หมายเลข ID หัวข้อ : 00255974 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/01/2021

ฉันจะตั้งหน้าจอล็อกในอุปกรณ์ของฉันได้อย่างไร? ( Android 9 หรือ Android 10 หรือ Android 11 )

ฉันจะตั้งหน้าจอล็อกใน อุปกรณ์ของฉันได้อย่างไร? / ฉันจะป้องกันหรือล็อก โทรศัพท์ของฉันจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างไร? / ฉันจะสามารถปลดล็อกอุปกรณ์ของฉันโดยใช้ลายนิ้วมือได้อย่างไร?

  ใช้ได้กับ

  • Android 11
  • Android 10
  • Android 9.0 Pie

  วิธีแก้ปัญหา

  หมายเหตุ: สำหรับ Android 10 และ ผลิตภัณฑ์ต่อมา การล็อกหน้าจอและความปลอดภัย (Lock screen & security) ได้เปลี่ยนไปเป็น ความปลอดภัย (Security)

  การตั้งค่าและใช้รูปแบบการล็อกหน้าจอ

  ถ้าต้องการเซ็ตอัปรูปแบบสำหรับการล็อกหน้าจอ

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > การล็อกหน้าจอและความปลอดภัย (Lock screen & security) > การล็อกหน้าจอ (Screen lock) > รูปแบบ (Pattern)
  2. ลากรูปแบบสำหรับล็อกหน้าจอ จากนั้นแตะที่ ถัดไป (NEXT)
  3. ลากรูปแบบนั้นอีกครั้ง จากนั้นแตะที่ ยืนยัน (CONFIRM)
  4. เลือก ตัวเลือกในอันที่ท่านต้องการจะให้มีการแสดงการแจ้งเตือน จากนั้นแตะที่ เสร็จสิ้น (DONE)

  ถ้าต้องการเปลี่ยนรูปแบบสำหรับล็อกหน้าจอ

  1. หาและแตะที่  การตั้งค่า (Settings) การล็อกหน้าจอและความปลอดภัย (Lock screen & security) > ล็อกหน้าจอ (Screen lock)
  2. ลากรูปแบบการล็อกหน้าจอของท่าน
  3. แตะที่ รูปแบบ (Pattern)
  4. ลากรูปแบบล็อกหน้าจออันใหม่ จากนั้นแตะที่  ถัดไป (NEXT)
  5. ลากรูปแบบนั้นอีกครั้ง จากนั้นแตะที่  ยืนยัน (CONFIRM)

  ถ้าต้องการจะปลดล็อก อุปกรณ์ของท่านโดยใช้รูปแบบปลดล็อกหน้าจอ

  1. เปิดการทำงานของหน้าจอ
  2. ลากรูปแบบการล็อกหน้าจอของท่าน

  ถ้าต้องการลบรูปแบบล็อกหน้าจอ

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > การล็อกหน้าจอและความปลอดภัย (Lock screen & security) > ล็อกหน้าจอ (Screen lock)
  2. ลากรูปแบบการล็อกหน้าจอของท่าน
  3. แตะที่ ไม่มี (None) > ใช่ ลบเลย (YES, REMOVE)

  การตั้งค่าและการใช้รหัสพิน (PIN) ล็อกหน้าจอ

  ถ้าต้องการเซ็ตอัปรหัสพิน (PIN) ล็อกหน้าจอ

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > การล็อกหน้าจอและความปลอดภัย (Lock screen & security) > ล็อกหน้าจอ (Screen lock) > รหัสพิน (PIN)
  2. ป้อนรหัสพิน (PIN) ล็อกหน้าจอ (อย่างน้อย 4 หลัก) จากนั้นแตะที่ ถัดไป (NEXT)
  3. ป้อนรหัสพิน (PIN) นั้นอีกครั้ง จากนั้นแตะที่ ยืนยัน (CONFIRM)
  4. เลือก ตัวเลือกในอันที่ท่านต้องการจะให้มีการแสดงการแจ้งเตือน จากนั้นแตะที่ เสร็จสิ้น (DONE)

  ถ้าต้องการเปลี่ยนรหัสพิน (PIN) ล็อกหน้าจอ

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > การล็อกหน้าจอและความปลอดภัย (Lock screen & security) > ล็อกหน้าจอ (Screen lock)
  2. ป้อนรหัสพิน (PIN) ล็อกหน้าจอของท่าน จากนั้นแตะที่ไอคอนถัดไป (Next icon) (ลูกศร)
  3. แตะที่  รหัสพิน (PIN)
  4. ป้อนรหัสพิน (PIN) ล็อกหน้าจออันใหม่เข้าไป (อย่างน้อย 4 หลัก) จากนั้นแตะที่ ถัดไป (NEXT)
  5. ป้อนรหัสพิน (PIN) นั้นอีกครั้ง จากนั้นแตะที่ ยืนยัน (CONFIRM)

