หมายเลข ID หัวข้อ : 00251347 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/11/2023พิมพ์

ฉันจะเปิดใช้งาน VoLTE ได้อย่างไร? (Android 9 หรือที่สูงกว่า)

  ใช้ได้กับ

  • Android 9.0 หรือ สูงกว่า

  วิธีแก้ปัญหา

  หมายเหตุ! ในบางครั้งโทรศัพท์ของท่านใช้ซอฟต์แวร์ระบบที่เป็นของผู้ให้บริการและ/หรือใช้ระบบที่ปรับแต่งโดยผู้ให้บริการเพื่อให้สามารถใช้ VoLTE ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการรายนั้นๆ การสมัครรับข้อมูลของท่าน (รวมถึงการ์ด SIM) ต้องรองรับ VoLTE สำหรับรุ่นของอุปกรณ์ที่ท่านกำลังใช้งาน หากต้องการทราบว่าอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ การสมัครรับข้อมูล และการ์ด SIM ของท่านรองรับ VoLTE หรือไม่ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือของท่าน

  ในการเปิดใช้งาน VoLTE

  Android 12 หรือ Android 13 หรือ Android 14

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารุ่นของอุปกรณ์ Xperia ที่เฉพาะเจาะจงและการสมัครรับข้อมูลเครือข่ายของท่านรองรับ VoLTE
  2. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) → เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet) → อินเทอร์เน็ต (Internet) → แตะที่ไอคอนการตั้งค่า (ไอคอนเฟือง) ข้างเครือข่ายที่เชื่อมต่ออยู่ของท่าน
  3. แตะสวิตช์ข้าง การโทร 4G (4G Calling) หรือ การโทร 5G (5G Calling) (ถ้าใช้ได้) เพื่อเปิดคุณสมบัตินี้ ถ้าการโทร 4G ไม่มี กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน

  Android 10 หรือ Android 11

   1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารุ่นของอุปกรณ์ Xperia ที่เฉพาะเจาะจงและการสมัครรับข้อมูลเครือข่ายของท่านรองรับ VoLTE
   2. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) → เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet) เครือข่ายมือถือ (Mobile network) ชนิดของเครือข่ายที่ต้องการ (Preferred network type) 4G (preferred)/3G/GSM
   3. แตะสวิตช์ที่อยู่ข้าง เปิดการทำงาน VoLTE (Enable VoLTE) เพื่อเปิดคุณสมบัตินี้ ถ้า เปิดการทำงาน VoLTE (Enable VoLTE) ไม่มี กรุณาติดต่อกับบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน

   Android 9.0

   1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารุ่นของอุปกรณ์ Xperia ที่เฉพาะเจาะจงและการสมัครรับข้อมูลเครือข่ายของท่านรองรับ VoLTE
   2. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) → เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet) เครือข่ายมือถือ (Mobile network) ขั้นสูง (Advanced) → ชนิดของเครือข่ายที่ต้องการ (Preferred network type) 4G (preferred)/3G/GSM
   3. แตะสวิตช์ที่อยู่ข้าง เปิดการทำงาน VoLTE (Enable VoLTE) เพื่อเปิดคุณสมบัตินี้ ถ้า เปิดการทำงาน VoLTE (Enable VoLTE) ไม่มี กรุณาติดต่อกับบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน