หมายเลข ID หัวข้อ : 00243892 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/01/2021

ระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะคืออะไร?

ระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะทำงานอย่างไร?

  ใช้ได้กับ

  • Xperia 5 II
  • Xperia 1 II
  • Xperia 5

  วิธีแก้ปัญหา

  เมื่อมี Wi-Fi และเครือข่ายมือถือที่ใช้ได้ ระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะ (Smart connectivity) จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณกำลังใช้เครือข่ายด้วยคุณภาพการเชื่อมต่อที่ดีที่สุด โดยใช้เทคโนโลยีที่ได้ศึกษามาอย่างลึกซึ้งของ Xperia ในการวิเคราะห์สัญญาณ Wi-Fi และทำนายปัญหาการเชื่อมต่อในอนาคตอันใกล้ หากพบว่าเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณกำลังใช้อยู่กำลังจะลดคุณภาพการเชื่อมต่อลงอย่างมากและไม่เสถียร ระบบจะสลับไปยังเครือข่ายมือถือ ซึ่งจะทำให้การเชื่อมต่อของคุณราบรื่นยิ่งขึ้นและช่วยป้องกันการหยุดชะงัก

  ระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะจะถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถปิดการใช้งานได้หากคุณต้องการจัดลำดับความสำคัญของการเชื่อมต่อ Wi-Fi ไว้เสมอ 

  วิธีการปิดระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะ

  1. ค้นหาและแตะที่ Settings เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > Advanced ระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะ (Smart connectivity).
  2. แตะสวิตช์ด้านข้าง Use service เพื่อปิดฟีเจอร์

  หมายเหตุ: ระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะจะไม่ส่งผลกระทบกับแอปพลิเคชันแต่ละตัวที่มีการจำกัดการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เท่านั้น หรือเครือข่ายมือถือเท่านั้น