หมายเลข ID หัวข้อ : 00256531 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/03/2021

ฉันจะทำให้อุปกรณ์ Xperia ให้ค้นพบได้อย่างไรเมื่อใช้ Bluetooth? (Android 9 หรือ Android 10 หรือ Android 11)

  ข้อมูล / วิธีแก้ปัญหา

  ใช้ได้กับ

  • Android 11
  • Android 10
  • Android 9.0 Pie

  วิธีแก้ปัญหา

  อุปกรณ์ Xperia ของท่านสามารถค้นพบได้จาก อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียงตลอดเวลาที่หน้าจอการตั้งค่า Bluetooth และฟังก์ชัน Bluetooth เปิดอยู่ เมื่อท่านออกจากหน้าจอการตั้งค่า Bluetooth อุปกรณ์ของท่านจะไม่สามารถค้นพบได้อีกต่อไป

  ถ้าต้องการเปิด ฟังก์ชัน Bluetooth และทำให้ อุปกรณ์ของท่านสามารถค้นพบได้

  1. หาและแตะที่   การตั้งค่า (Settings)  การเชื่อมต่อ อุปกรณ์ (Device connection)  >  ค่ากำหนดการเชื่อมต่อ (Connection preferences) >  Bluetooth 
  2. แตะที่สวิตช์เปิด-ปิด เพื่อเปิด ฟังก์ชัน Bluetooth 
  3. ให้เลือกที่ การจับคู่ อุปกรณ์ใหม่ (Pair new device)ถ้ามี