หมายเลข ID หัวข้อ : 00237507 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/01/2020

อุปกรณ์ของฉันค้างหรือแอปพลิเคชันปิดอย่างกะทันหัน

  คำชี้แนะ

  ขั้นตอนต่อไปนี้อาจแตกต่างกันใน Android เวอร์ชันต่างๆ หากต้องการทราบว่าอุปกรณ์ของคุณใช้ Android เวอร์ชันใด ให้ค้นหาและแตะ Settings (การตั้งค่า) > About phone (เกี่ยวกับโทรศัพท์) > Android version (เวอร์ชันของ Android) หากคุณไม่พบ About phone (เกี่ยวกับโทรศัพท์) ภายใต้ Settings (การตั้งค่า) ให้แตะ System (ระบบ)

  • แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดสามารถทำให้อุปกรณ์ของคุณทำงานอย่างที่ไม่ได้คาดไว้หรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ใช้เซฟโหมดเพื่อตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดเป็นสาเหตุของปัญหาหรือไม่ ในเซฟโหมด อุปกรณ์ของคุณจะเริ่มทำงานด้วยซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันเฉพาะที่ติดตั้งไว้เมื่อคุณซื้ออุปกรณ์เท่านั้น

  วิธีเปิดใช้โหมดปลอดภัย

  • หากประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดีขึ้นในเซฟโหมด มีแนวโน้มว่าแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดหลังจากซื้ออุปกรณ์อย่างน้อยหนึ่งตัวส่งผลกระทบในเชิงลบกับอุปกรณ์ คุณสามารถออกจากเซฟโหมดและเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ใหม่เพื่อถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันที่คุณสงสัยว่าเป็นสาเหตุของปัญหาได้ หากปัญหาเพิ่งเกิดขึ้นและคุณไม่แน่ใจว่าแอปพลิเคชันใดที่เป็นสาเหตุของปัญหา คุณสามารถเริ่มได้โดยถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดล่าสุด

  วิธีถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันจากหน้าจอแอปพลิเคชัน (Android 10)

  วิธีถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันจากหน้าจอแอปพลิเคชัน (Android 9/Android 8)

  • อัปเดตอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประสิทธิภาพสูงสุดและการปรับปรุงล่าสุด
  • ดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ในบางครั้ง นี่คือวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดหากอุปกรณ์ของคุณทำงานไม่ถูกต้อง แต่โปรดทราบว่าวิธีนี้จะลบเนื้อหาส่วนบุคคลทั้งหมดที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำภายในของอุปกรณ์ของคุณ ตรวจสอบว่าได้สำรองข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้แล้ว

  วิธีสำรองข้อมูลของคุณโดยใช้คอมพิวเตอร์

  วิธีสำรองข้อมูลและซินโครไนซ์แอป การตั้งค่าโทรศัพท์ และประวัติการโทร

  วิธีดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (Android 10)

  วิธีดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (Android 9)

  วิธีดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (Android 8)