รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

รายละเอียดนี้สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:

 • XAV-AX100

ข้อสำคัญ: ไฟล์นี้ใช้สำหรับเครื่องรุ่นที่ระบุไว้เท่านั้น. ไม่ได้ใช้สำหรับเครื่องทั้งหมดที่จำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ทั้งหมด.

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ จากการอัปเดตครั้งล่าสุด

 • ปรับปรุงการทำงานของ CarPlay

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ ในการอัปเดตก่อนหน้านี้

 • ทำการปรับปรุงพื้นที่สัมผัสของปุ่มตั้งค่าสถานีจูนเนอร์(Tuner preset)เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้น
 • หน้าจอเตือนที่แสดงในตอนเริ่มการทำงานจะปิดลงไปโดยอัตโนมัติ
 • รองรับ XA-NV400 (Plug-in Car Navigation Module)
 • ปรับปรุงความสามารถในการตรวจหาอุปกรณ์ USB

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัปเดตเฟิร์มแวร์ "MCU: 1.02.09, SOC: 1.02.09" สำหรับ XAV-AX100

ชื่อของไฟล์ Zip

 • XAV-AX100_v10209.zip

เวอร์ชันของไฟล์

 • MCU: 1.02.09, SOC: 1.02.09

ขนาดของไฟล์

 • 88.1 MB (92,380,788 ไบต์)

ออกเมื่อวันที่

 • 29-11-2018

การเตรียมพร้อม

การเตรียมตัวทำการอัปเดต

อุปกรณ์หน่วยความจำ USB ต่อไปนี้จะจำเป็นสำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์:

 • มีพื้นที่ว่าง 100 MB หรือมากกว่า
 • High-Speed USB Certified
 • ระบบไฟล์มีการฟอร์แมทไว้เป็น FAT32 หรือ FAT16
  *ถ้าหากท่านไม่ทราบว่าหน่วยความจำ USB ของท่านรองรับได้หรือไม่ เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านใช้หน่วยความจำ USB ที่มีขนาดมากกว่า 2 GB.

ถ้าหากการอัปเดตเฟิร์มแวร์ไม่เสร็จสิ้นหลังการพยายามทำแล้ว กรุณาใช้อุปกรณ์หน่วยความจำ USB อื่น และกดที่ปุ่ม Reset.

การตรวจเช็คเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตรวจเช็คดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ปัจจุบันที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องนี้:
ถ้าหากเวอร์ชันแสดงเป็น"MCU: 1.02.09, SOC: 1.02.09", ท่านไม่จำเป็นต้องทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้อีก.

 1. เปิดตัวเครื่องหลักไปที่ "ON"
 2. เลือกที่ "Settings" จากหน้าจอ Home .
 3. เลือกที่ "General Settings".
 4. เลือกที่ "Firmware Version". เวอร์ชั่นปัจจุบัน จะแสดงออกมา.

ดาวน์โหลดและติดตั้ง

ข้อสังเกตที่สำคัญ

 • การตั้งค่าต่อไปนี้จะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นหลังการอัปเดตนี้. กรุณาเก็บค่าการตั้งค่าไว้ในสมุดบันทึก เพื่อที่จะคืนสภาพการตั้งค่าของท่านหลังการอัปเดตนี้แล้ว.
  • General Settings
   • Clock Time
   • Date/Time
   • Beep
   • Steering Control
   • Steering Control Custom
  • Sound Settings
   • EXTRA BASS
   • EQ10/Subwoofer
   • Balance/Fader
   • Crossover
   • DSO
  • Volume levels
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ครบถ้วน
 • ขั้นตอนการอัปเดตในรถของท่านจะใช้เวลาจนเสร็จประมาณ 10 นาที
 • จอดรถของท่านไว้ในสถานที่ปลอดภัย และติดเครื่องยนต์เพื่อป้องกันการตกของแรงดันไฟของตัวเครื่อง

ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดตัวอัปเดต

 1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครื่องพีซีของท่านเชื่อมต่ออยู่กับอินเตอร์เน็ต
 2. ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับอัปเดต ไปให้กับเครื่องพีซีของท่าน.
 3. ขยายไฟล์สำหรับอัปเดตออกมาเพื่อสร้างโฟลเดอร์ "update" ที่จะมี CUST_PACK.BIN และ st16mcu.bin รวมอยู่ด้วย.
 4. คัดลอกโฟลเดอร์ "UPDATE" ไปที่ไดเรกตอรีรากของอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับเครื่องพีซีของท่าน
 5. ถอดหน่วยความจำ USB นั้นออกจากเครื่องพีซีของท่าน.

