หมายเลข ID หัวข้อ : SX380724 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/11/2023พิมพ์

มีเส้นขึ้นที่หน้าจอ ฉันควรทำอย่างไร

  ข้อมูล / วิธีแก้ปัญหา

  ลองทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาต่อไปนี้ หากเส้นหลายสีและหลายแบบปรากฏบนหน้าจอของอุปกรณ์ Xperia ของท่าน กรุณาตรวจสอบหลังดำเนินการแต่ละวิธีว่าแก้ปัญหาได้หรือไม่ ก่อนลองวิธีถัดไป

  • หากมีเส้นแสดงกรอบพื้นที่หรือวัตถุบนหน้าจอ โปรดตรวจดูว่าไม่ได้เปิดคุณสมบัติตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไว้ ถ้าหากเส้นในหน้าจอไม่เหมือนกับที่ภาพถ่ายหน้าจอ กรุณาลองวิธีการถัดไป

  มีเส้นเฟรมบนจอแสดงผล

  • เริ่มการทำงานใหม่ให้กับอุปกรณ์
  • กรุณาใช้เซฟโหมด (Safe mode) เพื่อตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาทำให้เกิดปัญหาหรือไม่ แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดสามารถทำให้อุปกรณ์ของท่านทำงานอย่างที่ไม่ได้คาดไว้ หรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ เมื่ออยู่ในเซฟโหมด (Safe mode) อุปกรณ์ของท่านจะเริ่มทำงานโดยใช้ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันที่ติดตั้งมากับเครื่องเท่านั้น หากประสิทธิภาพของอุปกรณ์เพิ่มขึ้นในเซฟโหมด (Safe mode) เป็นไปได้ว่ามีแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาหลังการซื้ออย่างน้อยหนึ่งแอปที่ส่งผลเสียต่ออุปกรณ์
   ท่านสามารถออกจากเซฟโหมด (Safe mode) และเริ่มการทำงานใหม่ให้อุปกรณ์เพื่อถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ท่านสงสัยว่าทำให้เกิดปัญหา หากปัญหาเพิ่งเกิดขึ้นและท่านไม่แน่ใจว่าแอปพลิเคชันใดที่เป็นสาเหตุของปัญหา ท่านสามารถเริ่มได้โดยถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดล่าสุด
  • ตรวจดูว่ามีการอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์ Xperia ของท่านให้หรือไม่โดยใช้ Xperia Companion เมื่อท่านทำการอัปเดตอุปกรณ์ของท่าน จะมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์นั้นมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุด และมีการปรับปรุงที่เป็นของอันล่าสุดแล้ว
  • ดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน หมายเหตุ! กรุณาทำการสำรองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนทำการรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงานเสมอ ข้อมูลทั้งหมดในหน่วยความจำภายในจะถูกเขียนทับในระหว่างการรีเซ็ตข้อมูลกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน ส่วนเนื้อหาใน SD การ์ดแบบถอดจากตัวเครื่องได้ จะยังอยู่เหมือนเดิม
  • ถ้ายังคงมีเส้นบนหน้าจอ กรุณา ติดต่อกับเรา

  การปิดใช้ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

  Android 9, 10, 11, 12, 13 หรือ 14

  วิธีปิดใช้ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Developer options)

  1. ค้นหาและแตะ การตั้งค่า (Settings) > ระบบ (System) > ขั้นสูง (Advanced) > ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Developer options)
  2. ลากตัวเลื่อนข้าง เปิด (On) ไปทางซ้าย

  Android 8.x

  วิธีปิดใช้ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Developer options)

  1. ค้นหาและแตะ การตั้งค่า (Settings) > ระบบ (System) > ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Developer options)
  2. ลากตัวเลื่อนข้าง เปิด (On) ไปทางซ้าย

  Android 5.0, 5.1, 6.0, 7.0, 7.1 หรือ 7.1.1

  วิธีปิดใช้ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Developer options)

  1. แตะไอคอนหน้าจอแอปพลิเคชันจากหน้าจอหลัก (Home)
  2. ค้นหาแล้วแตะ การตั้งค่า (Settings) > ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Developer options)
  3. ลากตัวเลื่อนข้าง เปิด (On) ไปทางซ้าย

  การเปิดใช้งานเซฟโหมด (Safe mode)

  Android 11, 12, 13 หรือ 14

  วิธีเปิดใช้งานเซฟโหมด (Safe mode)