  ถ้าต้องการปลดล็อก อุปกรณ์ของท่านโดยใช้รหัสพิน (PIN) ล็อกหน้าจอ

  1. เปิดการทำงานของหน้าจอ
  2. ป้อนรหัสพิน (PIN) ล็อกหน้าจอของท่าน

  ถ้าต้องการลบรหัสพิน (PIN) ล็อกหน้าจอ

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > การล็อกหน้าจอและความปลอดภัย (Lock screen & security) > ล็อกหน้าจอ (Screen lock)
  2. ป้อนรหัสพิน (PIN) ล็อกหน้าจอของท่าน จากนั้นแตะที่ไอคอนถัดไป (Next icon) (ลูกศร)
  3. ​แตะที่ ไม่มี (None) > ใช่ ลบเลย (YES, REMOVE)

  การเซ็ตอัปและใช้รหัสผ่าน (Password) ล็อกหน้าจอ

  การเซ็ตอัปรหัสผ่าน (Password) ล็อกหน้าจอ

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > การล็อกหน้าจอและความปลอดภัย (Lock screen & security) > ล็อกหน้าจอ (Screen lock) > รหัสผ่าน (Password)
  2. ป้อนรหัสผ่าน (Password) ล็อกหน้าจอ (อย่างน้อย 4 ตัวอักษร) จากนั้นแตะที่ ถัดไป (NEXT)
  3. ป้อนรหัสผ่าน (Password) นั้นอีกครั้ง จากนั้นแตะที่ ยืนยัน (CONFIRM)
  4. เลือก ตัวเลือกในอันที่ท่านต้องการจะให้มีการแสดงการแจ้งเตือน จากนั้นแตะที่ เสร็จสิ้น (DONE)

  ถ้าต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ล็อกหน้าจอ

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > การล็อกหน้าจอและความปลอดภัย (Lock screen & security) > ล็อกหน้าจอ (Screen lock)
  2. ป้อนรหัสผ่าน (Password) ล็อกหน้าจอ จากนั้นแตะที่ไอคอนถัดไป (Next icon) (ลูกศร)
  3. แตะที่ รหัสผ่าน (Password)
  4. ป้อนรหัสผ่าน (Password) ล็อกหน้าจออันใหม่เข้าไป (อย่างน้อย 4 ตัวอักษร) จากนั้นแตะที่ ถัดไป (NEXT)
  5. ป้อนรหัสผ่าน (Password) นั้นอีกครั้ง จากนั้นแตะที่ ยืนยัน (CONFIRM)

  ถ้าต้องการปลดล็อก อุปกรณ์ของท่านโดยใช้รหัสผ่าน (Password) ปลดล็อกหน้าจอ

  1. เปิดการทำงานของหน้าจอ
  2. ป้อนรหัสผ่าน (Password) ล็อกหน้าจอของท่าน จากนั้นแตะที่ คีย์ Enter ในแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

  ถ้าต้องการลบรหัสผ่าน (Password) ล็อกหน้าจอ

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > การล็อกหน้าจอและความปลอดภัย (Lock screen & security) > ล็อกหน้าจอ (Screen lock)
  2. ป้อนรหัสผ่าน (Password) ล็อกหน้าจอ จากนั้นแตะที่ไอคอนถัดไป (Next icon) (ลูกศร)
  3. ​แตะที่ ไม่มี (None) > ใช่ ลบเลย (YES, REMOVE)

  การเซ็ตอัป และใช้การปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ (Fingerprint)

  ถ้าหากท่านได้ทำการเซ็ตอัปการล็อกหน้าจอด้วยรูปแบบ รหัสพิน (PIN) หรือ รหัสผ่าน (Password) ท่านสามารถเปิดการปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ (Fingerprint) ได้ ถ้าหากท่านยังไม่มี ท่านจะได้รับการขอให้เซ็ตอัปรูปแบบ (Pattern) รหัสพิน (PIN) หรือรหัสผ่าน (Password) เป็นวิธีการล็อกหน้าจอสำรอง ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดการปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ (Fingerprint)

  ถ้าต้องการเปิดการปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ (Fingerprint) (โดยมีวิธีการล็อกหน้าจอสำรอง)