ขั้นตอนที่ 2 : ติดตั้งตัวอัปเดต

 1. เชื่อมต่อหน่วยความจำ USB นั้นเข้ากับตัวเครื่องหลัก.
 2. กดที่ลูกบิดโวลลุ่ม และเลือกที่ "Source OFF" (หรือกดที่ปุ่ม OFF ของตัวรีโมทคอนโทรล) เพื่อเปลี่ยนตัวเครื่องให้อยู่ในสภาวะ Source OFF .
 3. เลือกที่ "Settings" จากหน้าจอ Home . กรุณาทำการปัดจากด้านล่างของหน้าจอ Home , จากนั้นจากด้านขวาไปด้านซ้ายถ้าหากท่านไม่สามารถหาไอคอน "Settings" พบ.
 4. เลือกที่ "General Settings".
 5. เลือกที่ "Firmware Version".
 6. เลือกที่ "Update".
  • กรุณาตรวจสอบโครงสร้างไฟล์ของหน่วยความจำ USB นั้น ถ้าหากท่านไม่สามารถกดปุ่ม "Update" ได้. หน่วยความจำ USB นั้นอาจจะไม่มีไฟล์สำหรับอัปเดตในตำแหน่งที่ถูกต้อง.
  • กรุณาตรวจสอบไฟล์ของหน่วยความจำ USB นั้น ถ้าหากตัวเครื่องแสดงข้อความ "This data is not compatible(ข้อมูลนี้ใช่้ด้วยกันไม่ได้)" . หน่วยความจำ USB นั้นอาจจะไม่มีไฟล์สำหรับการอัปเดตที่ถูกต้อง.
  • กรุณาทำการดาวน์โหลดไฟล์สำหรับอัปเดตตัวล่าสุด ถ้าหากเวอร์ชันไม่ได้แสดงเป็น "MCU: 1.02.09, SOC: 1.02.09". ท่านอาจจะใช้ไฟล์สำหรับอัปเดตที่ไม่ถูกต้อง.
 7. เลือกที่ "Update" อีกครั้ง. ตัวเครื่องจะเริ่มทำการอัปเดต. การอัปเดตควรจะเสร็จสิ้นภายในประมาณ 10 นาที. ตัวเครื่องจะทำการรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติหลายครั้งในระหว่างการอัปเดตนี้. เมื่อการอัปเดตเสร็จสิ้น ตัวเครื่องจะแสดง "For your safety(เพื่อความปลอดภัยของท่าน".
  • กรุณาอย่าปิดตัวเครื่องในระหว่างการอัปเดตนี้.
  • กรุณาอย่าปลดการเชื่อมต่อหน่วยความจำ USB ออกในระหว่างการอัปเดตนี้.

ขั้นตอนที่ 3: การตรวจสอบว่าการอัปเดตทำได้สำเร็จแล้ว

 1. เปิดตัวเครื่องหลักไปที่ "ON"
 2. เลือกที่ "Settings" จากหน้าจอ Home .
 3. เลือกที่ "General Settings".
 4. เลือกที่ "Firmware Version". เวอร์ชั่นปัจจุบัน จะแสดงออกมา. เมื่อ "MCU: 1.02.09, SOC: 1.02.09" แสดงขึ้นมาสำหรับ หมายเลข "เวอร์ชัน" , เป็นการแสดงว่าการอัปเดตเฟิร์มแวร์นั้นเสร็จสิ้นแล้ว.

ถ้าหากท่านไม่สามารถทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ได้, กรุณาลองทำอีกครั้งโดยใช้อุปกรณ์ USB ตัวอื่นและกดที่ปุ่ม Reset.