปพลิเคชัน (Android 11/Android 10/Android 9)

  วิธีดูการใช้แบตเตอรี่สำหรับแอปพลิเคชัน (Android 8)

  • ปิดและออกจากแอปพลิเคชันที่คุณไม่ได้ใช้
  • ลดระดับความสว่างของหน้าจอ

  วิธีปรับความสว่างหน้าจอด้วยตนเอง (Android 11/Android 10/Android 9)

  วิธีปรับความสว่างหน้าจอด้วยตนเอง (Android 8)

  • หากอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับหน้าจอภายนอก ให้ปิดหน้าจอบนอุปกรณ์ของคุณ

  วิธีปิดหน้าจออุปกรณ์เมื่อใช้การสะท้อนหน้าจอ (Android 11/Android 10/ Android 9)

  วิธีปิดหน้าจออุปกรณ์เมื่อใช้การสะท้อนหน้าจอ (Android 8)

  • ปิดอุปกรณ์ของคุณหรือเปิดใช้โหมดใช้งานบนเครื่องบินหากคุณอยู่ในบริเวณที่ไม่ใช่พื้นที่ครอบคลุมของเครือข่าย ไม่เช่นนั้นอุปกรณ์ของคุณจะสแกนหาเครือข่ายที่ใช้ได้ซ้ำๆ และการทำเช่นนี้จะสิ้นเปลืองพลังงาน

  วิธีเปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบิน

  • ใช้ชุดหูฟังของแท้จาก Sony เพื่อฟังเพลง ชุดหูฟังใช้พลังงานแบตเตอรี่น้อยกว่าลำโพงในตัวอุปกรณ์
  • ปิดใช้งานภาพพื้นหลังเคลื่อนไหว
  • อัปเดตอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประสิทธิภาพสูงสุดและการปรับปรุงล่าสุด
  • ดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ในบางครั้ง นี่คือวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดหากอุปกรณ์ของคุณทำงานไม่ถูกต้อง แต่โปรดทราบว่าวิธีนี้จะลบเนื้อหาส่วนบุคคลทั้งหมดที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำภายในของอุปกรณ์ของคุณ ตรวจสอบว่าได้สำรองข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้แล้ว

  วิธีสำรองข้อมูลของคุณโดยใช้คอมพิวเตอร์

  วิธีสำรองข้อมูลและซินโครไนซ์แอป การตั้งค่าโทรศัพท์ และประวัติการโทร

  วิธีดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (Android 11/Android 10)

  วิธีดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (Android 9)

  วิธีดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (Android 8)