หมายเลข ID หัวข้อ : 00275232 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/02/2024พิมพ์

Xperia Companion ตรวจหาอุปกรณ์ Xperia ที่เชื่อมต่ออยู่ไม่พบ

  เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ Xperia เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB แอปพลิเคชัน Xperia Companion อาจจะไม่สามารถหาอุปกรณ์นั้นพบได้ สิ่งนี้อาจจะมีสาเหตุมาจากหลายเหตผลได้

  • อุปกรณ์ Xperia มีปัญหา MTP (Media Transfer Protocol)
  • แอปพลิเคชัน Xperia Companion ล้มเหลวในการตรวจหาอุปกรณ์ Xperia
  • อุปกรณ์ Xperia ไม่มีแสดงใน File explorer ของคอมพิวเตอร์
   หมายเหตุ: เนื่องจาก Xperia 1 IV, Xperia 10 IV, Xperia 5 IV, Xperia 1 V, Xperia 10V และ Xperia 5V มีข้อจำกัดของระบบ Xperia อุปกรณ์จึงจะตรวจคอมพิวเตอร์ของท่านไม่พบ กรุณาตั้งโหมดการเชื่อมต่อผ่านช่อง USB ไปเป็นการโอนไฟล์ตามคำแนะนำ

  โปรดลองวิธีเหล่านี้ทีละข้อ กรุณาตรวจสอบหลังดำเนินการแต่ละวิธีว่าแก้ปัญหาได้หรือไม่ ก่อนลองวิธีถัดไป กรุณาอ้างอิงกับคำแนะนำโดยละเอียดเพิ่มเติมในด้านล่างของหน้านี้

  • หน้าจออุปกรณ์ต้องไม่ล็อกอยู่และโหมดเชื่อมต่อ USB ของอุปกรณ์ต้องตั้งเป็น การโอนไฟล์ (Transfer files) โหมดเชื่อมต่อเริ่มต้นจะตั้งเป็น การชาร์จไฟเท่านั้น (Charging only) เพื่อให้คอมพิวเตอร์ตรวจพบอุปกรณ์ของท่าน กรุณาเลือกโหมดการเชื่อมต่อแบบ โอนไฟล์ (Transfer files) ทุกครั้งที่เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านใช้สาย USB ของแท้จาก Sony สำหรับอุปกรณ์ของท่านโดยเฉพาะ และเชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์แล้ว มีกรณีที่พบได้น้อยมากที่สาย USB สำหรับใช้ในการชาร์จไฟอาจจะไม่ได้รับการรองรับจากคอมพิวเตอร์
  • ตรวจดูว่าคอมพิวเตอร์ของท่านเป็นไปตามความต้องการของระบบสำหรับ Xperia Companion ในลิงก์ต่อไปนี้หรือไม่ Xperia Companion
  • เริ่มการทำงานใหม่ให้กับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Xperia ของท่าน และเมื่อเครื่องเริ่มทำงานใหม่แล้ว กรุณาเชื่อมต่ออุปกรณ์ Xperia ของท่านเข้ากับคอมพิวเตอร์ใหม่โดยใช้สาย USB
  • ยกเลิกเชื่อมต่ออุปกรณ์ของท่านกับคอมพิวเตอร์ และล้างข้อมูลในแอประบบ Media Storage ในอุปกรณ์ของท่าน เริ่มการทำงานของอุปกรณ์ของท่านใหม่ และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
  • หากอุปกรณ์ของท่านมีการ์ดหน่วยความจำ กรุณาปิดอุปกรณ์แล้วถอดการ์ดออกและใส่การ์ดหน่วยความจำใหม่ เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของท่านใหม่ เปิดอุปกรณ์แล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ใหม่โดยใช้สาย USB
  • หากท่านใช้ Windows N หรือ Windows KN กรุณาตรวจสอบว่าท่านได้ดาวน์โหลด Media Feature Pack เพื่อเปิดใช้การถ่ายโอนไฟล์แล้ว Windows เวอร์ชันเหล่านี้ไม่รองรับการโอนถ่ายไฟล์ MTP
  • อัปเดตอุปกรณ์ของท่านเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะได้รับประสิทธิภาพสูงสุดและการปรับปรุงล่าสุด
   เคล็ดลับ: ถ้าต้องการตรวจดูเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ปัจจุบันอุปกรณ์ของท่าน กรุณาหาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings)เกี่ยวกับโทรศัพท์นี้ (About phone)หมายเลขบิลด์ (Build number)
   เคล็ดลับ: ถ้าต้องการตรวจดูว่ามีการอัปเดตซอฟท์แวร์ให้สำหรับอุปกรณ์ของท่านหรือไม่ กรุณาหาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) ระบบ (System) อัปเดตซอฟต์แวร์
  • ปิดตัวป้องกันไวรัสหรือโปรแกรมไฟร์วอลล์ จากนั้นเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นเข้ากับคอมพิวเตอร์ใหม่
  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของท่านเชื่อมต่อกับ Local Area Network (LAN) กรุณาติดต่อกับแผนก IT ของท่านเพื่อดูว่าท่านมีสิทธิ์ในการจัดการได้เต็มที่หรือไม่

