หมายเลข ID หัวข้อ : 00255991 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/02/2021

ฉันจะยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ได้อย่างไร (Android 11)

ฉันจะใช้พลังงานแบตเตอรี่ให้ได้มากที่สุดได้อย่างไร

  ใช้ได้กับ

  • Android 11

  วิธีแก้ปัญหา

  ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่อุปกรณ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้พลังงานแบตเตอรี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  ดูแลแบตเตอรี่

  • ใช้อุปกรณ์ชาร์จดั้งเดิมที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ Xperia ของคุณ
  • หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะทำให้อุปกรณ์ของคุณร้อนเกินไป
  • หลีกเลี่ยงการวางอุปกรณ์ไว้ในสภาวะแวดล้อมที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด
  • ชาร์จอุปกรณ์ของคุณให้มากเท่าที่จำเป็น หากคุณปล่อยให้อุปกรณ์ชาร์จเป็นเวลานานหลังจากชาร์จถึง 100% แล้ว แบตเตอรี่อาจเสียหาย
  • หลีกเลี่ยงการปล่อยให้แบตเตอรี่หมดเพราะอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายและเป็นการลดความจุแบตเตอรี่
  • หากคุณกำลังจะจัดเก็บอุปกรณ์ของคุณเป็นระยะเวลานาน ให้ชาร์จเป็นอย่างน้อย 50% แล้วปิดเครื่อง

  เปิด คุณสมบัติการประหยัดกำลังงานและแบตเตอรี่

  • เปิด และตั้งค่าโหมด STAMINA
  • เปิด แบตเตอรี่แคร์ (Battery Care)
  • เปิด Adaptive Battery

  เลือกการตั้งค่าที่ใช้แบตเตอรี่น้อยลง

  • ลดระดับความสว่างของหน้าจอ
  • เปิดความสว่างแบบปรับได้เพื่อปรับระดับความสว่างของแสงที่มีให้เหมาะสมที่สุด
  • ตั้งเวลาปิดหน้าจอให้สั้นลงก่อนที่หน้าจอของท่านจะปิดลงไป
  • ปิดเสียงปุ่มกดและเสียงการล็อคหน้าจอ การชาร์จ และการสัมผัส
  • ปิดเสียงและการตอบสนองแบบสัมผัสสำหรับแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

  หลีกเลี่ยง หรือจำกัด กิจกรรมที่ใช้พลังงานสูง

  หากแบตเตอรี่หมดเร็ว ให้พยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่สูง เช่น:

  • การใช้ GPS หรือแสดงการนำทางเป็นเวลานาน
  • สตรีมมิ่งและการดูวิดีโอและเพลง
  • การเล่นเกมที่มีการโต้ตอบที่สูงหรือที่มีกราฟิกมาก
  • การปล่อยสัญญาณ ("ฮอตสปอต")
  • การโทรศัพท์เมื่อคุณเดินทาง (เช่น ขณะอยู่ในรถ)
  • การใช้กล้องมาก
  • การใช้แอปเป็นระยะเวลานาน

  ปิดการเชื่อมต่อและบริการตำแหน่งที่อยู่ 

  • ปิด Bluetooth เมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน
  • ปิดข้อมูลมือถือ
  • ปิด Wi-Fi เพื่อป้องกัน อุปกรณ์ของท่านจากการใช้ แบตเตอรี่เมื่อเชื่อมต่อใน สถานการณ์ที่มีสัญญาณอ่อน
  • เปิดโหมด เครื่องบิน (Airplane mode) เพื่อป้องกัน อุปกรณ์ของท่านจากการใช้ แบตเตอรี่ เมื่อพยายามจะคงการเชื่อมต่อใน สถานการณ์ที่สัญญาณอ่อน

  คำแนะนำอย่างละเอียด

  วิธีเปิดโหมด STAMINA

  1. หาและแตะที่  การตั้งค่า (Settings) →  แบตเตอรี่ (Battery) → โหมด Stamina (STAMINA mode)
  2. แตะที่ เปิดเลย (TURN ON NOW) หรือ กำหนดตารางเวลา ตามความต้องการของคุณ

  วิธีเปิด แบตเตอรี่แคร์ (Battery Care)