  1. ขณะที่เครื่องเปิดอยู่ กรุณากดปุ่มเปิด/ปิด (Power) ค้างไว้
  2. ในหน้าต่างที่แสดงขึ้นมา แตะที่ ปิดเปิดเครื่อง (Power) >ปิดเครื่อง (Power Off) ค้างไว้จนกว่าข้อความ เริ่มต้นระบบใหม่เป็นเซฟโหมด (Reboot to Safe mode) จะแสดงขึ้น
  3. กรุณาแตะที่ ตกลง (OK) เพื่อเริ่มต้นในเซฟโหมด (Safe mode)
   หมายเหตุ: สำหรับ Xperia 1 IV, Xperia 10 IV และ Xperia 5 IV, Xperia 1 V, Xperia 10 V และ Xperia 5 V
   1. ในระหว่างที่อุปกรณ์เปิดอยู่ กรุณากดปุ่มเปิดปิดและปุ่มระดับเสียงพร้อมกัน
   2. ในหน้าต่างที่แสดงขึ้นมา กรุณาแตะค้างที่ ปิดเครื่อง (Power off) จนกระทั่งมีข้อความ เริ่มต้นใหม่ในเซฟโหมด (Reboot to safe mode) แสดงขึ้นมา
   4. กรุณาแตะที่ ตกลง (OK) เพื่อเริ่มต้นในเซฟโหมด (Safe mode)

  Android 9 หรือ 10

  วิธีเปิดใช้งานเซฟโหมด (Safe mode)

  1. ขณะที่เครื่องเปิดอยู่ กรุณากดปุ่มเปิด/ปิด (Power) ค้างไว้
  2. ในหน้าต่างที่แสดงขึ้นมา แตะค้างไว้ที่ ปิดเครื่อง (Power off) จนกระทั่งมีข้อความ เริ่มต้นใหม่ในเซฟโหมด (Reboot to safe mode) แสดงขึ้นมา
  3. กรุณาแตะที่ ตกลง (OK) เพื่อเริ่มต้นในเซฟโหมด (Safe mode)

  Android 8.x

  วิธีเปิดใช้งานเซฟโหมด (Safe mode)

  1. ขณะที่เครื่องเปิดอยู่ กรุณากดปุ่มเปิด/ปิด (Power) ค้างไว้
  2. แตะค้างไว้ที่ ปิดเครื่อง (Power off) จนกว่าเครื่องจะเริ่มปิด
  3. กรุณารอให้อุปกรณ์เริ่มการทำงานใหม่ในเซฟโหมด (Safe mode)

  เคล็ดลับ: ถ้าต้องการดูวิดีโอวิธีการเปิดและออกจากเซฟโหมด (Safe mode) กรุณาแตะหรือคลิก ที่นี่

  Android 5.0, 5.1, 6.0, 7.0, 7.1 หรือ 7.1.1

  วิธีเปิดใช้งานเซฟโหมด (Safe mode)

  1. ขณะที่โทรศัพท์เปิดอยู่ กรุณากดปุ่มเปิด/ปิด (Power) ค้างไว้
  2. ในหน้าต่างที่แสดงขึ้นมา แตะค้างไว้ที่ ปิดเครื่อง (Power off) จนกระทั่งมีข้อความ เริ่มต้นใหม่ในเซฟโหมด (Reboot to Safe mode) แสดงขึ้นมา
  3. กรุณาแตะที่ ตกลง (OK) และปล่อยให้อุปกรณ์ของท่านทำการเริ่มใหม่ในเซฟโหมด (Safe mode)

  การออกจากเซฟโหมด (Safe mode)

  ถ้าต้องการออกจากเซฟโหมด (Safe mode)

  • ในเซฟโหมด (Safe mode) กรุณาเริ่มต้นเปิดโทรศัพท์ใหม่

  ทำการรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน

  Android 10, 11, 12, 13 หรือ 14

  วิธีรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > ระบบ (System) > ขั้นสูง (Advanced) > ตัวเลือกการรีเซ็ต (Reset options) > ลบข้อมูลทั้งหมด (รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน) (Erase all data (factory reset)) > ลบข้อมูลทั้งหมด (Delete all data)
  2. หากจำเป็น กรุณาวาดรูปแบบ (Pattern) การปลดล็อกหน้าจอหรือป้อนรหัสผ่าน (Password) หรือรหัส PIN สำหรับปลดล็อกหน้าจอเพื่อดำเนินการต่อ
  3. แตะที่ ลบข้อมูลทั้งหมด (Delete all data)

