หมายเลข ID หัวข้อ : 00256374 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/01/2021

ฉันสามารถหาไฟล์ที่รับจาก Bluetooth ได้อย่างไร? (Android 8.0, 9.0, 10 หรือ 11)

ฉันสามารถหาไฟล์ที่รับจาก Bluetooth ได้อย่างไร?

  ใช้ได้กับ

  • Android 11
  • Android 10
  • Android 9.0
  • Android 8.0

  วิธีแก้ปัญหา

  การหาไฟล์ที่รับมา

  ท่านสามารถใช้ตัวจัดการไฟล์ (File manager) ในเครื่องเพื่อ หา เคลื่อนย้าย คัดลอก เปลี่ยนชื่อ หรือแชร์ไฟล์ที่ท่านรับมาโดยใช้ Bluetooth®.ได้

  ถ้าต้องการหาไฟล์ที่รับมาโดยใช้ Bluetooth

  1. ค้นหาและแตะ การตั้งค่า (Settings) > หน่วยความจำ (Storage)
  2. ถ้าอุปกรณ์ของท่านมีการ์ด SD ภายนอก ให้แตะที่ >  ที่เก็บข้อมูลภายในที่แชร์ไว้ (Internal shared storage) ถ้าไม่มี ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 3
  3. หาและแตะที่ ไฟล์ (Files)
  4. แตะที่ Bluetooth.

  ข้อแนะนำ: แตะค้างที่ไฟล์เพื่อแชร์  หรือแตะปุ่มเมนู (จุดแนวนอนสามจุด) เพื่อเคลื่อนย้าย คัดลอก หรือเปลี่ยนชื่อไฟล์นั้น

  ท่านสามารถ ดาวน์โหลดแอปตัวจัดการไฟล์ (File manager) จาก Google Play™ Store ได้เช่นกัน ไฟล์ที่รับมาโดยใช้ Bluetooth จะพบได้ในโฟลเดอร์ bluetooth ใน ตัวจัดการไฟล์ (File manager)