  กรุณาอ้างอิงกับคำแนะนำด้านล่างสำหรับข้อมูลอย่างละเอียดในวิธีการทำตามขั้นตอนที่แสดงไว้ข้างต้น

  การตั้งค่าโหมดการเชื่อมต่อผ่านช่อง USB เพื่อทำการโอนไฟล์

  วิธีตั้งโหมดการเชื่อมต่อ USB เป็นการโอนไฟล์

  1. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB อยู่
  2. จากหน้าจอหลัก (Home) ของท่าน ลากแถบสถานะลงไปด้านล่าง
  3. ในรายการแจ้งเตือน ขึ้นกับรุ่นของอุปกรณ์ อาจจะเป็น
  • หาและแตะที่ USB สำหรับการชาร์จไฟ (USB for charging) จากนั้นเลือกที่ การโอนไฟล์ (File transfer)/โอนถ่ายไฟล์ (Transfer files) (MTP) หรือ
  • ใน ระบบ Android/การตั้งค่า USB (USB Preferences) หาและแตะที่ การโอนไฟล์ (File transfer)

  การล้างข้อมูลแอปพลิเคชัน Media Storage

  Android 10 หรือ 11 หรือ 12 หรือ 13 หรือ 14

  วิธีล้างข้อมูลแอปพลิเคชัน Media Storage

  หมายเหตุ! รูปภาพ เพลง หรือสื่ออื่นๆ จะไม่ถูกลบออกจากอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านลบข้อมูลแอปพลิเคชัน อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนดังกล่าวอาจทำให้สูญเสียไฟล์ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการเพลงและข้อมูลเพลง

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings)แอปและการแจ้งเตือน (Apps & notifications)ดูทั้งหมด [จำนวน] แอป
  2. แตะที่ (ไอคอนเมนู) → แสดงระบบ (Show system)
  3. แตะที่ สื่อจัดเก็บ (Media Storage)/ มีเดีย (Media) หน่วยความจำและแคช (Storage & cache)ล้างหน่วยความจำ (Clear storage)ตกลง (OK)

  Android 9.0

  วิธีล้างข้อมูลแอปพลิเคชัน Media Storage

  หมายเหตุ! รูปภาพ เพลง หรือสื่ออื่นๆ จะไม่ถูกลบออกจากอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านลบข้อมูลแอปพลิเคชัน อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนดังกล่าวอาจทำให้สูญเสียไฟล์ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการเพลงและข้อมูลเพลง

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings)แอปและการแจ้งเตือน (Apps & notifications) ดูแอปทั้งหมด (See all apps)
  2. แตะที่ (ไอคอนเมนู) → แสดงระบบ (Show system)
  3. แตะที่ Media Storageพื้นที่เก็บข้อมูล (Storage)ล้างข้อมูล (Clear data)ตกลง (OK)

  Android 8.0

  วิธีล้างข้อมูลแอปพลิเคชัน Media Storage

  หมายเหตุ! รูปภาพ เพลง หรือสื่ออื่นๆ จะไม่ถูกลบออกจากอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านลบข้อมูลแอปพลิเคชัน อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนดังกล่าวอาจทำให้สูญเสียไฟล์ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการเพลงและข้อมูลเพลง

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings)แอปและการแจ้งเตือน (Apps & notifications)ข้อมูลแอป (App inf)
  2. แตะที่ (ไอคอนเมนู) → แสดงระบบ (Show system)
  3. แตะที่ พื้นที่เก็บข้อมูลมีเดีย (Media Storage)พื้นที่เก็บข้อมูล (Storage)ล้างข้อมูล (Clear data)ตกลง (OK)

  Android 6.0, 7.0, 7.1 หรือ 7.1.1

  วิธีล้างข้อมูลแอปพลิเคชัน Media Storage

  หมายเหตุ! รูปภาพ เพลง หรือสื่ออื่นๆ จะไม่ถูกลบออกจากอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านลบข้อมูลแอปพลิเคชัน อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนดังกล่าวอาจทำให้สูญเสียไฟล์ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการเพลงและข้อมูลเพลง

  1. แตะไอคอนหน้าจอแอปพลิเคชันจากหน้าจอหลัก
  2. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) แอป
  3. แตะที่ปุ่มเมนู (สามจุดแนวตั้ง) จากนั้นแตะที่ แสดงระบบ (Show system)
  4. แตะที่ พื้นที่เก็บข้อมูลมีเดีย (Media Storage)พื้นที่เก็บข้อมูล (Storage)ล้างข้อมูล (Clear data)ตกลง (OK)