  Android 9

  วิธีรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน

  1. ค้นหาและแตะ การตั้งค่า (Settings) > ระบบ (System) > ขั้นสูง (Advanced) > ตัวเลือกการรีเซ็ต (Reset options) > ลบข้อมูลทั้งหมด (รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Erase all data (Factory reset)) > รีเซ็ตโทรศัพท์ (Reset Phone)
  2. หากจำเป็น กรุณาวาดรูปแบบ (Pattern) การปลดล็อกหน้าจอหรือป้อนรหัสผ่าน (Password) หรือรหัส PIN สำหรับปลดล็อกหน้าจอเพื่อดำเนินการต่อ
  3. กรุณาแตะที่ ลบทุกอย่างออก (Erase Everything)

  Android 8.x

  วิธีรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน

  หมายเหตุ! เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายถาวรต่ออุปกรณ์ของท่าน กรุณาอย่าขัดจังหวะขั้นตอนการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

  1. ทำการสำรองข้อมูลสำคัญใด ๆ ที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำภายในของอุปกรณ์ของท่านไปยังการ์ดหน่วยความจำหรือหน่วยความจำอื่นที่ไม่ใช่หน่วยความจำภายใน หากท่านมีไฟล์ที่เข้ารหัสจัดเก็บไว้ในการ์ด SD ท่านควรลบการเข้ารหัสออกก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะยังสามารถเข้าใช้งานได้หลังจากการรีเซ็ต
  2. ค้นหาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > ระบบ (System) > รีเซ็ต (Reset)
  3. แตะที่ รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Factory data reset) > รีเซ็ตโทรศัพท์ (Reset phone)
  4. หากจำเป็น กรุณาวาดรูปแบบ (Pattern) การปลดล็อกหน้าจอหรือป้อนรหัสผ่าน (Password) หรือรหัส PIN สำหรับปลดล็อกหน้าจอเพื่อดำเนินการต่อ
  5. ในการยืนยัน กรุณาแตะที่ ลบทุกอย่าง (Erase everything)

  เคล็ดลับ: ถ้าต้องการดูวิดีโอวิธีการรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Factory data reset) กรุณาแตะหรือคลิก ที่นี่

  Android 5.0, 5.1, 6.0, 7.0, 7.1 หรือ 7.1.1

  วิธีรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน

  หมายเหตุ! เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายถาวรต่ออุปกรณ์ของท่าน กรุณาอย่าขัดจังหวะขั้นตอนการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

  1. ทำการสำรองข้อมูลสำคัญใด ๆ ที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำภายในของอุปกรณ์ของท่านไปยังการ์ดหน่วยความจำหรือหน่วยความจำอื่นที่ไม่ใช่หน่วยความจำภายใน หากท่านมีไฟล์ที่เข้ารหัสจัดเก็บไว้ในการ์ด SD ท่านควรลบการเข้ารหัสออกก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะยังสามารถเข้าใช้งานได้หลังจากการรีเซ็ต
  2. แตะไอคอนหน้าจอแอปพลิเคชันจากหน้าจอหลัก (Home)
  3. ค้นหาและแตะ การตั้งค่า > สำรองข้อมูลและรีเซ็ต > รีเซ็ตกลับเป็นข้อมูลจากโรงงาน
  4. Android 5.0/5.1: ถ้าหากท่านต้องการจะลบข้อมูลด้วยเช่น รูปภาพ และ เพลง ที่เก็บไว้ในที่เก็บข้อมูลภายในอุปกรณ์ของท่าน กรุณาใส่เครื่องหมายเลือกที่กล่องเลือก ลบที่เก็บข้อมูลภายใน (Erase internal storage) (ไม่มีผลกับการ์ด SD)
  5. แตะที่ รีเซ็ตโทรศัพท์/แท็บเล็ต (Reset phone/tablet) หรือ ลบทุกอย่าง (Erase everything)
  6. หากจำเป็น กรุณาวาดรูปแบบ (Pattern) การปลดล็อกหน้าจอหรือป้อนรหัสผ่าน (Password) หรือรหัส PIN สำหรับปลดล็อกหน้าจอเพื่อดำเนินการต่อ
  7. ในการยืนยัน กรุณาแตะที่ ลบทุกอย่าง (Erase everything)

  เคล็ดลับ: อุปกรณ์ของท่านจะไม่ย้อนกลับเป็นเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ Android ก่อนหน้าเมื่อท่านดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

  เคล็ดลับ: ถ้าต้องการดูวิดีโอวิธีการรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Factory data reset) ใน Android 7.0 กรุณาแตะหรือคลิก ที่นี่