หมายเลข ID หัวข้อ : 00247034 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/12/2020

เนื้อหาประเภทใด (ภาพยนตร์ เกม แพลตฟอร์ม หรือแอป) รองรับอัตราส่วนภาพ 21:9

  ใช้ได้กับ

  • Xperia 1 II
  • Xperia  10 II
  • Xperia  L4
  • Xperia  1
  • Xperia  5
  • Xperia  10
  • Xperia  10 Plus 

  วิธีแก้ปัญหา 

  ด้านล่างเป็นเกณฑ์ความเข้ากันได้เพื่อดูเนื้อหา ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชัน ภาพยนตร์ เกม แพลตฟอร์ม ในอัตราส่วนภาพ 21:9

  1. ความเข้ากันได้เริ่มต้นด้วยแอปพลิเคชันที่พอดีกับหน้าจอ 21:9  ตามคำแนะนำจาก Google แอปพลิเคชันทั้งหมดที่เผยแพร่ใน Google Platform จะต้องรองรับอัตราส่วนภาพ 21:9 
  2.  เนื้อหาที่สร้างเริ่ม สนับสนุน อัตราส่วนภาพ 21:9, 16:9 ผู้ให้บริการรายใหญ่เช่น Netflix, Amazon Prime และ YouTube มีเนื้อหาที่เข้ากันได้กับอัตราส่วนภาพ 21:9 แล้ว แม้ว่าคุณจะเล่นเนื้อหา 16:9 คุณสามารถซูมเข้าเพื่อให้พอดีกับหน้าจอ 21:9 ได้ ขึ้นอยู่ักับแอปพลิเคชัน