  1. หาและแตะที่  การตั้งค่า (Settings) → แบตเตอรี่ Battery → แบตเตอรี่แคร์ (Battery Care)
  2. แตะสวิตช์ด้านข้าง Use Battery Care(ใช้ แบตเตอรี่แคร์) เพื่อเปิด คุณสมบัตินี้

  วิธีเปิด Adaptive Battery

  1. หาและแตะที่  การตั้งค่า (Settings) → แบตเตอรี่ (Battery) → Adaptive Battery
  2. แตะสวิตช์ด้านข้าง ใช้ Adaptive Battery (Use Adaptive Battery) เพื่อเปิดคุณสมบัตินี้

  วิธีลดระดับความสว่างของหน้าจอ

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) → จอแสดงผล (Display) → ระดับความสว่าง (Brightness level)
  2. ลากแถบเลื่อนเพื่อลดระดับความสว่าง

  วิธีเปิด ปรับความสว่างอัตโนมัติ

  1. แตะและหา การตั้งค่า (Settings) → จอแสดงผล (Display) → Adaptive brightness
  2. แตะสวิตช์ด้านข้าง Adaptive brightness(ปรับความสว่างอัตโนมัติ) เพื่อเปิดคุณสมบัติ

  ถ้าต้องการตั้งเวลาปิดหน้าจอ (Screen-timeout)

  1. หาและแตะที่  การตั้งค่า (Settings) → เวลาปิดหน้าจอ (Screen timeout)
  2. เลือกจากเมนูที่แสดงขึ้นมา

  วิธีปิดเสียงปุ่มกดและเสียงการล็อคหน้าจอ การชาร์จ และการสัมผัส

  1. หาและแตะที่  การตั้งค่า (Settings) → เสียง (Sound) → ขั้นสูง (Advanced)
  2. แตะสวิตช์ด้านข้าง เสียงปุ่มกด (Dial pad tones) เพื่อปิดคุณสมบัตินี้
  3. แตะสวิตช์ด้านข้าง เสียงการล็อคหน้าจอ (Screen-locking sounds) เพื่อปิดคุณสมบัตินี้
  4. แตะสวิตช์ด้านข้าง เสียงการชาร์จไฟและการสั่น (Charging sounds and vibration) เพื่อปิดคุณสมบัตินี้
  5. แตะสวิตช์ด้านข้าง เสียงการแตะสัมผัส (Touch sounds) เพื่อปิดคุณสมบัตินี้

  วิธีปิดเสียงและการตอบรับแบบสัมผัสสำหรับแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

  1. หาและแตะที่  การตั้งค่า (Settings) → ระบบ (System) → ภาษาและ อินพุต (Languages & input)  แป้นพิมพ์บนหน้าจอ (On-screen keyboard)  Gboard  ค่ากำหนด (Preferences)
  2. แตะสวิตช์ด้านข้าง มีเสียงเมื่อกดปุ่ม (Sound on keypress) เพื่อปิดคุณสมบัตินี้
  3. แตะสวิตช์ด้านข้าง การตอบสนองการสัมผัสเมื่อกดปุ่ม (Haptic feedback on keypress) เพื่อปิดคุณสมบัตินี้

  วิธีปิด Bluetooth

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) → การเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Device connection)  ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ (Connection preferences) → Bluetooth
  2. แตะสวิตช์ด้านข้าง เปิด (On) เพื่อปิดคุณสมบัตินี้

  วิธีปิดข้อมูลมือถือ

  1. หาและแตะที่  การตั้งค่า (Settings) → เครือข่ายและ อินเทอร์เน็ต (Network & Internet)  เครือข่ายมือถือ (Mobile network)
  2. แตะสวิตช์ด้านข้าง ข้อมูลมือถือ (Mobile data) เพื่อปิด

  วิธีปิด Wi-Fi

  1. หาและแตะที่  การตั้งค่า (Settings) → เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)
  2. แตะสวิตช์ด้านข้าง Wi-Fi เพื่อปิด

  วิธีเปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบิน

  1. หาและแตะที่  การตั้งค่า (Settings) → เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)
  2. แตะสวิตช์ด้านข้าง โหมดเครื่องบิน (Airplane mode)โหมดใช้งานบนเครื่องบิน เพื่อเปิดคุณสมบัตินี้