หมายเลข ID หัวข้อ : 00255983 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/01/2021

ฉันจะเพิ่มช่องให้กับหน้าจอโฮม (Home screen) ของฉันได้อย่างไร?

ฉันสามารถจะเพิ่มช่องอีกอันหนึ่งให้กับหน้าจอโฮม (Home screen) ของ Xperia ของฉันได้หรือไม่?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ใช้ได้กับ

  • แอป Xperia Home
  • Android 10
  • Android 11

  วิธีแก้ปัญหา

  ถ้าต้องการเพิ่มช่องให้กับหน้าจอโฮม (Home screen) ให้กับ Xperia ของท่าน

  1. จากหน้าจอโฮม (Home screen) หรือหน้าจอ แอปพลิเคชัน (Application screen) แตะที่รายการใด ๆ ที่ท่านต้องการจะเพิ่มช่องอันใหม่เข้าไป 
  2. ลากรายการนั้นไปทางด้านขวาสุดของหน้าจอ ช่องเพิ่มเข้ามาใหม่จะแสดงขึ้นมาโดย อัตโนมัติ
  3. ลากรายการนั้นต่อไปทางด้านขวาและวางในช่องที่เพิ่มเข้ามานั้น