หมายเลข ID หัวข้อ : 00237498 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/11/2020

อุปกรณ์ดูเหมือนจะไม่ชาร์จ

  หากแบตเตอรี่หมด อาจใช้เวลาถึง 30 นาทีเพื่อให้อุปกรณ์ตอบสนองต่อการชาร์จ ระหว่างช่วงเวลานี้ หน้าจออาจยังมืดสนิทอยู่และไม่แสดงไอคอนการชาร์จ และโปรดทราบว่าการชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดให้เต็มอาจใช้เวลาถึง 4 ชั่วโมง

  • ลองทำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อค้นหาว่าปัญหาเกี่ยวข้องกับเครื่องชาร์จหรือไม่
   • ตรวจสอบว่าคุณใช้เครื่องชาร์จของแท้จาก Sony สำหรับการชาร์จอุปกรณ์ของคุณโดยเฉพาะ
   • ใช้เครื่องชาร์จของแท้จาก Sony ซึ่งเสียบกับเต้ารับที่ผนังเพื่อชาร์จอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์ของคุณใช้เวลาในการชาร์จนานขึ้นมากเมื่อคุณใช้คอมพิวเตอร์และสาย USB
   • ถอดสาย USB จากอุปกรณ์ของคุณแล้วเสียบสายเข้ากับพอร์ต USB ของอุปกรณ์อีกครั้ง ตรวจสอบว่าสายเคเบิลของเครื่องชาร์จต่อเข้ากับพอร์ต USB ของอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกต้อง โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง เช่น เคสป้องกัน ตรวจสอบว่าเครื่องชาร์จเสียบกับเต้ารับที่ผนังที่มีแหล่งพลังงานที่ใช้งานได้อย่างถูกต้อง
   • ตรวจสอบว่าพอร์ตของเครื่องชาร์จไม่มีเส้นใย ฝุ่น และความชื้น พอร์ตที่มีสิ่งกีดขวางอาจทำให้เสียบขั้วต่อ USB ได้ไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงไม่สามารถชาร์จได้ ตรวจสอบว่าพอร์ต USB แห้งสนิท และค่อยๆ กำจัดเส้นใยหรือฝุ่นใดๆ โดยใช้ไม้จิ้มฟันไม้หรือพลาสติก หรือแปรงสีฟัน เป็นต้น
   • ลองชาร์จอุปกรณ์ของคุณโดยเชื่อมต่อสาย USB เส้นอื่นกับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ หากอุปกรณ์เริ่มชาร์จ นี่อาจเป็นสัญญาณว่าเครื่องชาร์จทำงานไม่ถูกต้อง เปลี่ยนเครื่องชาร์จเป็นเครื่องชาร์จของแท้จาก Sony สำหรับการชาร์จอุปกรณ์ของคุณโดยเฉพาะ
  • ปิดอุปกรณ์ของคุณแล้วเปิดอีกครั้ง โดยการดำเนินการนี้ คุณจะปิดแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่ทั้งหมดและทำให้หน่วยความจำว่าง ซึ่งบางครั้งแก้ไขปัญหาได้โดยอัตโนมัติ
  • คุณสามารถบังคับให้อุปกรณ์ของคุณเริ่มใหม่หรือปิดเครื่องได้ในสถานการณ์ที่เครื่องหยุดการตอบสนองหรือเริ่มใหม่ตามปกติไม่ได้ ไม่มีการลบการตั้งค่าหรือข้อมูลส่วนตัวระหว่างการบังคับให้เริ่มใหม่

  วิธีบังคับอุปกรณ์ให้เริ่มใหม่หรือปิดเครื่อง

  วิธีเปิดอุปกรณ์ของคุณ

  • หากขั้นตอนการบังคับให้เริ่มใหม่ไม่สำเร็จ คุณควรลองขั้นตอนการเริ่มระบบใหม่ 2 นาที

  วิธีบังคับเริ่มระบบใหม่ 2 นาที

  • หากอุปกรณ์ของคุณมีคุณสมบัติ Battery Care (แบตเตอรี่แคร์) และเปิดคุณสมบัตินี้อยู่ คุณอาจพบว่าอุปกรณ์ชาร์จไม่เต็มแม้หลังจากชาร์จเป็นเวลาหลายชั่วโมง คุณสมบัติแบตเตอรี่แคร์ออกแบบมาเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานและประสิทธิภาพของแบตเตอรี่

  วิธีเปิดหรือปิดใช้งานแบตเตอรี่แคร์

  • อัปเดตอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประสิทธิภาพสูงสุดและการปรับปรุงล่าสุด
  • ขอแนะนำให้สำรองข้อมูลและซินโครไนซ์ข้อมูลสำคัญของคุณด้วยบัญชี Google
  • ใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ Xperia Companion ในการซ่อมแซมซอฟต์แวร์เพื่อรีเซ็ตอุปกรณ์ของคุณ โปรดทราบว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบออกจากที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์ของคุณเมื่อทำการซ่อมแซมซอฟต์แวร์ เนื้อหาที่คุณบันทึกไว้ในการ์ด SD ภายนอก เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ และเพลงจะไม่ถูกลบ

  วิธีสำรองข้อมูลของคุณโดยใช้คอมพิวเตอร์

  วิธีสำรองข้อมูลและซินโครไนซ์แอป การตั้งค่าโทรศัพท์ และประวัติการโทร

  วิธีซ่อมแซมซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์โดยใช้ Xperia Companion