  1. หาและแตะที่  การตั้งค่า (Settings) การล็อกหน้าจอและความปลอดภัย (Lock screen & security) > จัดการลายนิ้วมือ (Fingerprint Manager) > ถัดไป (NEXT)
  2. ลากรูปแบบล็อกหน้าจอ หรือป้อนรหัสพิน (PIN) หรือ รหัสผ่าน (Password) ของท่าน และจากนั้นแตะที่ไอคอนถัดไป (Next icon) (ลูกศร)
  3. แตะที่ถัดไป (Next)
  4. แตะที่ เซนเซอร์ลายนิ้วมือ (Fingerprint) เบา ๆ ด้วยนิ้วมือ ยกออกหลังจากที่ท่านรู้สึกถึงการสั่นหนึ่งครั้ง แตะซ้ำที่ตัว เซนเซอร์จนกระทั่งลายนิ้วมือมีการเพิ่มเข้าไป
  5. แตะที่  เสร็จสิ้น (DONE)

  ถ้าต้องการเปิดการปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ (Fingerprint) (ไม่มีวิธีการล็อกหน้าจอสำรอง)

  1. หาและแตะที่  การตั้งค่า (Settings) การล็อกหน้าจอและความปลอดภัย (Lock screen & security) > จัดการลายนิ้วมือ (Fingerprint Manager) > ถัดไป (NEXT)
  2. เลือกวิธีการล็อกหน้าจอสำรองของท่านโดยการแตะที่ ลายนิ้วมือ+รูปแบบ (Fingerprint + Pattern), ลายนิ้วมือ+รหัสพิน (Fingerprint + PIN), หรือ ลายนิ้วมือ+รหัสผ่าน (Fingerprint + Password) 
  3. ขึ้นกับการเลือกของท่านในขั้นตอนที่ 2 ลากรูปแบบ หรือป้อนรหัสพิน หรือ รหัสผ่าน จากนั้นแตะที่ ถัดไป (NEXT)
  4. ลากรูปแบบ หรือป้อนรหัสพิน หรือ รหัสผ่านอีกครั้ง จากนั้นแตะที่ ยืนยัน (CONFIRM)
  5. เลือก ตัวเลือกในอันที่ท่านต้องการจะให้มีการแสดงการแจ้งเตือน จากนั้นแตะที่ เสร็จสิ้น (DONE)
  6. แตะที่ ถัดไป (Next)
  7. แตะที่ เซนเซอร์ลายนิ้วมือ (Fingerprint) เบา ๆ ด้วยนิ้วมือ ยกออกหลังจากที่ท่านรู้สึกถึงการสั่นหนึ่งครั้ง แตะซ้ำที่ตัว เซนเซอร์จนกระทั่งลายนิ้วมือมีการเพิ่มเข้าไป
  8. แตะที่ เสร็จสิ้น (DONE)

  ถ้าต้องการปลดล็อก อุปกรณ์ของท่านโดยใช้รหัสผ่าน (Password) ปลดล็อกหน้าจอ

  1. แตะที่ เซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือเบา ๆ ด้วยนิ้วของท่านจนกระทั่ง อุปกรณ์ของท่านปลดล็อก

  ถ้าต้องการเพิ่มลายนิ้วมืออื่นเพื่อทำการปลดล็อก

  1. หาและแตะที่  การตั้งค่า (Settings) ล็อกหน้าจอและความปลอดภัย (Lock screen & security) > จัดการลายนิ้วมือ (Fingerprint Manager)
  2. ลากรูปแบบล็อกหน้าจอ หรือป้อนรหัสพิน (PIN) หรือ รหัสผ่าน (Password) ของท่าน และจากนั้นแตะที่ไอคอนถัดไป (Next icon) (ลูกศร)
  3. แตะที่ เพิ่มลายนิ้วมือ (Add fingerprint)
  4. แตะที่ เซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือเบา ๆ และหลายครั้งด้วยนิ้ว ยกออกหลังจากที่ท่านรู้สึกถึงการสั่นหนึ่งครั้ง
  5. เมื่อลายนิ้วมือนั้นได้รับการเพิ่มเข้าไปแล้ว ให้แตะที่  เสร็จสิ้น (DONE)

  ถ้าต้องการลบลายนิ้วมือสำหรับการปลดล็อก

  1. หาและแตะที่  การตั้งค่า (Settings) ล็อกหน้าจอและความปลอดภัย (Lock screen & security) > จัดการลายนิ้วมือ (Fingerprint Manager)
  2. ลากรูปแบบล็อกหน้าจอ หรือป้อนรหัสพิน (PIN) หรือ รหัสผ่าน (Password) ของท่าน และจากนั้นแตะที่ไอคอนถัดไป (Next icon) (ลูกศร)
  3. แตะที่ไอคอนถาดทิ้งเศษกระดาษ ที่อยู่ข้างลายนิ้วมือนั้นเพื่อลบออกทิ้งไป
  4. แตะที่ ลบ (DELETE)