หมายเลข ID หัวข้อ : 00288969 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/03/2023พิมพ์

ไม่มีเสียงจากโทรศัพท์ของฉัน

  การแก้ปัญหา

  ถ้าหากท่านพบว่าไม่มีเสียงจากโทรศัพท์ของท่าน กรุณาลองวิธีการเหล่านี้ทีละอัน ตรวจสอบหลังดำเนินการแต่ละวิธีว่าแก้ปัญหาได้หรือไม่ก่อนลองวิธีถัดไป

  คำชี้แนะ

  ขั้นตอนต่อไปนี้อาจแตกต่างกันใน Android เวอร์ชันต่างๆ ถ้าต้องการเรียนรู้ว่าอุปกรณ์ของท่านใช้ Android เวอร์ชันอะไร กรุณาหาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) → เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone) → [เวอร์ชัน Android (Android version] ถ้าหากท่านไม่เห็น [เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone)] ใน [การตั้งค่า (Settings)] กรุณาแตะที่ [ระบบ (System)]

  • หากอุปกรณ์ของท่านใช้ฝาปิดหรือเคส กรุณาถอดออกเพื่อดูว่าคุณภาพเสียงดีขึ้นหรือไม่
  • ตรวจสอบว่ามือของท่านไม่ได้บังไมโครโฟนของโทรศัพท์ และตรวจสอบว่าไม่มีน้ำหรือฝุ่นอุดตันไมโครโฟนหรือบริเวณรอบไมโครโฟน
  • รีบูตอุปกรณ์ของท่านใหม่ โดยการดำเนินการนี้ ท่านจะปิดแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่ทั้งหมด และทำให้หน่วยความจำว่าง ซึ่งบางครั้งจะแก้ไขปัญหาได้โดยอัตโนมัติ

  หากวิธีการแก้ไขที่แนะนำไม่ได้ผล กรุณาลองดำเนินการต่อไปนี้:

  • ทำการทดสอบอย่างรวดเร็วเพื่อยืนยันว่าไมโครโฟน และลำโพงแบบแนบหูทำงานอย่างถูกต้อง

  วิธีดำเนินการทดสอบโดยใช้การสนับสนุน (Support)

  • โปรดใช้เซฟโหมด (Safe mode) เพื่อตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดเป็นสาเหตุของปัญหาหรือไม่ ในเซฟโหมด (Safe mode) อุปกรณ์ของท่านจะเริ่มทำงานด้วยซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันเฉพาะที่ติดตั้งไว้เมื่อท่านซื้ออุปกรณ์เท่านั้น หากประสิทธิภาพของอุปกรณ์เพิ่มขึ้นในเซฟโหมด (Safe mode) เป็นไปได้ว่ามีแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาหลังการซื้ออย่างน้อยหนึ่งแอปที่ส่งผลเสียต่ออุปกรณ์ ท่านสามารถออกจากเซฟโหมดและเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ใหม่เพื่อถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ท่านสงสัยว่าเป็นสาเหตุของปัญหาได้ หากปัญหาเพิ่งเกิดขึ้นและท่านไม่แน่ใจว่าแอปพลิเคชันใดที่เป็นสาเหตุของปัญหา ท่านสามารถเริ่มได้โดยถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดล่าสุด

  วิธีเปิดใช้งานเซฟโหมด

  ถ้าต้องการถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันจากหน้าจอแอปพลิเคชัน (Android 13/Android 12/Android 11/Android 10)

  ถ้าต้องการถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันจากหน้าจอแอปพลิเคชัน (Android 9/Android 8)

  • อัปเดตอุปกรณ์ของท่านเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะได้รับประสิทธิภาพสูงสุดและการปรับปรุงล่าสุด
  • ดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน บางทีวิธีการนี้จะเป็นการแก้ไขที่ดีที่สุดหากอุปกรณ์ของท่านทำงานไม่ถูกต้อง แต่โปรดทราบว่าวิธีนี้จะลบเนื้อหาส่วนบุคคลทั้งหมดที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำภายในของอุปกรณ์ของท่านออกไป ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้สำรองข้อมูลที่ท่านต้องการเก็บไว้แล้ว

  วิธีสำรองข้อมูลของท่านโดยใช้คอมพิวเตอร์

  วิธีสำรองข้อมูลและซิงโครไนซ์แอปการตั้งค่าโทรศัพท์ และประวัติการโทร

  ถ้าต้องการทำการรีเซ็ตให้เป็นข้อมูลจากโรงงาน (Android 13/Android 12/Android 11/Android 10)

  วิธีการรีเซ็ตกลับเป็นข้อมูลจากโรงงาน (Android 9)

  วิธีการรีเซ็ตกลับเป็นข้อมูลจากโรงงาน (Android 8)

  โปรดติดต่อร้านค้าที่ท่านซื้ออุปกรณ์ด้วยหรือคู่ค้าของ Sony Mobile ที่ให้บริการซ่อมแซม หมายเหตุ! ก่อนส่งโทรศัพท์เข้ารับบริการ กรุณาสำรองข้อมูลทั้งหมดก่อนเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย ข้อมูลที่อยู่ในอุปกรณ์จะถูกลบหายไปในการตรวจสอบ อย่าลืมนำเอกสารที่ต้องใช้มาด้วย เช่น หลักฐานการซื้อและบัตรรับประกัน เอกสารที่ต้องใช้นั้นต่างกันไปตามตลาด ประเทศ หรือภูมิภาคนั้น ๆ หากเป็นไปได้ กรุณาปิดใช้งานการป้องกันโดย my Xperia และลบบัญชี Google™ ออกจากเครื่องก่อนนำเข้ารับบริการหรือซ่อมแซมเพื่อป้องกันไม่ให้การป้องกันโดย my Xperia หรือ Google™ Device Protection ล็อกอุปกรณ์ของท่าน