หมายเลข ID หัวข้อ : 00167352 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/05/2018

ไม่สามารถจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth กับระบบเครื่องเสียง Bluetooth เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือของฉัน.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าต้องการจับคู่ให้สำเร็จ, ให้ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อกับ Bluetooth audio system และปิดเพาเวอร์ของอุปกรณ์นั้น. ตั้งค่าของ Bluetooth audio system ให้อยู่ในสภาวะ รอการจับคู่ และลองทำการจับคู่ กับอุปกรณ์มือถือนั้นใหม่. จากนั้น เปิดเพาเวอร์ของอุปกรณ์ Bluetooth นั้นขึ้นมาใหม่ และลองทำการจับคู่ดูอีกครั้งกับ Bluetooth audio system.