หมายเลข ID หัวข้อ : 00106791 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/03/2021

สเตอริโอติดรถยนต์ของฉันไม่เล่นเพลงจากอุปกรณ์ USB

เครื่องรับสเตอริโอติดรถยนต์ ไม่ทำงานหลังจากที่ฉันเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้าไป

    ข้อสำคัญ: ไม่ได้มีเครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์ครบทุกรุ่นที่สามารถใช้กับ USB ได้ เพื่อจะดูว่า สเตอริโอติดรถยนต์ของท่านมี ฟังก์ชัน USB ที่กล่าวไว้ในวิธีการแก้ปัญหานี้หรือไม่ ให้ตรวจเช็คกับสเปก หรือคู่มือการใช้งานที่ให้มา

    เมื่อท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB กับสเตอริโอติดรถยนต์ ให้รอประมาณ 20 ถึง 30 วินาที เพื่อให้อุปกรณ์ USB นั้นได้รับการรองรับก่อน ถ้าอุปกรณ์ USB ยังคงไม่ได้รับการรองรับหลังจาก 30 วินาที ให้ปลดออกไปและจากนั้นให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB นั้นกลับเข้ามาใหม่

    ถ้าไม่มีการเล่น หลังการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ามาใหม่แล้ว ให้ดูดังต่อไปนี้

    • ตรวจเช็คดูว่าคอนเทนท์ใดๆ เก็บอยู่ในอุปกรณ์ USB ของท่านหรือไม่
    • ตรวจเช็คดูว่าฟอร์แมทของคอนเทนท์ที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ USB ของท่านนั้นใช้งานร่วมกันได้กับสเตอริโอติดรถยนต์ของท่านหรือไม่ สำหรับรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับฟอร์แมทที่รองรับได้สำหรับการเล่น USB ให้อ้างอิงกับคู่มือของผลิตภัณฑ์นั้น