หมายเลข ID หัวข้อ : 00275901 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/11/2023พิมพ์

SIM การ์ดถูกล็อก ฉันจะทำอะไรได้บ้าง? (Android 9 หรือที่สูงกว่า)

  ใช้ได้กับ

  • อุปกรณ์ Xperia ที่ทำงานด้วย Android 9.0 หรือที่สูงกว่า

  การแก้ปัญหา

  ถ้าหากท่านป้อนรหัส PIN (Personal Identification Number) ผิดหลายครั้ง SIM การ์ดนั้นจะถูกล็อก ท่านจะต้องใช้รหัส PUK (Personal Unblocking Key) เพื่อทำการปลดล็อกอุปกรณ์นั้น รหัส PIN และ PUK จะใช้สำหรับป้องกันการสมัครใช้งานและอุปกรณ์ของท่านจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อขอรับความช่วยเหลือในเรื่องรหัส PIN และ PUK กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน

  วิธีปลดล็อก SIM การ์ดที่ถูกบล็อกโดยใช้รหัส PUK

  1. ป้อนรหัส PUK เข้าไป จากนั้นแตะที่ ตกลง (OK) หรือลูกศร
  2. ป้อนรหัส PIN ใหม่เข้าไป จากนั้นแตะที่ ตกลง (OK) หรือลูกศร
  3. ป้อนรหัส PIN ใหม่เข้าไปอีกครั้ง จากนั้นแตะที่ ตกลง (OK) หรือลูกศร

  หมายเหตุ! ถ้าป้อนรหัส PUK ไม่ถูกต้องหลายครั้งเกินไป ท่านต้องติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อรับSIM การ์ดใหม่

  การป้องกัน SIM การ์ด

  ท่านสามารถล็อกและปลดล็อก SIM การ์ดแต่ละใบที่ท่านใช้ในอุปกรณ์ด้วยหมายเลข PIN (Personal Identity Number) เมื่อล็อก SIM การ์ดแล้ว ระบบจะป้องกันการใช้บริการที่ผูกอยู่กับการ์ดนั้นๆ อย่างผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งหมายความว่าท่านต้องกรอก PIN ทุกครั้งที่เริ่มใช้อุปกรณ์

  ถ้าต้องการล็อกหรือปลดล็อก SIM การ์ด

  Android 10 หรือ 11 หรือ 12 หรือ 13 หรือ 14

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) → ความปลอดภัย (Security)(การตั้งค่าระบบความปลอดภัยเพิ่มเติม (More security settings) การล็อกซิมการ์ด (SIM card lock)/ ล็อกซิมการ์ด (SIM lock)
  2. แตะที่สวิตช์ข้าง การล็อก SIM การ์ด (Lock SIM card) เพื่อล็อกหรือปลดล็อก SIM การ์ดนั้น
  3. ป้อนรหัส PIN ของ SIM การ์ดนั้นเข้าไป จากนั้นแตะที่ ตกลง (OK)

  Android 9.0

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) → หน้าจอขณะล็อกและความปลอดภัย (Lock screen & security) ขั้นสูง (Advanced) → การล็อก SIM การ์ด
  2. แตะที่สวิตช์ข้าง การล็อก SIM การ์ด (Lock SIM card) เพื่อล็อกหรือปลดล็อก SIM การ์ดนั้น
  3. ป้อนรหัส PIN ของ SIM การ์ดนั้นเข้าไป จากนั้นแตะที่ ตกลง (OK)

  วิธีเปลี่ยน PIN ของ SIM การ์ด

  Android 10 หรือ 11 หรือ 12 หรือ 13 หรือ 14

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) → ความปลอดภัย (Security) (การตั้งค่าระบบความปลอดภัยเพิ่มเติม (More security settings) การล็อกซิมการ์ด (SIM card lock)/ ล็อกซิมการ์ด (SIM lock)
  2. แตะที่ เปลี่ยนรหัส SIM (Change SIM PIN)
  3. ป้อนรหัส PIN ของ SIM การ์ดตัวเก่า จากนั้นแตะที่ ตกลง (OK)
  4. ป้อนรหัส PIN ของ SIM การ์ดตัวใหม่ จากนั้นแตะที่ ตกลง (OK)
  5. ป้อนรหัส PIN ของ SIM การ์ดตัวใหม่เข้าไปอีกครั้ง จากนั้นแตะที่ ตกลง (OK)

  Android 9.0

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) → หน้าจอขณะล็อกและความปลอดภัย (Lock screen & security) ขั้นสูง (Advanced) → การล็อก SIM การ์ด
  2. แตะที่ เปลี่ยนรหัส Sim (Change SIM PIN)
  3. ป้อนรหัส PIN ของ SIM การ์ดตัวเก่า จากนั้นแตะที่ ตกลง (OK)
  4. ป้อนรหัส PIN ของ SIM การ์ดตัวใหม่ จากนั้นแตะที่ ตกลง (OK)
  5. ป้อนรหัส PIN ของ SIM การ์ดตัวใหม่เข้าไปอีกครั้ง จากนั้นแตะที่ ตกลง (OK)