หมายเลข ID หัวข้อ : 00237495 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/11/2020

ฉันไม่สามารถเปิดอุปกรณ์ของฉันได้

  หากอุปกรณ์ของคุณไม่ตอบสนองเมื่อคุณพยายามเปิดเครื่อง ให้ลองดำเนินการต่อไปนี้ทีละอย่าง ยืนยันหลังจากการดำเนินการแต่ละอย่างว่าแก้ไขปัญหาได้แล้วหรือไม่ก่อนที่จะลองวิธีถัดไป

  • ให้เวลาอุปกรณ์อย่างเพียงพอในการเริ่มต้น กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้จนกว่าอุปกรณ์จะสั่นแล้วปล่อยปุ่ม อาจใช้เวลาถึง 10 วินาทีก่อนที่อุปกรณ์จะสั่น
  • ตรวจสอบว่าได้ชาร์จอุปกรณ์ของคุณแล้ว หากแบตเตอรี่หมด อาจใช้เวลาถึง 30 นาทีเพื่อให้อุปกรณ์ตอบสนองต่อการชาร์จ ระหว่างช่วงเวลานี้ หน้าจอจะยังมืดอยู่ และจะไม่แสดงไอคอนการชาร์จ และโปรดทราบว่าการชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดให้เต็มอาจใช้เวลาถึง 4 ชั่วโมง
  • หากคุณมีปัญหาในการชาร์จอุปกรณ์ของคุณ ให้เริ่มต้นโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้เครื่องชาร์จและสาย USB ของแท้จาก Sony สำหรับการชาร์จอุปกรณ์ของคุณโดยเฉพาะ ลองชาร์จอุปกรณ์โดยใช้สาย USB เส้นอื่นเชื่อมต่อกับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ หากอุปกรณ์เริ่มชาร์จ นี่อาจเป็นสัญญาณว่าเครื่องชาร์จทำงานไม่ถูกต้อง
  • หากมีการ์ดหน่วยความจำอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ ให้ถอดการ์ดออกและเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ใหม่ หากการถอดการ์ดหน่วยความจำแก้ไขปัญหาได้ แสดงว่าการ์ด SD ของคุณอาจเสียหาย ในกรณีนี้ คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนการ์ด SD สำหรับอุปกรณ์ของคุณ
  • คุณสามารถบังคับให้อุปกรณ์ของคุณเริ่มใหม่หรือปิดเครื่องได้ในสถานการณ์ที่เครื่องหยุดการตอบสนองหรือเริ่มใหม่ตามปกติไม่ได้ ไม่มีการลบการตั้งค่าหรือข้อมูลส่วนตัวระหว่างการบังคับให้เริ่มใหม่

  การบังคับอุปกรณ์ให้เริ่มใหม่หรือปิดเครื่อง 

  การเปิดอุปกรณ์ของคุณ 

  • หากขั้นตอนการบังคับให้เริ่มใหม่ไม่สำเร็จ คุณควรลองขั้นตอนการเริ่มระบบใหม่ 2 นาที

  การบังคับเริ่มระบบใหม่ 2 นาที

  • ขอแนะนำให้สำรองข้อมูลและซินโครไนซ์ข้อมูลสำคัญของคุณด้วยบัญชี Google
  • ใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ Xperia Companion ในการซ่อมแซมซอฟต์แวร์เพื่อรีเซ็ตอุปกรณ์ของคุณ โปรดทราบว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบออกจากที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์ของคุณเมื่อทำการซ่อมแซมซอฟต์แวร์ เนื้อหาที่คุณบันทึกไว้ในการ์ด SD ภายนอก เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ และเพลงจะไม่ถูกลบ

  การสำรองข้อมูลของคุณโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

  การสำรองข้อมูลและซินโครไนซ์แอป การตั้งค่าโทรศัพท์ และประวัติการโทร 

  การซ่อมแซมซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์โดยใช้ Xperia Companion