หมายเลข ID หัวข้อ : 00095667 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/03/2021

เครื่องรับสัญญาณมือถืออาจจะมีการทำงานที่ไม่สามารถคาดเดาได้ แม้ว่า จะสั่งให้ทำงานแล้วก็ตาม.

    เครื่องรับสัญญาณมือถืออาจจะมีการทำงานที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ถ้าหากเชื่อมต่อไมโครโฟนเข้าไปในพอร์ต REMOTE IN แทนพอร์ต MIC IN ของเครื่องรับสัญญาณมือถือนั้น