หมายเลข ID หัวข้อ : 00106991 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/06/2019

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์จากเครื่องเสียงรถยนต์

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำคัญ:

 • ไม่ได้มีเครื่องเสียงติดรถยนตร์ของ Sony ครบทุกรุ่นที่จะสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ผ่านทาง Bluetooth ได้. ถ้าต้องการจะดูว่าเครื่องของท่านสามารถใช้ Bluetooth ได้หรือไม่, ให้ตรวจสอบจากคู่มือแนะนำหรือคู่มือใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องของท่าน.
 • สำหรับรายละเอียดสเปคต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ของท่านใช้กับ Bluetooth ได้หรือไม่, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ของท่าน.

ให้ตรวจสอบรายการต่าง ๆ ต่อไปนี้.

 1. ตรวจสอบว่า ระบบเครื่องเสียงบลูทูธติดรถยนต์นั้นมีการจับคู่กับโทรศัพท์แล้วหรือไม่. การจับคู่ของระบบเครื่องเสียงบลูทูธติดรถยนต์และโทรศัพท์จำเป็นต้องทำให้ได้ก่อนเพื่อจะทำการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องทั้งสอง.

  เพื่อเป็นการย้ำเตือน, การจับคู่เครื่องเสียงติดรถยนต์และโทรศัพท์ของท่าน ให้ดูตามขั้นตอนต่อไปนี้.

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการเปิด Bluetooth ไว้ในอุปกรณ์ที่ท่านต้องการจะจับคู่กับเครื่องเสียงติดรถยนต์.
  2. เลือกที่ Bluetooth (โทรศัพท์).
  3. ไปที่เมนู Bluetooth.
  4. ในเมนูการปรับตั้งของ Bluetooth, กดที่ Pairing.

   หมายเหตุ:

   • ขั้นตอนข้างต้นเป็นตัวอย่างหนึ่ง. ถ้าหากท่านไม่สามารถจะจับคู่ได้โดยวิธีการนี้หรือถ้าหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมในขั้นตอนนี้, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของตัวเครื่องหรือของอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อด้วย (โทรศัพท์).
   • ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อ, การจำกัดเวลาของการจับคู่อาจจะสั้น. ให้พยายามทำการจับคู่ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลานั้น.
   • การจับคู่จำเป็นต้องทำในครั้งแรก, เพื่อให้ตัวเครื่องนี้กับอุปกรณ์ตัวอื่นรองรับซึ่งกันและกันได้โดยอัตโนมัติในครั้งถัดไป.
   • ถ้าหากท่านไม่สามารถทำการจับคู่โทรศัพท์ของท่านได้ แม้ว่า จะทำตามขั้นตอนที่ถูกต้อง, โทรศัพท์ของท่านอาจจะทำงานกับเครื่องนี้ไม่ได้.

 2. เมื่อ Media Player เปิดการทำงานอยู่ในโทรศัพท์, อาจจะไม่สามารถทำการเชื่อมต่อได้. โปรดปิด Media Player เสียก่อน, จากนั้น ให้ลองทำการเชื่อมต่อใหม่. ถ้าหากมีแอพพลิเคชั่นอื่น ทำงานอยู่ด้วย, ให้ปิดแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ทั้งหมดก่อน แล้วลองทำการเชื่อมต่อดูใหม่.

 3. เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมา เครื่องเสียงติดรถยนต์จะพยายามทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แฮนด์ฟรีที่เชื่อมต่อกันล่าสุดโดยอัตโนมัติ. การทำงานนี้จะใช้เวลา. ถ้าหากท่านเชื่อมต่อโทรศัพท์ไว้แต่ไม่ได้เป็นตัวล่าสุด ให้ทำการเลือกโทรศัพท์ที่ท่านต้องการจะเชื่อมต่อด้วยตนเอง. หรือ ใช้การเชื่อมต่อเข้ากับตัวเครื่องจากอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อ(โทรศัพท์).

  หมายเหตุ: เมื่อทำการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อด้วย (โทรศัพท์) เข้ากับตัวเครื่อง, ให้คำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้:

  • ในระหว่างการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth, เครื่องนี้จะไม่สามารถตรวจหาได้จากอุปกรณ์ตัวอื่น. ให้ตัดการเชื่อมต่อปัจจุบันออกไปก่อนและค้นหาเครื่องนี้จากอุปกรณ์ตัวอื่น.
  • อุปกรณ์ที่ตัดการเชื่อมต่อออกไปสามารถจะเชื่อมต่อกลับเข้ามาใหม่ได้โดยการเลือกจากรายการที่ลงทะเบียนไว้.

 4. ขึ้นอยู่กับสถานะของอุปกรณ์ตัวอื่น(โทรศัพท์), การค้นหาจากตัวเครื่องนี้อาจจะไม่สามารถทำได้. ให้ทำการค้นหาเครื่องนี้จากอุปกรณ์ตัวอื่น (โทรศัพท์) แทน.

 5. ขึ้นอยู่กับรายละเอียดสเปคของอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อด้วย(โทรศัพท์), ท่านอาจจะไม่สามารถทำการเชื่อมต่อได้โดยอัตโนมัติจากเครื่องนี้ได้. ถ้าหากเครื่องนี้ไม่ทำการเชื่อมต่อให้ใหม่โดยอัตโนมัติ ให้ทำการเชื่อมต่อด้วยตนเองแทน. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ของวิธีการเชื่อมต่อด้วยตนเอง, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของเครื่องนี้. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ของวิธีการเชื่อมต่อ เครื่อง MEX-BT2500, MEX-BT2600, MEX-BT2700, MEX-BT2800, MEX-BT3600U, MEX-BT3700U, MEX-BT3800U หรือ MEX-BT4700U ด้วยตนเอง, ให้ดูตามขั้นตอนด้านล่างนี้. วิธีการดำเนินการเชื่อมต่อด้วยตนเองจากเครื่องเสียงสเตอริโอรถยนต์เข้ากับอุปกรณ์บลูทูธ.