หมายเลข ID หัวข้อ : 00237519 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/01/2020

ฉันไม่สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ได้

  คำชี้แนะ

  ขั้นตอนต่อไปนี้อาจแตกต่างกันใน Android เวอร์ชันต่างๆ หากต้องการทราบว่าอุปกรณ์ของคุณใช้ Android เวอร์ชันใด ให้ค้นหาและแตะ Settings (การตั้งค่า) > About phone (เกี่ยวกับโทรศัพท์) > Android version (เวอร์ชันของ Android) หากคุณไม่พบ About phone (เกี่ยวกับโทรศัพท์) ภายใต้ Settings (การตั้งค่า) ให้แตะ System (ระบบ)

  • ตรวจสอบว่าได้ปลดล็อกหน้าจออุปกรณ์ของคุณ และได้ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณสำหรับการโอนข้อมูลแล้ว

  วิธีตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้โอนข้อมูล (Android 10/Android 9)

  วิธีตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้โอนข้อมูล (Android 8)

  • เมื่ออัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์โดยใช้ Xperia Companion ให้ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
  • หากคอมพิวเตอร์มีไฟร์วอลล์ ให้ตรวจสอบว่าไฟร์วอลล์ไม่ได้ป้องกันแอปพลิเคชันการอัปเดตที่เกี่ยวข้องไม่ให้ทำงานอยู่

  วิธีตรวจสอบไฟร์วอลล์

  • หากคุณพยายามอัปเดตอุปกรณ์ของคุณเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายของบริษัท คุณอาจกำลังใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สาย USB ของแท้จาก Sony สำหรับอุปกรณ์ของคุณโดยเฉพาะ และเชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์แล้ว
  • ตรวจสอบว่าสาย USB ไม่ได้เสียหาย ลองใช้พอร์ต USB อื่นในคอมพิวเตอร์ของคุณ
  • หากอุปกรณ์ของคุณมีการ์ดหน่วยความจำ ให้เลิกเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณจากคอมพิวเตอร์ และเลิกต่อเชื่อมการ์ดหน่วยความจำ จากนั้นถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากอุปกรณ์ของคุณ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์อีกครั้ง

  วิธีเลิกต่อเชื่อมการ์ดหน่วยความจำ