หมายเลข ID หัวข้อ : 00244168 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/06/2020

เลนส์กล้องตัวใดที่ใช้ระบบการป้องกันภาพสั่นไหวแบบไฮบริด?

    เลนส์ Wide (x1) 26 มม. และเลนส์ Tele (x2) 52 มม. ใช้ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบไฮบริด