หมายเลข ID หัวข้อ : 00255980 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/02/2021

มีการเลอะหรือแต้มสีบนหน้าจอ ฉันจะทำอะไรได้บ้าง? (Android 10 หรือ Android 11)

มีแต้มสีบนหน้าจอ จะสามารถแก้ไขได้หรือไม่?

  ใช้ได้กับ

  • Android 11
  • Android 10

  วิธีแก้ปัญหา

  ลองวิธีการเหล่านี้ตามลำดับ ตรวจดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขไปแล้วหรือไม่ภายหลังแต่ละวิธี ก่อนที่จะลองทำในขั้นตอนถัดไป

  • ปิด อุปกรณ์ของท่านแล้วเปิดขึ้นมาใหม่
  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่ารอยเลอะที่เห็นไม่ได้มาจากฟิล์มป้องกันหน้าจอหรือเคสที่ใช้กับอุปกรณ์นั้น ถอด อุปกรณ์เสริมใด ๆ ออกเพื่อให้มั่นใจว่ามีรอยเลอะบนหน้าจอจริง
  • ใช้คุณสมบัติ Xperia Tests ในแอปสนับสนุน (Support app) เพื่อหาดูว่ารอยเลอะนั้นเกิดจากพิกเซลหนึ่งอันหรือมากกว่าที่ไม่ติดสว่างหรือมีสีผิดปกติ 
  • ตรวจสอบดูว่ามี การอัพเดตซอฟต์แวร์ให้สำหรับ อุปกรณ์ Xperia™ ของท่านหรือไม่โดยใช้ Xperia Companion 
  • ดำเนินการรีเซ็ตข้อมูลให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Factory Data Reset) หมายเหตุ! ให้ทำการสำรอง (Back up) ข้อมูลส่วนบุคลทั้งหมดก่อนที่จะทำการรีเซ็ต ข้อมูลทั้งหมดใน หน่วยความจำภายในจะถูกเขียนทับในระหว่างการรีเซ็ตข้อมูลกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน ส่วนเนื้อหาในการ์ด SD ภายนอกจะยังคงอยู่เหมือนเดิม
  • ถ้ารอยเลอะหรือรอยแต้มของสียังคงมีอยู่ให้ ติดต่อกับเรา

  ทำการทดสอบหน้าจอ

  ถ้าต้องการทดสอบหน้าจอ

  1. หาและแตะที่  การสนับสนุน (ส่วนสนับสนุน (Support)) ถ้าเป็นการใช้การสนับสนุน (Support) นี้เป็นครั้งแรก ให้แตะที่  ยอมรับ (ACCEPT) เพื่อตกลงยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy policy)
  2. ในแท็บของ  ทดสอบ Xperia (Xperia Tests)  ให้เลื่อนลงและแตะที่ หน้าจอ (Display) และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

  ดำเนินการรีเซ็ตข้อมูลกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Factory data reset)

  ถ้าต้องการจะทำการ รีเซ็ตข้อมูลกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Factory data reset)

  หมายเหตุ! เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความเสียหายถาวรกับ อุปกรณ์ของท่าน ห้ามขัดจังหวะกระบวนการรีเซ็ตข้อมูลกลับไปเป็นค่าจากโรงงานนี้ 

  1. หาและแตะที่  การตั้งค่า (Settings) > ระบบ (System) > ขั้นสูง (Advanced) > ตัวเลือกการรีเซ็ต (Reset options) > ลบข้อมูลทั้งหมด (รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน) (Erase all data (factory reset)) > ลบข้อมูลทั้งหมด (Delete all data) 
  2. ถ้าจำเป็น ให้ลากลายเส้นปลดล็อกของท่านไปบนหน้าจอ หรือป้อนรหัสผ่าน หรือ PIN ปลดล็อกหน้าจอของท่านเพื่อดำเนินการต่อ
  3. เพื่อเป็นการยืนยันให้แตะที่  ลบข้อมูลทั้งหมด (Delete all data)

  หมายเหตุ! เมื่อท่านดำเนินการรีเซ็ตข้อมูลให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Factory Data Reset) จะลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บไว้ในหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายในอุปกรณ์ Xperia ของท่านออกไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้สำรอง (Back up) ข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายในที่ท่านต้องการจะเก็บไว้แล้วเสมอ ก่อนที่จะดำเนินการรีเซ็ตข้อมูลให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Factory Data Reset) ภาพถ่าย วิดีโอ เพลง และเอกสารที่เก็บไว้ในการ์ด SD จะไม่ถูกลบออกในระหว่างการ รีเซ็ตกลับข้อมูลให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Factory data reset)